Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Łodygi Marcina

Rodziny Łodyga
1. Baltazara    2. Bartłomieja     3. Marcina

Ród Łodygów obok Pazurów, Sabaków i Pęśków należy do najstarszych w Lalinach. Prawdopodobnie najstarszym znanym przodkiem Łodygów jest Adam Łodyga o którym wiadomo, że w 1755 roku ożenił się z Jadwigą Daszkową  z Iwowego wdową urodzoną około 1688 roku zmarłą w 1757 roku w wieku 70 lat. Adam zmarł po roku 1759 w okresie z którego brak ewidencji i w związku z tym nie można określić jego wieku i daty urodzenia. Być może był ojcem niektórych z niżej wymienionych pierwszych przodków.
Do pierwszego pokolenia zaliczono  Urbana urodzonego około 1709 roku, Marcina (1719), Bartłomieja (1722) i Michała (1725). Wiadomo, że Marcin był bratem Bartłomieja. Ponadto do pierwszego pokolenia zaliczono Baltazara Łodygę, gdyż nie można ustalić jego rodziców, mimo że urodził się prawdopodobnie już w okresie objętym ewidencją.

Urban Łodyga ożeniony z Agnieszką miał w Lalinach troje dzieci Annę Łodyga urodzoną w 1755 roku i zmarłą 18.08.1757 roku oraz synów Krzysztofa Łodygę urodzonego 27.04.1758 roku i Ludwika Łodygę urodzonego 26. 08. 1764 roku, o których brak danych. Urban zmarł 25.03.1787 roku w wieku 78 lat.

Michał Łodyga w 1757 roku ożenił się z Marianną Zadrożną i w następnym roku urodziły się im bliźniaki: Szymon Łodyga 23.10.1758 roku i Marcin Łodyga 24.10.1758 roku. Marcin zmarł 26.10.1758 roku a o Szymonie nie ma danych. Po porodzie 25.10.1758 roku zmarła również matka Marianna Zadrożna. Michał Łodyga 19.11.1758 roku ożenił się ponownie z Marianną Pietrzakówną i w Lalinach urodziła się im córka Marianna Łodyga - 25.12.1760 roku i syn Jakub Łodyga - 13.07.1763 roku lecz brak dalszych danych. Prawdopodobnie zmarli w latach 1759 -1765, z którego to okresu brak ewidencji zgonów.

Marcin Łodyga i Marianna

 Marcin Łodyga urodził się ok.1719 roku w Lalinach i  z żoną Marianną mieli w Lalinach czworo dzieci, natomiast w 1765 roku ożenił się ponownie z Katarzyną Jach ale nie mieli dzieci.

Tomasz Łodyga syn Marcina,  poślubił w 1791 roku Marcellę Sabak, córkę Piotra i Magdaleny Bieńko i mieli 7-ro dzieci, z których Jan i Feliks założyli rodziny.
Jan Łodyga , najstarszy syn Tomasza,  ożenił się z Franciszką Okrzeja w 1817 roku i mieli 6-ro dzieci, a następnie w roku 1834 poślubił Franciszkę Ziajka, z którą miał jeszcze 4-ro potomstwa.
Kajetan Łodyga syn Jana w 1851 roku ożenił się z Franciszką Wielgopolanin  z Budzisk, wdową po Wojciechu Goska i objął kolonię 4, gdzie urodziło się im 6-ro dzieci.
Najstarszy Walenty Łodyga w 1880 roku ożenił się z Marianną Śluzek z Chyżyn córkę Michała i Benedykty Olko i mieli w Lalinach troje dzieci, a ich córka Anna Łodyga w 1909 roku poślubiła Jana Dusińskiego  z Budzisk syna Karola i Franciszki Pietrasik, z którym miała troje dzieci. Aleksandra Duszyńska  wyszła za Jana Kota i w Budziskach mieli czworo dzieci. Ich syn Władysław Kot w 1965 roku ożenił się z Jadwigą Łodyga z Lalin córką Władysława i Stanisławy Świątek i w Lalinach mieli syna Bogdana i córkę Justynę zamężną z Teofilem Redą. Emilia Teresa Kot w 1960 roku poślubiła Ryszarda Konisiewicza z Piastowa syna Bolesława i Marii Lipskiej. Marianna Duszyńska druga córka Jana w 1947 roku poślubiła Tadeusza Belkiewicza z Lalin syna Ludwika i Aleksandry Łodyga i w Lalinach mieli 5-ro dzieci.
Kolejna Apolonia Łodyga w 1878 roku wyszła za Jakuba Bogusza do Iwowego, wdowca po Elżbiecie Sabak z 7-orgiem dzieci i jeszcze urodziła mu kolejne 7-ro dzieci.
Następna Petronella Łodyga w 1886 roku poślubiła Onufrego Belkowicza z Budzisk i zamieszkali na kolobii 4, gdzie mieli 7-ro dzieci, z których czterech synów założyło rodziny na rodzimej kolonii.
Franciszek Łodyga brat Petromelli ożenił się z Marianną Belkowicz - siostrą Onufrego (małżeństwo na miany). Franciszek z Marianną mieli tylko córkę Aleksandrę, gdyż Franciszek zmarł w 1888 roku i Marianna Belkowicz w 1889 roku wyszła ponownie za Ludwika Grudnia wdowca po Wiktorii Jarzębskiej i na kolonii 14 mieli 7-ro dzieci.
Ostatnia córka Kajetana - Katarzyna Łodyga w 1890 roku poślubiła Franciszka Redę z Kamionki syna Walentego i Katarzyny Sikory, z którym urodziła tam 4-ro dzieci. Ich syn Walenty Reda  w 1926 roku ożenił się ze Stefanią Świątek z Kamionki córką Walentego i Katarzyny Sabak i w Kamionce mieli czworo dzieci, a ich córka Janina Reda w 1950 roku wyszła za Eugeniusza Kaczorka z Kiczek syna Feliksa i Stefanii Wełkiewicz.
Zuzanna Łodyga, córka Jana, w 1849 roku poślubiła Macieja Rechnio z Redzyńskiego syna Dionizego i Łucji Kowalskiej i miała z nim w Redzyńskiem 11-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Najmłodsza zaś córka Jana, Marianna Łodyga poślubiła w 1862 roku Daniela Kowalskiego z Redzyńskiego, wdowca po Katarzynie Dzięcioł i miała z nim syna Tomasza.
Feliks Łodyga, drugi syn Tomasza, w 1829 roku ożenił się z Agnieszką Bogusz z Iwowego i mieli syna Bernarda, który zmarł po roku, a następnie w 1834 roku ożenił się ponownie z Teresą Bubą z Iwowego i w Lalinach mieli 5-ro dzieci.
Ich najstarszy syn Mikołaj Łodyga w 1858 roku ożenił się z Marianną Saganowską z Dębego i tu urodziła się ich córka Marcjanna.
Drugi syn Karol Łodyga w 1862 roku ożenił się z Łucją Ptasińską z Wielgolasu i w Lalinach mieli 10-ro dzieci, a następnie w 1912 roku powtórnie ożenił się z Agnieszką Borkowską z Lalin i mieli jeszcze syna Stanisława i córkę Genowefę.
Najstarsza z pierwszego małżeństwa Marianna Łodyga poślubiła Aleksandra Gajowniczka z Oleksianki syna Piotra i Franciszki Płatek i tu mieli 7-ro dzieci.
Teofila Łodyga druga córka Karola i Łucji w 1900 roku poślubiła Stanisława Zawilińskiego z Chyżyn syna Walentego i Julianny Wójcik i w Redzyńskiem mieli trzy córki. Helena Zawilińska w 1924 roku poślubiła Jana Grabowskiego z Budzisk syna Stanisława i Heleny Belkowicz i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Stefania Zawilińska w 1924 roku poślubiła Piotra Grabowskiego brata w/w Jana i w Redzyńskiem mieli 12-ro dzieci, z których troje założyło rodziny . Stanisława Zawilińska najmłodsza córka w 1937 roku wyszła za Piotra Sabaka z Dębego syna Ignacego i Marianny Zawilińskiej i tam mieli 5-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Z drugiego małżeństwa Stanisław Łodyga w 1935 roku ożenił się z Wandą Wiśniewską z Latowicza, córką Jana i Agnieszki Zawilińskiej.

Szczegóły gałęzi Marcina Łodygi i Marianny.

1. Baltazara    2. Bartłomieja     3. Marcina

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych