Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Prus

Rodziny Prus
 
 


W parafii Latowicz, na początku ewidencji, rodziny Prus występują wyłącznie w Chyżynach. Były to rodziny Adalberta i Apolonii, Mateusza i Marianny i Adalberta i Marianny. Wiek wskazuje, że mogli to być bracia. Rodzinę w Chyżynach założył tylko Andrzej Prus syn Adalberta i Marianny.
Andrzej Prus urodzony w 1760 roku poślubił w 1781 roku Krystynę Świątek ze Strachomina córkę Walentego Świątka i Katarzyny Gajowniczek i mieli w Chyżynach 6-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie, a pozostałych troje założyło rodziny.

Julianna Prus, najstarsza córka Andrzeja, w 1808 roku poślubiła Franciszka Rybaka z Transboru wdowca po Małgorzacie Zaranowskiej i w Transborze mieli 4-rech synów, a następnie w 1819 roku wyszła za Grzegorza Rybaka, wdowca po Salomei Tomaszewskiej i mieli jeszcze dwie córki i syna Wojciecha.
Kazimierz Rybak z pierwszego małżeństwa w 1829 roku ozenił się z Heleną Mazek z Borówka córką Marcina i Klary Gębskiej-Choszcz i mieli córki Mariannę i Scholastykę, które założyły rodziny. Marianna Rybak w 1858 roku poślubiła Wincentego Olkowicza z Żebraczki syna Grzegorza i Reginy Sętkowicz i w Strachominie urodziła się im córka Katarzyna. Katarzyna Olkowicz z kolei w 1880 roku poslubiła Jana Wiechetka z Kamionki syna Szymona i Józefy Łonik i mieli 9-ro dzieci, które rodziły się kolejno w Waliskach, Latowiczu, Wężyczynie i Oleksiance. Ich córka Marianna Wiechetek w 1918 roku wyszła za Jana Duczka z Rudki syna Pawła i Katarzyny Kłos. Druga córka Helena Wiechetek w 1917 roku poślubiła Jana Łuszczyka z Wielgolasu syna Michała i Józefy Gętek. Syn Jan Wiechetek w 1917 roku ozenił się z Franciszką Wielgosz z Goździka córką Jana i Marianny Rataj i w Wielgolesie mieli 6-ro dzieci, z których troje załozyło rodziny.
Scholastyka Rybak  w 1863 roku poślubiła Franciszka Łonika z Zaskrzewia syna Józefy Łonik i w Kamionce mieli córkę Katarzynę. Katarzyna Łonik w 1881 roku wyszła za Ludwika Jaworskiego z Kamionki syna Mateusza i Franciszki Dyła i mieli 4-ro dzieci. Ich syn Jan Jaworski w 1931 roku ożenił się z Józefą Rybak z Transboru córką Franciszka i Wiktorii Jarzębskiej i w Kamionce mieli troje dzieci.
Wojciech Rybak syn Grzegorza  w 1848 roku ożenił się z Apolonią Górską i w Transborze mieli synów Kazimierza i Stanisława, którzy założyli rodziny. Kazimierz Rybak w 1884 roku ożenił się z Weroniką Jarzębską z Borówka córką Jana i Marianny Stanieta i w Transborze mieli 6-ro dzieci. Helena Rybak ich najmłodsza córka w 1925 roku wyszła za Piotra Wronowskiego z Iwowego syna Jana i Gertrudy Płatek i w Iwowem mieli synów Kazimierza i Edwarda.
Stanisław Rybak drugi syn Wojciecha w 1873 roku ożenił się z Marcellą Świeczka z Chyżyn córką Tomasza i Anastazji Chrust i w Transborze mieli 8-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny.

Hilary (Paweł) Prus, syn Andrzeja, w 1811 roku ożenił się z Heleną Chrost z Kamionki córką Mikołaja i Urszuli Śledź i w Chyżynach mieli 9-ro dzieci, następnie Paweł ( bo takiego używał imienia) w 1837 roku ożenił się ponownie z Gertrudą Jędrychowicz z Iwowego córką Pawła i Anny Przychodzeń ale już nie mieli potomstwa. Czworo z dzieci Pawła i Heleny Chrost założyło rodziny.
Antoni Balcer Prus, syn Pawła, w 1834 roku ożenił się z Anastazją Bobotko z Chyżyn córką Sylwestra i Joanny Rybak i w Chyżynach mieli 13-ro dzieci, z których 4 córki i 2 synów  założyło rodziny.
Córka Antoniego, Marianna Prus w 1859 roku poślubiła Jakuba Gołędowskiego z Iwowego i w Iwowem mieli troje dzieci, następnie Jakub ożenił się ponownie z Ludwiką Chrzyptowicz i trzeci raz z Weroniką Szaniawską.
Ludwik Prus syn Antoniego ożenił się z Marcellą Wiechetek i w Transborze mieli 7-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny. Najstarsza córka Ludwika, Franciszka Prus w 1881 roku poślubiła Ludwika Gelo ze Starogrodu syna Stanisława i Weroniki Górskiej i w Transborze mieli 6-ro dzieci.
Druga córka Ludwika, Katarzyna Prus w 1888 roku poślubiła Piotra Olko z Kamionki syna Teodora i Heleny Szafrańskiej i w Kamionce urodziło się im 7-ro dzieci. Ich syn Stanisław Olko w 1923 roku ożenił się z Bronisławą Zwierz córką Ludwika i Marianny Brauła i w Wielgolesie mieli Stanisława i Gabrielę, które załozyły rodziny. Natomiast córka Katarzyny, Stanisława Olko w 1948 roku poślubiła Jana Jaworskiego  z Kamionki, wdowca po Józefie Kurka, a w 1923 roku ponownie wyszła za mąż za Jana Zwierza z Wielgolasu syna Ludwika i Marianny Brauła. ( ślub na miany ) i z tego związku urodziła cię córka Celina Zwierz, która z kolei w 1951 roku wyszła za Jana Jaworskiego z Kamionki syna  w/w Jana i Józefy Kurka.
Tomasz Prus syn Ludwika w 1893 roku ożenił się z Marcellą Łodyga z Lalin córką Piotra i Marianny Sabak i w Transborze mieli 6-ro dzieci, z których czworo założyło niżej opisane rodziny. Najstarsza ich córka, Stanisława Prus w 1920 roku poślubiła Piotra Wójcika z Transboru syna Franciszka i Ludwiki Reda i w Transborze mieli 6-ro dzieci.  Syn Tomasza, Stanisław Prus w 1928 roku ożenił się z Anną Sabak z Lalin córką Grzegorza i Heleny Małeckiej i w Transborze mieli 5-ro dzieci. Drugi syn Tomasza, Bolesław Prus w 1930 roku ożenił się z Władysławą Brzozowską z Transboru córką Stanisława i Katarzyny Myka i w Transborze mieli 6-ro dzieci. Najmłodsza córka Tomasza, Marianna Prus w 1928 roku poślubiła Jana Zwierza z Transboru syna Jana i Katarzyny Rybak i w Transborze urodzili się im synowie Stanisław i Henryk Zwierz. Stanisław Zwierz z kolei w 1957 roku ozenił się z Marią Chrzanowską ze Strachomina córką Piotra i Aleksandry Smolak.
Marianna Prus, trzecia córka Ludwika, w 1893 roku poślubiła Szymona Podstawkę ze Stodzewia syna Wojciecha i Anny Soczewka i w Stodzewiu urodził się syn Jan Podstawka, który w 1936 roku ożenił się z Heleną Bobotek z Chyżyn córką Franciszka i Agnieszki Świątek i mieli syna Stanisława, a ten w 1966 roku ozenił się z Zofią Szaniawską z Redzynskiego i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci .
Stanisław Prus
, najmłodszy syn Ludwika, w 1899 roku ożenił się z Katarzyną Całka z Redzyńskiego córką Józefa i Marianny Pęśko i w Redzyńskiem mieli 11-ro dzieci, z których 9-ro założyło rodziny. Ich córka Marianna Prus w 1928 roku poślubiła Stanisława Kowalskiego z Gołych Łąk syna Józefa i Katarzyny Matryb. Druga córka Stanisława Prus w 1933 roku poślubiła Jana Sabaka z Lalin syna Piotra i Rozalii Świątek i w Lalinach mieli córkę Krystynę i syna Wiesława ożenionego z Krystyną Krzewską.
Stefan Prus
syn Stanisława w 1939 roku ożenił się z Zenobią Kowalską z Redzyńskiego córką Jana i Agnieszki Bieńko i w Redzyńskiem mieli 6-ro dzieci. Ich córka Zofia Prus w 1969 roku poślubiła Kazimierza Łodygę z Lalin syna Jana i Stefanii Stosio, z którym miała 4-ro dzieci.  Druga córka Stefana, Wanda Prus w 1972 roku poślubiła Romana Maletkę urodzonego w Seroczynie syna Henryka i Celiny Gaszewskiej i w Brzózie Nowej urodził się im syn Piotr Maletka. Najmłodszy syn Stefana, Henryk Prus w 1975 roku ożenił się z Zofią Baran córką Ignacego i Zofii Banaszek i w Redzynskiem mieli 4-ro dzieci, a ich córka Jolanta Prus w 2001 roku poślubiła Zbigniewa Gaszewskiego z Dębego syna Stanisława i Zofii Romak.
Dominik Prus, drugi syn Stanisława, w 1939 roku ożenił się z Aleksandrą Grzendą z Wężyczyna córką Jana i Aleksandry Fijołek i tam mieli syna Wiesława i córki Barbarę i Teresę.
Edward Prus
, trzeci syn Stanisława, w 1946 roku ożenił się Marianną Bielak z Redzyńskiego córką Ignacego i Florentyny Kusio i w Redzyńskiem urodził się im syn Stanisław Prus.
Czesław Prus
, czwarty syn Stanisława w 1949 roku ożenił się z Leokadią Dzięcioł z Redzyńskiego córką Jana i Heleny Domańskiej i w Redzyńskiem mieli troje dzieci, a ich syn Wiesław Prus  ożenił się z Marianną Bogusz i w Redzyńskiem urodziły się im córki Anna, Katarzyna i Monika. Anna Prus w 2000 roku poślubiła Andrzeja Gaładyka z Łopacianki syna Jana i Marianny Łubkowskiej, a  Katarzyna Prus w 2002 roku poślubiła Zbigniewa Redę z Latowicza syna Zygmunta i Jadwigi Stępińskiej.
Janina Prus
, trzecia córka Stanisława, w 1947 roku poślubiła Władysława Konopackiego z Redzyńskiego syna Jana i Marianny Wysockiej i w Redzyńskiem urodził się im syn Jan i córki Zofia i Ewa.
Jan Prus piąty i najmłodszy syn Stanisława, w 1948 roku ożenił się z Henryką Grabowską z Redzyńskiego córką Piotra i Stefanii Zawilińskiej i w Redzyńskiem mieli syna Henryka i córkę Celinę.
Anna Prus najmłodsza córka Ludwika w 1899 roku poślubiła Jana Goskę z Redzyńskiego syna Mikołaja i Marianny Kowalskiej i w Redzyńskim urodziło się im 10-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.
Julia Prus, druga córka Antoniego, w 1870 roku poślubiła Tomasza Gelo z Oleksianki syna Jędrzeja i Magdaleny Pęśko i w Chyżynach mieli 10-ro dzieci.
Ludwika Prus, trzecia córka Antoniego, w 1873 roku poślubiła Pawła Kaczorka z Oleksianki syna Jana i Barbary Śluzek i w Iwowem (Kresy) mieli 6-ro dzieci. zob. też kolonia 35.
Agnieszka Prus, czwarta córka Antoniego, w 1885 roku poślubiła z kolei Antoniego Sabaka z Redzyńskiego syna Feliksa i Katarzyny Kowalskiej ale brak danych o potomstwie.
Ignacy Prus, drugi i najmłodszy syn Antoniego, w 1888 roku ożenił się z Katarzyną Anusz z Chyżyn córką Jana i Weroniki Braulińskiej i tu mieli 5-ro dzieci. Najstarsza ich córka, Marianna Prus w 1911 roku wyszła za Piotra Osicę z Transboru syna Marcina i Marianny Wojciechowskiej i w Chyżynach urodziła się im córka Aniela.
Druga córka Ignacego, Helena Prus w 1917 roku poślubiła Feliksa Chojeckiego z Kiczek syna Michała i Marianny Janickiej i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Z kolei syn Ignacego, Władysław Prus w 1927 roku ożenił się z Bronisławą Oszkiel z Iwowego córką Walentego i Marianny Jarzębskiej i w Chyżynach  mieli córki Annę i Jadwigę oraz syna Bolesława. Ich syn Bolesław Prus w 1960 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Chyżyn córką Stanisława i Julianny Zajma i  mieli syna Andrzeja, który w 2002 roku ożenił się z Teresą Sienkiewicz z Iwowego córką Jana i Barbary Gac. Zaś córka Władysława, Jadwia Prus w 1956 roku poślubiła Romana Śluzka syna Ignacego i Heleny Kaczorek i mieli syna Wojciecha.
Najmłodsza córka Ignacego, Zofia Prus w 1927 roku wyszła za Mikołaja Pawłowskiego syna Jana i Weroniki Bogusz.
Marianna Elżbieta Prus, córka Pawła, w 1834 roku poślubiła Grzegorza Kempkowicza z Wielgolasu syna Jana i Heleny Dyła i w Wielgolesie mieli 6-to dzieci.
Karol Teodor Prus, drugi syn Pawła, w 1856 roku ożenił się z Cecylią Pielasa z Chyżyn córką Jana i Magdaleny Borówek i w Chyżynach mieli 7 córek. Najstarsza z żyjących Marianna Prus w 1886 roku poślubiła Jana Cieślaka z Łękawicy syna Tomasza i Józefy Cyskowskiej i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Kolejna córka Karola, Anastazja Prus w 1899 roku poślubiła Józefa Czmocha z Wężyczyna syna Pawła i Rozalii Świątek i w Latowiczu urodził się im syn Piotr Czmoch.
Katarzyna Prus, druga córka Pawła, w 1856 roku poślubiła Urbana Dyłę z Wielgolasu wdowca po Anieli Jaworskiej i w Wielgolesie mieli córkę Mariannę i syna Piotra.

Józefa Prus, druga córka Andrzeja, w 1821 roku poślubiła Dominika Michnę z Chyżyn syna Bartłomieja i Agnieszki Chrost i w Chyżynach urodziła się im córka Marianna i syn Marcin.

Szczegóły gałęzi Adalberta Prusa i Apolonii.

 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych