Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodzina Stanisława i Agnieszki Sabak

Rodzina Stanisława i Agnieszki Sabak

rodzina agnieszki i stanisława sabak Do rodziny Stanisława i Aleksandry Oszkiel Do rodziny Stanisława i Bronisławy Oszkiel Do rodziny Józefa i Weroniki Sabak Do rodziny Grzegorza i Kazimiery Sabak Do rodziny Władysława i Heleny SabakPrzodków Stanisława omówiono na stronie zawierającej rodziny Sabaka Wojciecha  oraz na stronie poświęconej historii kolonii 21 rodzinnej kolonii Stanisława.

Pierwszym znanym przodkiem Agnieszki był Stefan Sabak z Lalin. Syn Stefana Melchior ożeniony z Marianną miał bliżej nieokreśloną liczbę dzieci a najmłodszym był Józef ( zob. rodziny Józefa Sabaka ). Ten z Bogumiłą Świątek miał 11-cioro dzieci. Córka Marianna wyszła za Adama Piórka do Oleksianki, Klara za Ottona Kosuta do Iwowego, Karolina za Mateusza Wielgopolanina do Budzisk, a syn Paweł ożenił się do Iwowego z Bertyldą Dzięcioł wdową po Bieńku.
Paweł z Bertyldą mieli troje dzieci. Najstarszy syn Dominik pozostał na rodzinnym gospodarstwie, córka Marianna wyszła do Strachomina za Filipa Gajowniczka, a najmłodsza Elżbieta za Jakuba Bogusza z Iwowego.
Dominik miał 18-cioro dzieci z tego z pierwsza żoną Franciszką Anusz z Chyżyn 7-mioro, z drugą Małgorzatą Stosio ze Strachomina 10-cioro i jedno zapisane na Katarzynę Gajowniczek ze Strachomina . Synowie Dominika założyli rodziny: Jan w Stoczku, Franciszek z Petronellą Kot, Stanisław z Marianną Kosut i Piotr z Agnieszką Kosut - w Iwowem oraz Wiktor z Weroniką Świeczka w Redzyńskiem. Córki: Ludwika wyszła za Jana Kopacza do Lalin, Agnieszka za Stanisława Sabak omawianych na tej stronie i Katarzyna za Pawła Redę do Strachomina.

Do ogólnej strony rodzin

Rodzina Stanisława i Agnieszki

 Aleks.Bron.i Stanis. Oszkiel
   Józef i Janina Oszkiel
 Weronika i Józef Sabak
 Kazimiera i Grzegorz Sabak
 
Władysław i Helena Sabak

Stanisław z Agnieszką mieli sześcioro dzieci. Najstarszy syn Franciszek zginął podczas I Wojny Światowej, córka Aleksandra wyszła za Stanisława Oszkiela z Iwowego, który po śmierci Aleksandry ożenił się z jej siostrą Bronisławą, córka Weronika wyszła za Józefa Sabaka z Lalin kol. 13, Kazimiera za Grzegorza Sabaka syna Klemensa z kol. 5, a syn Władysław ożenił się z Heleną Soćko i pozostał na kol. 21.

Dostęp do poszczególnych rodzin można uzyskać klikając na strzałki przy małżeństwach lub bezpośrednio na łącza.


Zdjęcia Rodzinne.

1. Aleksandra Sabak, Weronika Łuszkiewicz, Broniaława Sabak i Weronika Sabak.
2. W Częstochowie 1938 r. Weronika Sabak, Agnieszka Sabak, Bronisława Sabak oraz Józef Sabak mąż Weroniki i Stanisław Oszkiel mąż Bronisławy.
3. Aleksandra Sabak i Weronika Łuszkiewicz.
4. Siedzą: Kazimiera Sabak jej mąż Grzegorz Sabak oraz rodzice Kazimiery Agnieszka i Stanisław; stoją: Józef Oszkiel i Władysław Sabak ; dzieci Kazimiery i Grzegorza: Zdzisław Sabak, Apolonia Sabak i na ręku Maria Sabak . 
5. Kazimiera, Weronika i Bronisława Sabak - siostry.


  Aleksandra Sabak i Weronika Łuszkiewicz.Sabak Kazimiera, Weronika i Bronisława - siostry

Do ogólnej strony rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych