Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Damazy Sabak - kol.11

Rodzina Damazego Sabak i Moniki Wiechetek oraz ich następców
na kolonii 11
 


Pierwszym znanym przodkiem Damazego był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku.. Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego, zob. rodziny Gosków ,a po jej śmierci w 1783 roku poślubił Teresę Gryz  Zob. rodziny Macieja.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i tam założył rodzinę.Córka Marcina Łucja poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego,druga córka Małgorzata poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin , Marianna wyszła za Płatka z Oleksianki, którzy przenieśli się na Lalinki, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę w  Iwowem.
Teresa urodziła 8-ro dzieci: Ambroży ożenił się z Teklą Sawicką a następnie z Teodozją Pazura; Eleonora wyszła za Józefa Pęśko i powtórnie za Jędrzeja Łodygę; Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego założyli rodzinę w Redzyńskiem a Tomasz  z Agnieszką Wiechetek założyli rodziny  min. w Lalinach  Klemensiaki kolonia 8 oraz Kulawiaki kolonia 18.
Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek mieli 9-cioro dzieci: Damazy Mikołaj z Moniką Wiechetek założyli rodzinę Domaziaków w Lalinach; drugi syn Feliks Florian z Katarzyną Kowalską a następnie z Katarzyną Sabak wdową po Ćmochu założyli rodzinę w Redzyńskiem; trzeci syn Klemens ożenił się z Moniką Reda do Chyżyn a następnie Marianną Bobotek,  jego córka Marianna wyszła za Cypriana Mykę do Transboru, syn Walenty z Agnieszką Mroczek stworzyli rodziny w Dębem, Franciszek z Marianną Całka  i Paweł z Julianną Kowalską - w Chyżynach, zaś córka Katarzyna z Józefem Osicą - rodzinę w Transborze.; czwarty Bonifacy z Jadwigą Chrzyptowicz założyli rodzinę w Redzyńskiem a ich córka Marianna poślubiła Tomasza Gaładyka z Oleksianki i założyli rodzinę Gaładyków w Lalinach kolonia 29. ; i syn Jędrzej z Agnieszką Święch i Franciszką Pazura założyli rodzinę Bronków w Lalinach kolonia 19.
 Damazy Mikołaj syn Józefa poślubił w 1836 roku Monikę Wiechetek z Redzyńskiego i założył rodzinę Domaziaków w Lalinach,  Monika urodziła 10-ro dzieci. najstarszy syn  Tomasz  z  Ewą Jarzębską z Wielgolasu założyli rodzinę na Lalinkach ogr. 4 . Drugi syn Marcin ożenił się z Marianną Sulikowską z Kutna i mieli 9-cioro dzieci. Trzeci syn  Stanisław z Marianną Brzozowską z Transboru założyli rodzinę  Domaziaków w Lalinach. Córki Damazego - Marianna wyszła za Piotra Łodygę z Lalin kolonia 1; Ludwika  za Piotra Niedka do Kamionki, a Franciszka za Tomasza Płatka do Oleksianki.
 
Stanisław Sabak w 1885 roku ożenił się z Marianną Brzozowską córką Walentego z Transboru i mieli czworo dzieci. Najstarszy syn Jan ożeniony z Kazimierą Kałaska pozostał na gospodarstwie ojca. Drugi syn Stanisław ożenił się z Haliną Łagowską i córka Aleksandra wyszła za Władysława Gielo do Transboru.
Jan Sabak w 1913 roku poślubił Kazimierę Kałaska urodzoną w Leszczynach k/Garwolina, której rodzina przeniosła się następnie do Strachomina. Jan z Kazimierą mieli pięcioro dzieci. Najstarsza Antonina Jadwiga wyszła za mąż za Klemensa Wielgosza ze Słupa, początkowo mieszkali w Lalinach, po wojnie rodzina przeniosła się do Ryk a poHelena (Halina) Sabak. śmierciKlemens Wielgosz z synem Andrzejem przed sklepem w Lalinach. Klemensa do Gdańska. Syn Kazimierz Józef ożenił się ze Stefanią Bieńko z Iwowego a jego siostra Helena Marianna (zwana Haliną) wyszła na miany za Stanisława Bieńko do Iwowego. Młodszy syn Stanisław ożenił się z Krystyną Wiechetek. Najmłodsza córka Zofia wyszła za mąż za Jerzego Urbańskiego i założyli rodzinę w Dęblinie, gdzie urodził się im syn Karol i córka Małgorzata. Kazimierz i Stanisław pozostali na podzielonej kolonii 11.


Kazimierz Sabak urodzony w 1920 roku poślubił w 1946 roku Stefanię Bieńkoz Iwowego, córkę Franciszka i Marianny Skorupa i mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Marian w 1968 roku ożenił się z Teresą Galbarczyk z Siennicy i mieli córkę Annę. Kolejny Stefan Sabak w 1972 roku poślubił Łucję Mucha z Redzyńskiego i mieli syna Sławomira. Antoni Sabak poślubił z kolei Małgorzatę Marczak i mieli córkę Karolinę i syna Mateusza. Mirosław Sabak  w 1977 roku poślubił w Katowicach Małgorzatę Brączek i najmłodszy Krzysztof Sabak w 1990 roku ożenił się z Urszulą Wysocką z Prawdy Starej, córką Romana i Jadwigi Gostołek i mieli troje dzieci: Piotra, Katarzynę i Marcina. Krzysztof pozostał na gospodarstwie a jego żona jako twórca ludowy zajmuje się również wytwarzaniem wyrobów ludowych. Zenon Sabak, Kazimierz Sabak 
i Józef Oszkiel.

Edward Sabak, 
Stanisław Sabak i Kazimierz Łuszkiewicz. Stanisław Sabak urodzony w 1930 roku ożenił się w 1957 roku z Krystyną Wiechetek, córką Stanisława i Stefanii Bieńko z kolonii 23 i mieli troje dzieci. Najstarsza Jolanta w 1979 roku poślubiła Zdzisława Zaorskiego ze Śremu, syna Edwarda i Zofii Ginerek, z którym miała córkę Karolinę i syna Piotra. Syn Marek poślubił w 1991 roku Grażynę Jarmus z Radomia i mieli syna Pawła. Najmłodszy Jerzy w 1993 roku ożenił się z Wiolettą Gałązka, z którą mieli syna Przemysława i pozostali w Lalinach, gdzie poza gospodarstwem prowadzą sklep.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych