Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Belkowicz i Belkiewicz

Rodziny Belkowicz i Belkiewicz
 


Belkowicze prawdopodobnie przybyli z powiatu bielskiego i osiedlili się w Budziskach. Pierwsze zapisy dotyczą Czesława Belkowicza, który ożenił się z Marianną Cubkówną w 1761 roku i mieli w Budziskach czworo dzieci.
Syn Urban Belkowicz urodzony w 1767 roku ożenił się w 1797 roku z Martyną Mucha i mieli w Budziskach trzech synów. W księgach drugi syn Grzegorz zapisany jest jako Belczak.
Najstarszy syn Urbana - Paweł Belkowicz ożenił się z kolei z Łucją Obłoża i mieli w Budziskach 8-ro dzieci.
Ich córka Marianna Belkowicz w 1849 roku poślubiła Sylwestra Jesienia z Budzisk , syna Jana i Gertrudy Nurzyńskiej  i mieli tu również 8-ro dzieci.
Tomasz Belkowicz
z kolei w 1853 roku ożenił się z Zofią Pazura z Lalin, córką Leona i Marianny Śluzek i mieli dwoje dzieci: Ich syn Jan Belkowicz urodził się w 1863 roku  w Goździe, a córka Marianna w Budziskach. 
Jan Belkowicz
  w 1890 roku ożenił się z Julianną Sandomierską z Lalin córką Wojciecha i Łucji Gajowniczek ale brak danych o potomstwie.
Antoni Belkowicz, kolejny syn Pawła, ożenił się w 1858 roku z Agatą Dusińską i mieli w Budziskach 9-ro potomstwa.
Onufry Belkowicz, syn Antoniego, z Petronellą Łodyga w 1886 roku założyli rodzinę w Lalinach, gdzie mieli 7-ro dzieci.  Zob. kolonia 4.

Franciszek Belkiewicz z rodzinąFranciszek Belkiewicz , najstarszy syn Onufrego, urodzony w 1888 roku ożenił się w 1912 roku z Julianną Kieliszczyk z Kamionki, córką Jana i Marianny Pazura i mieli 8-ro dzieci. 
Najstarsza Stanisława Belkiewicz w 1938 roku poślubiła Stanisława Misztę z Kochan, syna Łukasza i Barbary Szczepanik.
Córki Eugeniusza BelkiewiczaEugeniusz Belkiewicz , syn Franciszka, z Genowefą Jaśkiewicz pozostali na ojcowiźnie, gdzie urodziło się im czworo dzieci. Najstarsza ich córka Alina Belkiewicz  poślubiła Zdzisława Sałanowskiego i w Markach urodziła się im córka Elżbieta.
Janina Belkiewicz, córka Franciszka, wyszła w 1940 roku za Bronisława Jaśkiewicza z Celeja, syna Władysława i Rozalii Bogusz (miany).
Kolejna córka Franciszka, Halina Belkiewicz w 1922 roku poślubiła Bolesława Różaka z Jamielnego, syna Franciszka i Franciszki Pazura i mieli w Jamielnym syna Jana, który w 1973 roku ożenił się z kolei z Zofią Belkiewicz z Lalinek córką Henryka i Kazimiery Osiak i na Lalinkach w 1973 roku urodził się im syn Dariusz Różak.
Najmłodszy zaś syn Franciszka Kazimierz Belkiewicz  w 1951 roku ożenił się z Reginą Łukaszek z Dąbrówki, gdzie urodziło się im dwóch synów: Leszek i Janusz. Starszy Leszek ożenił się w 1977 roku  z Elżbietą Świątek z Latowicza, córką Mariana i Heleny Żelazowskiej i w Latowiczu mieli synów Piotra i Szymona oraz córkę Emilię.
Franciszek Belkiewicz posiadał i prowadził wiatrak, który został pobudowany na jego kolonii za Strugą.

Piotr Belkiewicz drugi z synów Onufrego, urodzony w 1891 roku poślubił Aleksandrę Urbanek, z którą mieli 7-ro dzieci.
Najstarszy Henryk Belkiewicz ożenił się w 1951 roku z Kazimierą Osiak córką Ludwika i Anny Trojanek z Lalinek (z ogrodu 9), gdzie mieli dwoje dzieci. Ich syn Grzegorz Bryłka i Bozena BelkiewiczWiesław Jan Belkiewicz ożenił się z Danutą Różak, natomiast córka Zofia Belkiewicz wyszła za wspomnianego wyżej Jana Różaka z Jamielnego. Wiesław Belkiewicz z Danutą Różak mieli na Lalinkach córkę Bożenę i syna Roberta. Córka Bożena Belkiewicz  w 1994 roku wyszła za Grzegorza Bryłkę z Borowia syna Kazimierza i Jolanty Witek i na Lalinkach urodził się im syn Jarosław.
 Jan Belkiewicz , drugi z synów Piotra, osiedlił się w Słupsku i tam w 1948 roku ożenił się z Krystyna Gajewską córką Leona i Janiny Zagajewskiej, z którą miał Jerzy Antoni Belkiewicz (1950)Dziewiątek Renatasyna Jerzego i córkę Marię Annę.  Jego syn Jerzy z kolei w 1973 roku poślubił w Słupsku Renatę Dziewiątek córkę Bronisława i Klary Schulz i mieli również dwoje dzieci syna Pawła i córkę Justynę. Syn Paweł w 2002 roku poślubił w Poznaniu Joannę Ilonę Chorek z Puław, z którą miał córki Zuzannę i Angelikę. Belkiewicz JustynaRodzina zamieszkała w Słupsku. Natomiast córka Justyna Belkiewicz w 2009 roku poślubiła Lecha Żaka z Wałcza.
Natomiast najmłodszy syn Piotra, Zbigniew Belkiewicz ożenił się z Rozalią Przeradzką i mieli syna Stanisława oraz dwie córki, ale brak bliższych danych..
Aleksandra Belkiewicz, córka Onufrego, w 1912 roku poślubiła Aleksandra Grabowskiego z Redzyńskiego syna Franciszka i Ludwiki Jarzębskiej i w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci.
Najmłodsza zaś Jadwiga Belkiewicz wyszła za mąż za  Materka i zamieszkała w Szczecinie. O pozostałym rodzeństwie brak danych.

Ludwik Belkiewicz urodzony w 1896 roku ożenił się w 1921 roku z Aleksandrą Łodyga, córką Stanisława z kolonii 1 i mieli 11-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie.
Najstarszy Tadeusz Belkiewicz w 1947 roku ożenił się z Marianną Duszyńską z Budzisk córką Jana i Anny Łodyga i pozostali na kolonii. Janina Belkiewicz córka Ludwika, urodziła syna Stefana, zaś o pozostałych brak informacji.

Stanisław Belkiewicz urodzony w 1899 roku ożenił się z Marianną Zadrożną ze Słupa, córką Andrzeja i Anny Maletki i mieli 8-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie. Czesław Belkiewicz z żoną Najstarszy syn Czesław Belkiewicz w 1950 roku ożenił się z Eleonorą Jarzębską z Dębego, córką Piotra i Stanisławy Zawilińskiej.
Regina Belkiewicz poślubiła w 1953 roku Walentego Kozłowskiego ze Strachomina, syna Wiktora i Heleny Reda i mieli 4-ro dzieci.
Marian Belkiewicz zżoną i świadkowie.Marian Belkiewicz ożenił się w 1962 roku z Jadwigą Grzegrzółka na kolonię 1, gdzie urodziła się im córka Zofia, zamężna potem z Mieczysławem Piekarskim z Gozdu.
Janina Belkiewicz poślubiła z kolei Henryka Zadrożnego z Łopacianki, syna Jana i Józefy Malitka i mieli dwoje dzieci.
Stefania Belkiewicz, najmłodsza córka Onufrego, w 1924 roku poślubiła Jana Kosińskiego z Seroczyna syna Józefa i Józefy Maciejak.
Marianna  Belkowicz , córka Antoniego,  wyszła w 1886 roku za Franciszka Łodygę - brata Petronelli i w Lalinach urodziła się im córka Aleksandra. Następnie Marianna wyszła powtórnie za Ludwika Grudnia z Lalin, wdowca po Wiktorii Jarzębskiej, i w Lalinach mieli 7-ro dzieci.
Helena Belkowicz, zaś w 1890 roku poślubiła Stanisława Grabowskiego z Redzyńskiego i w Budziskach mieli 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Józef Grabowski, najstarszy syn Heleny i Stanisława, w 1920 roku ożenił się z Marianną Dąbrowską ze Starogrodu córką Jana i Katarzyny Zielińskiej i w Starogrodzie urodził się im syn Jan i córka Helena.
Piotr Grabowski, młodszy syn Stanisława i Heleny, w 1924 roku ożenił się ze Stefanią Zawilińską z Redzyńskiego córką Stanisława i Teofili Łodyga i w Redzyńskiem w latach1924-47 mieli 12 dzieci. Dla trojga ustalono rodziny. Henryka Marianna Grabowska ich córka w 1948 roku poślubiła Jana Prusa z Redzyńskiego, syna Stanisława i Katarzyny Całka i w Redzyńskim urodził się im syn Henryk i córka Celina. Wacław Dominik Grabowski, syn Piotra i Stefanii w 1955 roku ożenił się z Alfredą Marianną Soćko z Dębego, córką Stanisława i Aleksandry Kaczorek i w Dębem mieli 7-ro dzieci. Ich syn Wojciech Grabowski ożenił się z kolei z Małgorzatą Marianną Rechnio. Najmłodszy syn Piotra i Stefanii, Jerzy Władysław Grabowski w 1965 roku ożenił się z Władysławą Reginą Sianiawską z Wężyczyna, córką Bolesława i Genowefy Czerwińskiej. Brak danych o potomkach.
Jan Grabowski, trzeci syn Stanisława i Heleny, w 1924 roku ożenił się z Heleną Zawilińską siostrą Stefanii (bracia Grabowscy ożenili się z siostrami Zawileńskimi) i Jan z Heleną w Budziskach mieli 5-ro dzieci.
Zofia Grabowska, córka Stanisława i Heleny w 1923 roku poślubiła Jana Zielińskiego ze Starogrodu, syna Jana i Marianny Ptasińskiej i w Starogrodzie mieli 6-ro dzieci. Ich syn Stanisław Jan Zieliński w 1953 roku ożenił się z Kazimierą Reda ze Strachomina, córką Franciszka i Weroniki Świeczki.
Marianna Grabowska, najmłodsza córka Stanisława i Heleny w 1928 roku poślubiła Józefa Zadrożnego z Chromina, syna Jana i Marianny Mikos.

Jan Belkowicz,trzeci syn Pawła, w 1882 roku ożenił się z Zuzanną Jesień , córką Jakuba Jesienia i Franciszki Bątruk, wdową po Janie Wielgopolaninie, z którym w Budziskach miała 4-ro dzieci. Jan Belkowicz z Zuzanną mieli syna Piotra. Po śmierci Jana Zuzanna w 1893 roku wyszła trzeci raz za mąż za Andrzeja Muchę z Gołych Łąk , syna Tomasza i Julianny Skibińskiej, ale brak danych o ich potomstwie.

Michał Belkowicz, najmłodszy syn Pawła - leśnik w Kozłowie, w 1883 roku poślubił w Parysowie Józefę Krzemińską urodzoną w Korytnicy córkę Krystyny Krzemińskiej.
Jan Belkiewicz, syn Michała, w 1907 roku w Parysowie ożenił się z Marianną Majewską z Głoskowa córką Jakuba i Franciszki Kuszpit.
Władysław Belkowicz, drugi syn Michała, w 1916 roku w Parysowie poślubił Mariannę Gąskę z Woli Starogrodzkiej córkę Józefa i Józefy Rychlicy.

Album rodziny Belkiewicz, Łodyga             Szczegółowe dane gałęzi: Czesława i Marianny Belkowicz

Powrót do strony ogólnej rodzin


   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych