Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodzina Józefa Sabak i Weroniki

Rodzina Józefa i Weroniki Sabak
rodzina józefa i weroniki sabak
  do rodziców jozefa do rodziców weroniki do rodziny henryka i danuty do rodziny mariana i teresy
Korona drzewa Józefa i Weroniki SabakKorzenie drzewa Józefa i Weroniki SabakJózef urodził się w 1897 r. a właściwie pod koniec 1896 r. ale wówczas często w takim przypadku, zgłaszano urodziny dziecka na początku nowego roku. Do szkoły uczęszczał jeszcze w czasie zaborów do Iwowego. Jak wynika ze wspomnień, nauka odbywała się w czasie wolnym od prac polowych. Pod zaborem rosyjskim widocznie kładziono nacisk na naukę języka rosyjskiego bo jeszcze czytał radzieckie gazety, które otrzymywali żołnierze w 1944 roku, gdy front stał długi czas nad Wisłą.
Z zapisów w książeczce wojskowej wynika, że do wojska został wcielony 19.06.1919 roku, a do rezerwy przeniesiony 12.06.1921 roku. Z przebiegu służby wynika, że początkowo był sanitariuszem, potem a artylerii konnej i na koniec w taborach. Poza tym wpisano udział w wojnach: " przeciw bolszewikom od 15.07.1920 do 20.09.1920; i  udział w ważniejszych bitwach: " pod Warszawą ". Z pisma mianującego go starszym szeregowym również wynika, że w 1920 roku odbywał służbę wojskową jako sanitariusz weterynaryjny. Po powrocie z wojska z  powodu  długich wąsów i czapki maciejówki nadano mu przydomek Piłsudski.
W 1923 roku ożenił się z Weroniką Sabak z Lalin. W 1924 r. urodził się syn Jan, w 1926 syn Henryk i 1930 r. córka Zofia.
Ciekawostką wśród starych dokumentów jest karta rowerowa z 1927 roku  - " na prawo jazdy na rowerze po drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej ". Z innych źródeł wynika, że w tym okresie w zakładach prywatnych w Bydgoszczy , przy produkcji rowerów zatrudniano 50 pracowników, którzy wytwarzali dziennie 35 - 40 rowerów, głównie z części importowanych z Niemiec i od podwykonawców. Wprowadzanie w tej sytuacji kart rowerowych corocznie przedłużanych, a potem rowerowych tablic rejestracyjnych przedłużanych co dwa lata, wynikało bardziej z potrzeb fiskusa, niż bezpieczeństwa drogowego.
Na początku lat 30-tych Józef dokupił pół włóki ziemi po sąsiedzie Grudniu. W 1932 r. zajął się także myslistwem. W 1937 r. urodził się synJózef Sabak lata 20-te. Kazimierz i w 1942 syn Marian.
W czasie okupacji należał do AK. W pewnym momencie Niemcy wpadli na trop organizacji i do końca wojny musiał się ukrywać. Przebywał min. na Chrominku, w Chęcinach  u Gałkowskich i na Piaskach. Co jakiś czas przyjeżdżali Niemcy do domu na rewizje ale przeważnie rodzina była o tym powiadamiana i w domu pozostawała żona Weronika, natomiast dzieci przebywały u sąsiadów. Podczas rewizji przeszukiwano wszystkie zabudowania w poszukiwaniu broni.  W czasie ich przyjazdu musiał być obecny ktoś z właścicieli w obawie przed podpaleniem zabudowań. Tak spalili nowy dom Piotra Łodygi w Lalinach, gdy przed przyjazdem Niemców  wszyscy z niego uciekli.
Po wyzwoleniu Józef uznany został z kolei za wroga Polski Ludowej. Na okresy głosowań np. " 3 x tak " był zamykany w areszcie w Minsku Maz. razem z podobnymi działaczami z powiatu, aby nie uprawiali wrogiej agitacji.
Józef i Weronika Sabak, 
Stanisław i Bronisława Oszkiel z Agnieszką Sabak 1938 r.Józef widocznie był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo jest jego karta uczestnictwa nr 1269, w Kongresie PSL, zorganizowanym w Warszawie w dniach 19 - 21 stycznia 1946 roku. Potem był prezesemJózef i nauczyciel Bała 1943 rok koła ZSL skupiającym  gospodarzy, którzy próbowali niezależnej działalności dla dobra wsi, ale ponieważ oficjalna polityka stronnictwa coraz bardziej odbiegała od ich wyobrażeń, koło zaprzestało działalności. W 1953 roku Józef został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi, ale go nie przyjął.
Józef powrócił do publicznej działalności za sprawą budowy szkoły angażując się w jej budowę w Lalinach, ponieważ koncepcje jej lokalizacji były różne.
 Potem zaangażował się w organizację ośrodka zdrowia w budynkach poszkolnych. Przez jakiś czas w ośrodku pracował lekarz, położna i stomatolog. Ośrodek nie miał jednak szans przetrwania ponieważ zorganizowany został wbrew  stanowisku ośrodka w Latowiczu i władz powiatowych  w Mińsku. Decyzja została podjęta w ministerstwie, a Józef działał przez lekarza Gajowniczka z Lalin i jego żonę pracującą w ministerstwie.
Pod koniec lat pięćdziesiątych zorganizowano w Lalinach pierwsze w okolicy kółko rolnicze, którego prezesem został Józef, odznaczony potem złotym krzyżem zasługi. W tym czasie pojawiły się pierwsze telewizory bo w Chrominie ktoś już miał telewizor i oglądał Józefa odznaczanego przez Aleksandra Zawadzkiego.
W 1964 roku powstała w Lalinach Ochotnicza Straż Pożarna, której pierwszym prezesem również został Józef.
Rodzina na chrzcinach Wiesia 1955r

Wykaz uczestników

W międzyczasie wybierany był do rad nadzorczych Gminnej Spółdzielni (GS), Powiatowego ZwiązkSiew 1943r od lew: Antoni Goska, Józef Sabak, Henryk Sabak i Czesław Bała.u Gminnych Spółdzielni (PZGS), Spółdzielni Mleczarskiej (OSM) i Spółdzielni Oszczędnościowo_Pożyczkowej (SOP).  (odznaka zasłużonego spółdzielcy)
Ponieważ funkcjonował w wielu organizacjach, gospodarstwem zajmował się syn Henryk, który miał pretensje do ojca, że jeździ tylko po zebraniach, zjazdach i organizowanych przez te instytucje wycieczkach zamiast pomagać w gospodarstwie, ale potem sam poszedł w ślady ojca.
Najstarszy syn Jan w 1950 roku ożenił się z Emilią Nurzyńską i prowadzili odrębne gospodarstwo rolne. Jan poza tym już od młodości zajmował się fotografią i większość zdjęć począwszy od okresu okupacji, prezentowanych tu, to jego wykonanie. Poza gospodarstwem pracował jako traktorzysta w kółku rolniczym wykonując prace polowe, omłoty i usługi transportowe, głównie na rzecz Gminnej Spółdzielni.
Córka Zofia mieszka w Lalinach gdzie pomagała w rodzinnym gospodarstwie oraz pracowała do emerytury w Mińsku Maz.
Pozostałe dzieci założyły własna rodziny, a ich historie omówiono na odrębnych stronach.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych