Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Małecki

Rodziny Małecki

 

Rodzinę Małeckich w Budziskach parafii Latowicz założył Kacper Małecki z Jadwigą Wielgopolanin, gdzie ta urodziła córkę Katarzynę i syna Wojciecha. Nie ustalono pochodzenia Kacpra i Jadwigi. Nazwisko Małecki nie występuje bowiem w parafii Latowicz, natomiast Wielgopolanin występuje w Budziskach, ale Jadwigi nie ma zarówno w księgach urodzeń, jak i ślubów.

Katarzyna Małecka, córka Kacpra,  w 1833 roku poślubiła Floriana Jerzego Wiechetka z Redzyńskiego syna Michała i Julianny Świeczka i w Redzyńskiem urodziła 10-ro dzieci, z których tylko najstarsza Agnieszka założyła rodzinę w parafii Latowicz.
Agnieszka Wiechetek w 1853 roku wyszła za Andrzeja (Jędrzeja) Rechnio z Oleksianki syna Adama i Klary Całka i na tym kończy się historia rodziny.

Wojciech Wincenty Małecki , syn Kacpra, w 1837 roku ożenił się z Karoliną Ćmoch z Budzisk córką Kazimierza i Agnieszki Duszyńskiej i w Budziskach mieli 10-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny.
Jan Małecki , najstarszy syn Wojciecha, w 1860 roku ożenił się z Marianną Sabak z Redzyńskiego, córką Tomasza i Magdaleny Wiechetek i w Budziskach urodził się ich syn Tomasz Małecki.
Paulina Małecka, córka Wojciecha, w 1862 roku poślubiła Pawła Świeczkę z Chyżyn syna Jana i Krystyny Sabak i założyli rodzinę w Dębem, gdzie urodziło się im 8-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.

Józef Małecki, drugi syn Wojciecha, w 1867 roku ożenił się z Katarzyną Dzięcioł z Oleksianki, córką Wojciecha i Marianny Baniarczyk i w Budziskach mieli 5-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny.
Marianna Małecka, najstarsza córka Józefa, w 1896 roku poślubiła Franciszka Sabaka z Lalin, syna Stanisława i Marianny Kowalskiej ale brak danych o dzieciach.
Franciszek Małecki, syn Józefa, w 1899 roku ozenił się z Marianną Sabak z Redzyńskiego, córką Antoniego i Ludwiki Brauła i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Walenty Małecki, syn Franciszka, ożenił się z Marianną Stułka z Redzyńskiego, córką Wojciecha i Aleksandry Wiechetek i w Redzyńskiem mieli czworo dzieci, z których w Redzyńskiem rodzinę założył syn Ryszard.
Ryszard Adam Małecki w 1960 roku ożenił się z Marianną Serzysko z Redzyńskiego, córką Dominika i Heleny Waszczak. W Redzyńskiem mieli pięć córek i wszystkie założyły rodziny. Danuta Jadwiga Małecka w 1983 roku poślubiła Mirosława Bojanowskiego z Sielca syna Edmunda i Stanisławy Wijata. Barbara Małecka w 1988 roku wyszła za Bogusława Pawła Światka z Latowicza syna Stanisława i Władysławy Gaszewskiej i w Redzyńskiem urodziły się ich córki Monika i Marzena. Hanna Zofia Małecka w 1989 roku poślubiła Grzegorza Jaronia z Gozdu, syna Bolesława i Ireny Sabak. Halina Maria Małecka w 1990 roku wyszła za mąż za Dariusza Odziemczyka z Gościewicza, syna Leona i Henryki Osiak, natomiast najmłodsza córka Ryszarda, Teresa Małecka w 1992 roku poślubiła Piotra Słomkę z Gościewicza, syna Wacława i Zofii Rosińskiej.
Piotr Małecki, drugi syn Franciszka, w 1928 roku ożenił się ze Stanisławą Świątek ze Strachomina, córką Walentego i Aleksandry Miklaszewskiej i w Strachominie urodziła się ich córka Irena.
Aleksandra Małecka, córka Franciszka, w 1928 roku poślubiła Ludwika Świątka ze Strachomina, syna Walentego i Aleksandry Miklaszewskiej (miany) i w Strachominie mieli troje dzieci. Ich córka Halina Marianna Świątek w 1949 roku poślubiła Zdzisława Dzięcioła z Oleksianki syna Józefa i Aleksandry Goska i w Rembertowie urodziła się córka Danuta i syn Jerzy. Jadwiga Barbara Świątek natomiast w 1959 roku wyszła za Jana Kuśmierczyka z Holendrów syna Stanisława i Wiktorii Szewc.
Waleria Małecka, najmłodsza córka Franciszka, w 1934 roku poslubiła Władysława Wronowskiego z Iwowego, syna Jana i Gertrudy Płatek i w Iwowem urodził się ich syn Stanisław Wronowski.
Helena Małecka, druga córka Józefa, w 1904 roku poślubiła Grzegorza Sabaka z Lalin, syna Stanisława i Marianny Kowalskiej i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Jan Małecki, drugi syn Józefa, założył w Budziskach rodzinę z Anastazją Stułka, gdzie urodziło się im  8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Stefania Małecka w 1931 roku poślubiła Ignacego Sabaka z Chyżyn, syna Franciszka i Marianny Całka i w Chyżynach mieli czworo dzieci. Ich syn Zdzisław Sabak ożenił się z Marianną Bieńkowską i w Chyżynach urodziło się im troje dzieci, z których córka Mirosława Sabak poślubiła Krzysztofa Kołodziejczyka z Bestwin, natomiast Bożena Sabak wyszła za Tomasza Walewskiego urodzonego w Seroczynie.
Stanisław Małecki, syn Jana, w 1947 roku ożenił się z Janiną Sabak z Chyżyn, córką Pawła i Julianny Kowalskiej i w Budziskach mieli troje dzieci. Najstarsza córka Teresa Małecka w 1978 roku poślubiła Jerzego Rokickiego z Mińska Maz. syna Józefa i Antoniny Kozera, natomiast Krystyna Małecka w 1980 roku wyszła za Stanisława Świątka z Filipówki syna Wiktora i Marianny Kajka.
Marianna Małecka, druga córka Jana, w 1947 roku poślubiła Wiktora Sabaka z Chyżyn, syna Pawła i Julianny Kowalskiej (miany) i w Chyżynach mieli czworo dzieci, z których troje założyło rodziny. Zob.
Kazimiera Małecka, trzecia córka Jana, w 1942 roku wyszła za mąż za Tadeusza Grzendę z Budzisk syna Konstantego i Aleksandry Jaworskiej.
Piotr Małecki , trzeci syn Józefa, założył rodzinę w Iwowem z Heleną Goska z Redzyńskiego córką Mikołaja i Marianny Kowalskiej i mieli tu 5-ro dzieci.
Marianna Małecka, najstarsza córka Piotra, w 1941 roku poślubiła Józefa Stułkę z Jaźwin syna Tomasza i Rozalii Goska (pokrewieństwo z Józefem drugiego stopnia).
Kazimiera Małecka, druga córka Piotra, w 1947 roku wyszła za Henryka Saganowskiego z Dębego, syna Stanisława i Natalii Dzięcioł i w Iwowem urodził się ich syn Zygmunt Saganowski, który w 1978 roku ożenił się z Jadwigą Gaładyk z Iwowego córką Władysława Gaładyka i Marianny Świeczka.
Anna Małecka, najmłodsza córka Piotra, w 1950 roku wyszła za Tadeusza Skorupę z Iwowego, syna Piotra i Wiktorii Skorupa, gdzie urodziła troje dzieci i wszystkie założyły rodziny. Zob.

Weronika Małecka, druga córka Wojciecha, w 1869 roku poślubiła Rafała Saganowskiego z Dębego syna Adama i Heleny Duszyńskiej i w Dębem mieli6-ro dzieci.
Franciszka Saganowska ich córka w 1901 roku poślubiła Jana Stosio z Wężyczyna, syna Wojciecha i Anny Gajowniczek i w Dębem mieli 7-ro dzieci.
Marianna Saganowska druga córka wyszła za Walentego Stosio - brata w/w Franciszka (wspólny ślub). Walenty z Marianną mieli w Strachominie 8-ro dzieci.
Stanisław Saganowski, syn Rafała, w 1919 roku poślubił Natalię Dzięcioł ze Strachomina córkę Wiktora i Marianny Światek i mieli syna Henryka żonatego z wcześniej wymienioną Kazimierą Małecką córką Piotra. (trzeci stopień pokrewieństwa).

Piotr Małecki, trzeci syn Wojciecha, w 1879 roku ożenił się z Agnieszką Charcikowską z Budzisk córką Karola i Marianny Wiśniewskiej i w Budziskach mieli synów Józefa i Jana oraz córkę Helenę.

Antoni Małecki , najmłodszy syn Wojciecha, w 1885 roku ożenił się z Aleksandrą Dzięcioł z Oleksianki córką Wojciecha i Marianny Baniarczyk i w Budziskach mieli 5-ro dzieci.
Walenty Małecki, najstarszy syn Antoniego, ożenił się Aleksandrą Stułka z Borowia córką Franciszka i Katarzyny Stułka i w Budziskach mieli czworo dzieci, następnie Aleksandra w 1930 roku wyszła za Jana Jastrzębskiego ze Zglechowa syna Franciszka i Anny Zwierz i w Budziskach mieli dwóch synów.
Kazimiera Małecka, córka Walentego i Aleksandry w 1945 roku poślubiła Henryka Wójcika z Borówka syna Piotra i Marianny Golińskiej i w Budziskach urodziło się im 7-ro dzieci. Ich córka Urszula Wójcik wyszła za Andrzeja Gawrysia z Chromina syna Henryka i Marianny Sitek, natomiast druga córka Danuta Wójcik poślubiła w 1982 roku Zbigniewa Witka z Jaźwin syna Henryka i Ireny Lusowej.

Szczegóły gałęzi Kacpra Makowskiego i Jadwigi Wielgopolanin.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych