Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Pazury Pawła i Andrzeja

Rodziny Pazura1. Adama i Laurentego    2. Jakuba    3. Pawła i Andrzeja
 

Ród Pazurów jest jednym z czterech rodów, obok Łodygów, Pęśków i Sabaków, od dawna osiadłych w Lalinach. Na początku ewidencji jest on w Lalinach rodem najliczniejszym. O tym, że od dawna jest osiadły w Lalinach świadczy fakt, że już w 1772 roku Paweł Pazura kawaler z Lalin poślubił Katarzynę Pazura pannę z Lalin, a więc musieli być dalekimi krewnymi. Na podstawie księgi zgonów określono najstarszych znanych przodków rodzin Pazurów  i do nich przyporządkowano ich potomków.  Najstarszymi przodkami byli: Maciej Pazura urodzony ok. 1693 roku - nie ustalono jego rodziny, Adam Pazura i Laurenty Pazura zmarli w okresie z którego zaginęła ewidencja t.zn. w latach 1759-1765 i w związku z tym nie można ustalić przybliżonej daty ich urodzenia, Paweł Pazura ur. ok. 1705 roku, Andrzej Pazura ur. ok. 1706 roku i Jakub Pazura ur. ok. 1709 roku.  Jako drugie pokolenie uznano osoby urodzone po 30 roku, choć np. z późniejszych zapisów można również wnioskować, że Jan Pazura urodzony w 1734 roku był bratem Laurentego, podobnie wygląda sytuacja z Wiktorią Pazura. Daty urodzenia ustalane z dat zgonów są bardzo przybliżone, gdyż przy starszych osobach wiek podawano w pełnych dziesiątkach lat.

Paweł Pazura i Marianna Pietrzak
 

Paweł Pazura miał prawdopodobnie syna Wojciecha i Pawła, których jednak matki nie ustalono a następnie w 1764 roku ożenił się z Marianną Pietrzakówną wdową po Michale Łodydze. Paweł Łodyga jako wdowiec ożenił się z Marianną Pietrzakówną w 1758 roku.

Wojciech Pazura w 1760 roku poślubił Agnieszkę Plichta, z którą mieli córkę Zofię. Wojciech wkrótce zmarł i Agnieszka w 1765 roku poślubiła Krzysztofa Pęśko, z którym w Lalinach miała syna Stanisława.
Zofia Pazura w 1781 roku poślubiła Jana Sykułę z którym miała w Lalinach 8-ro dzieci. Zob. rodziny Sykuła.

Paweł Pazura w 1764 roku ożenił się z Reginą Wiechetek i w Lalinach mieli troje dzieci, z których Katarzyna i Gabriel założyły rodziny. Regina Wiechetek w 1780 roku poślubiła Franciszka Urbanka wdowca po Katarzynie Leśkównie i mieli syna Jana.
Katarzyna Pazura córka Pawła w 1789 roku poślubiła Marcina Wronowskiego i w Iwowem mieli synów Aleksandra i Adalberta.
Gabriel Pazura w 1802 roku ożenił się z Moniką Kanią wdową po Szymonie Rogali i w Lalinach mieli troje dzieci. Ich córka Julianna Pazura w 1832 roku poślubiła Antoniego Bubę z Iwowego wdowca po Monice Pazura i Benedykcie Okrzei i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.

Katarzyna Pazura, córka Pawła i Marianny Pietrzak, w 1790 roku poślubiła Mateusza Stynkę i brak danych o ich dalszych losach.

Monika Pazura , druga córka Pawła i Marianny Pietrzak, w 1793 roku poślubiła Szymona Kusio z Redzyńskiego wdowca po Katarzynie Reda i w Redzyńskiem mieli trzech synów Franciszka, Mateusza i Zachariasza. Najstarszy Franciszek Kusio w 1819 roku ożenił się z Magdaleną Kowalską i w Redzyńskiem mieli córki Anastazję i Mariannę.

Szczegóły gałęzi Pawła Pazury i Marianny Pietrzak.

Andrzej Pazura i Marianna Pęśko oraz Marianna Kowalska.

Określono, że Andrzej Pazura z Marianną Pęśko miał  synów Pawła i Krzysztofa, którzy założyli rodziny i syna Bartłomieja, który zmarł po roku. Następnie po śmierci Marianny (1757) Andrzej  w 1761  roku ponownie ożenił się z Marianną Kowalską, z którą w Lalinach mieli jeszcze 6-ro dzieci,  dwóch synów założyło tu rodziny.

Paweł Pazura w 1772 roku ożenił się z Katarzyną Pazura i w Lalinach mieli 4-ro dzieci a następnie po śmierci Katarzyny ( 1779 ) ponownie w 1780 roku ożenił się z Franciszką Świeczka z Iwowego i mieli w Lalinach 4-ro dzieci, a po śmierci Franciszki Świeczka ( 1791 ), trzeci raz ożenił się w 1791 roku z Ewą Rogala wdową po Józefie Skorupa z Iwowego ale nie mieli już dzieci. Paweł zmarł w tym samym 1791 roku i Ewa Rogala w 1792 roku wyszła za Antoniego Konopackiego.
Krzysztof Pazura, syn Pawła i Katarzyny Pazura, w 1792 roku ożenił się z Agnieszką Bieńko z Iwowego ale zmarł w 1795 roku bez potomstwa i Agnieszka w tymże 1795 roku poślubiła Franciszka Łodygę z Lalin i mieli tu 4-ro dzieci. Pozostałe dzieci Pawła i Katarzyny zmarły w dzieciństwie.
Michał Pazura, syn Pawła z drugiego małżeństwa z Franciszką Świeczka, w 1799 roku ożenił się z Rozalią Gajowniczek wdową po Janie Pazura i mieli dwie córki, które nie założyły rodzin. Pozostałe dzieci Pawła z drugiego małżeństwa zmarły w dzieciństwie.
 
Krzysztof Pazura w 1780 roku ożenił się z Agnieszką Wronowską z Iwowego córką Piotra i Katarzyny i w Lalinach mieli 9-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny zaś pozostałe zmarły w dzieciństwie.

Jan Pazura, najstarszy syn Krzysztofa, w 1806 roku ożenił się z Magdaleną Pęśko z Lalin, córką Mikołaja i Ewy Pieniak, i w Lalinach mieli 4-ro dzieci, po śmierci w 1815 roku Magdaleny Pęśko, Jan poślubił Joannę Śluzek, z którą w Lalinach mieli 5-ro dzieci. Zarówno z pierwszego jak i drugiego małżeństwa po dwoje założyło rodziny.
Piotr Pazura, najstarszy syn Jana i Magdaleny Pęśko,  w 1831 roku ożenił się z Marianną Wiechetek z Redzyńskiego córką Wincentego i Marianny Świeczka i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Ich córka Franciszka Pazura w 1859 roku poślubiła Jędrzeja Sabaka z Redzyńskiego syna Józefa i Izabelli Śluzek wdowca po Agnieszce Święch i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Po śmierci Jędrzeja Franciszka poślubiła w 1869 roku Jana Borkowskiego z Brzegów k/Miastkowa i mieli 7-ro dzieci. Zob. kol. 18. Druga córka Piotra, Ewa Pazura w 1864 roku poślubiła Józefa Woźnego (Woźniaka) ze Zgórznicy i w Oleksiance mieli 4-ro dzieci. Po śmierci Ewy Józef Woźny  w 1885 roku ożenił się z Józefą Chojecką z Kiczek i w Wielgolesie urodził się im syn Jan.
Elżbieta Pazura, córka Jana i Magdaleny Pęśko  miała w Lalinach troje dzieci o nieustalonym ojcostwie. Najmłodsza Józefa zmarła w dzieciństwie, natomiast los dwoje starszych Szczepana i Marianny nie jest znany.
Łucja Pazura, najstarsza córka z drugiego małżeństwa Jana z Joanną Śluzek, w 1843 roku poślubiła Klemensa Sabaka z Lalin syna Aleksandra i Tekli Dzięcioł wdowca po Anieli Śluzek, i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Zob. kol. 10.
Marcin Pazura, syn Jana i Joanny Śluzek, w 1844 roku ożenił się z Brygidą Urbanek z Lalin, córką Jana i Antoniny Pazura, wdową po Gabrielu Śluzku i w Lalinach mieli dwie córki  Juliannę i Katarzynę. Julianna Pazura w 1871 roku poślubiła Józefa Sandomierskiego z Lalin i mieli tu 8-ro dzieci. Zob kol.03 oraz rodziny Sandomierski.

Bonifacy Pazura urodzony ok. 1781 roku ( w akcie chrztu zapisany  Bonawentura Henryk ) w 1808 roku ożenił się z Marcellą Śluzek z Redzyńskiego wdową po Kajetanie Sabak, z którą nie mieli dzieci, gdyż Marcella zmarła w 1809 roku. W 1810 roku Bonifacy  poślubił Konstancję Sabak, z którą miał 8-ro dzieci, w tym podwójne bliźniaki. Część dzieci jak w większości ówczesnych rodzin zmarła wkrótce po urodzeniu. Troje założyło rodziny.
Genowefa Pazura w 1834 roku poślubiła Franciszka Śluzka z Redzyńskiego syna Ignacego i Katarzyny Jesień,  lecz nie mieli dzieci, następnie w 1860 roku poślubiła Stanisława Urbanka z Lalin wdowca po Franciszce Sabak i Katarzynie Całka lecz również nie mieli dzieci.
Piotr Paweł Pazura w 1843 roku ożenił się z Franciszką Rechnio z Oleksianki córką Karola i Marianny Zadrożnej i  mieli 6-ro dzieci. Syn Antoni Pazura ożenił się do Dębego z Agnieszką Mikulską z którą miał 5-ro dzieci. Najstarsza córka Antoniego, Marianna Pazura w 1892 roku  poślubiła Franciszka Dusińskiego z Dębego syna Feliksa i Weroniki Miziarskiej  i w Dębem mieli troje dzieci, następnie Marianna Pazura w 1919 roku poślubiła Adama Gaska z Borowia, syna Franciszka i Heleny Włodarczyk.
Drugi syn Piotra, Klemens Pazura ożenił się z kolei z Marianną Przybysz do Latowicza, gdzie mieli 4-ro dzieci z których Natalia, Weronika i Stanisław założyli rodziny w Latowiczu. Natalia Pazura w 1906 roku poślubiła Wawrzyńca Kaniewskiego z Latowicza i tu mieli 4-ro dzieci. Weronika Pazura w 1909 roku poślubiła Piotra Jarmula z Latowicza  i w Latowiczu urodziło się im 7-ro dzieci. Najmłodszy syn Klemensa, Stanisław Pazura w 1929 roku ożenił się z Józefą Nakonieczną z Latowicza i tu urodził się im syn Władysław.
Córka Piotra, Marianna Pazura w 1882 roku poślubiła Walentego Pieniaka z Latowicza, syna Jana i Marianny Szczypały i mieli troje dzieci.
Najmłodsza córka Piotra  Zofia Pazura w 1883 roku wyszła za Andrzeja Łuszkiewicza z Wielgolasu i w Lalinaxch mieli 8-ro dzieci. Najstarsza Aleksandra Łuszkiewicz wyszła  w 1910 roku za Jana Wiechetka do  Wielgolasu, gdzie urodził się im syn Tadeusz; Józef  Łuszkiewicz ożenił się w 1914 roku do Oleksianki z Julianną Dzięcioł córką Wawrzyńca i Magdaleny Całka i mieli syna Władysława; Weronika Łuszkiewicz  w 1923 roku wyszła za Władysława Sabaka na kolonię 13 Władysław Łuszkiewicz założył rodzinę w Borowiu, a Dominik Łuszkiewicz z Władysławą Łodyga pozostali na kolonii 20, gdzie mieli dwoje dzieci Kazimierza żonatego z Zofią Pietrasik i Jadwigę, która w 1958 roku poślubiła Szczepana Słodkiego. Najmłodszy syn Andrzeja Jan Łuszkiewicz ożenił się w 1943 roku z Walerią Niedek córką Franciszka i Józefy Kaczorek do Wielgolasu i mieli dwoje dzieci Bernarda i Teresę. Zob. rodziny Łuckiewicz.
Anastazja Pazura córka Bonifacego w 1850 roku poślubiła Marcina Sabaka z Lalin syna Leona i Marcelli Pęśko i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Zob. kol.27.
Paweł Pazura trzeci syn Andrzeja w 1842 roku ożenił się z Magdaleną Łodyga córką Szczepana i Agaty Rogali i w Iwowem mieli córkę Łucję. Łucja Pazura z kolei wyszła w 1864 roku za Marcina Dzięcioła z Oleksianki i tu mieli 6-ro dzieci.
Kunegunda Pazura, córka Krzysztofa i Agnieszki Wronowskiej, w 1828 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Redzyńskiego wdowca po Mariannie Świeczka i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci.

Szymon Pazura syn Andrzeja i Marianny Kowalskiej w 1792 roku ożenił się z Marianną Świeczka z Iwowego i w Lalinach urodził się syn Ignacy Pazura, który zmarł wkrótce po urodzeniu.

Bartłomiej Pazura drugi syn Andrzeja i Marianny Kowalskiej w 1794 roku ożenił się z Justyną Muszkówną. Bartłomiej  zmarł w 1795 roku.

Szczegóły gałęzi Andrzeja Pazury i Agaty Bogusz.

 


1.
Adama i Laurentego    2. Jakuba    3. Pawła i Andrzeja
 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych