Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Pazury Adama i Laurentego

Rodziny Pazura1. Adama i Laurentego    2. Jakuba    3. Pawła i Andrzeja

Ród Pazurów jest jednym z czterech rodów, obok Łodygów, Pęśków i Sabaków, od dawna osiadłych w Lalinach. Na początku ewidencji jest on w Lalinach rodem najliczniejszym. O tym, że od dawna jest osiadły w Lalinach świadczy fakt, że już w 1772 roku Paweł Pazura kawaler z Lalin poślubił Katarzynę Pazura pannę z Lalin, a więc musieli być dalekimi krewnymi. Na podstawie księgi zgonów określono najstarszych znanych przodków rodzin Pazurów  i do nich przyporządkowano ich potomków.  Najstarszymi przodkami byli: Maciej Pazura urodzony ok. 1693 roku - nie ustalono jego rodziny, Adam Pazura i Laurenty Pazura zmarli w okresie z którego zaginęła ewidencja t.zn. w latach 1759-1765 i w związku z tym nie można ustalić przybliżonej daty ich urodzenia, Paweł Pazura ur. ok. 1705 roku, Andrzej Pazura ur. ok. 1706 roku i Jakub Pazura ur. ok. 1709 roku.  Jako drugie pokolenie uznano osoby urodzone po 30 roku, choć np. z późniejszych zapisów można również wnioskować, że Jan Pazura urodzony w 1734 roku był bratem Laurentego, podobnie wygląda sytuacja z Wiktorią Pazura. Daty urodzenia ustalane z dat zgonów są bardzo przybliżone, gdyż przy starszych osobach wiek podawano w pełnych dziesiątkach lat.

Adam Pazura i Zofia

Adam Pazura z pierwszą żoną Zofią miał synów Grzegorza i Piotra. W 1762 roku ożenił się z Zofią Rogala, z którą miał córkę Mariannę. W akcie ślubu napisano, że  pochodził z Róży. Zarówno pierwsza żona jak i Adam zmarli w latach 1759- 1765.
Grzegorz Pazura starszy syn Adama w 1777 roku ożenił się z Małgorzatą Śluzek z Redzyńskiego i w Lalinach urodził się im syn Marceli, który zmarł po dwóch latach. W 1787 roku Grzegorz poślubił Małgorzatę Kania z Iwowego i w Lalinach mieli troje dzieci, z których dwoje starszych zmarło w dzieciństwie.
Piotr Pazura, młodszy syn Adama, w 1776 roku ożenił się z Marianną Zbojna i w Lalinach mieli 6-ro dzieci, z których Brygida i Bartłomiej założyli rodziny. Brygida Pazura w 1810 roku wyszła za Jana Goskę z Redzyńskiego, wdowca po Urszuli Piórko, i w Redzyńskiem mieli troje dzieci. Jan zmarł przed narodzeniem najmłodszego syna Teodora. Zob. rodzina Gosków. Bartłomiej Pazura w 1807 roku poślubił Konstancję Kowalską i w Lalinach mieli 11-ro dzieci, z których 6-ro zmarło w dzieciństwie, a dwie córki Marcella i Urszula założyły rodziny. Marcella Pazura w 1827 roku wyszła za mąż za Wojciecha Chrosta z Chyżyn ale nie mieli dzieci. Marcella zmarła po 5 latach małżeństwa. Urszula Pazura w 1834 roku poślubiła Jana Okrzeję z Lalin i tu urodziło się im troje dzieci, następnie w 1843 roku poślubiła Wojciecha Sabaka wdowca po Monice Gajowniczek ale nie mieli dzieci, gdyż Urszula zmarła w rok po ślubie a Wojciech ożenił się trzeci raz z Martyną Sabak z Lalin. Z pierwszego małżeństwa Jakub Okrzeja w 1868 roku ożenił się z Julianną Nocek z Latowicza ale brak dalszych danych o rodzinie.

Szczegóły gałęzi Adama Pazury i Zofii.

 

Laurenty (Wawrzyniec) Pazura i Hedwiga (Jadwiga) Dębińska

Jak  wspomniano uznany tu za najstarszego syna  Jan Pazura mógł być również bratem Laurentego ale brak jednoznacznych danych. Rodzina Dębińskich na terenie parafii występuje w tym okresie w Latowiczu ale nie wiadomo skąd pochodziła żona Laurentego. Ustalono, że Laurenty miał 6-ro dzieci, które założyły rodziny.
 Jan Pazura w 1763 roku ożenił się z Urszulą Sabak - w akcie ślubu zapisana jako Marianna.  Jan z Urszulą mieli 10-ro dzieci, z których 6-ro zmarło w dzieciństwie. Jan po śmierci Urszuli poślubił Krystynę Zboina, z którą mieli córkę Juliannę.
Szymon Pazura, najstarszy syn Jana i Urszuli w 1796 roku ożenił się z Marianną Pęśko z Lalin córką Adalberta i Teresy i mieli dwóch synów Aleksandra i Stanisława ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Drugi syn, Benedykt Pazura w 1792 roku ożenił się z Marianną Śluzek wdową po Czesławie Całka i mieli troje dzieci, które zmarły w dzieciństwie.
Trzeci syn Jana - Roch Pazura  poślubił w 1805 roku Katarzynę Jesień z Budzisk i podobnie jak ojciec miał w Lalinach 10-cioro dzieci. Najstarszy Klemens Pazura w 1825 roku ożenił się z Magdaleną Całka z Redzyńskiego córką Hilarego i Izabelli Sztynki i mieli dwoje dzieci Tomasza i Ludwikę. Klemens zmarł w 1829 roku i Magdalena Całka w 1832 roku wyszła ponownie za mąż za Rocha Dzięcioła, z którym miała córkę Małgorzatę. Tomasz Pazura w 1852 roku ożenił się z Kunegundą Pazura córką Ignacego i Rozalii Kowalskiej. Ponieważ Tomasz wychowywał się od dzieciństwa u dziadka Rocha to przy ślubie podawał, że jest synem Rocha i musiał występować o zezwolenia na ślub z Kunegundą Pazura do biskupa. W rzeczywistości zarówno on jak i Kunegunda byli już czwartym pokoleniem. Ponieważ jak podrósł  został wysłany na służbę to po śmierci dziadka nawet nie wiedział kto był jego ojcem. Tomasz z Kunegundą mieli syna Wojciecha. Ludwika Pazura w 1848 roku wyszła  za Wawrzyńca Dzięcioła z Oleksianki syna Dydaka i Małgorzaty Świeczka z którym miała 5-ro dzieci.
Córka Rocha - Marianna Pazura w 1828 roku poślubiła Tomasza Soćko z Iwowego syna Pawła i Wiktorii Bogus, z którym miała 5-ro dzieci, a ich córka Antonina Soćko w 1859 roku wyszła za Jana Sabaka syna Klemensa i Anieli Śluzek w iwowem. Kolejna córka Rocha Agnieszka Scholastyka Pazura poślubiła w 1839 roku Józefa Kowalskiego z Lalin z którym miała 12-ro dzieci zob. kolonia 15. oraz rodziny Kowalski. Następna córka Aniela Pazura poślubiła Macieja Rechnio z Oleksianki i tam urodziło się im 10-ro dzieci. Ich córka Julianna Rechnio w 1858 roku poślubiła Józefa Redę ze Strachomina i mieli tam 7-ro dzieci. Córka Katarzyna Rechnio w 1861 roku poślubiła Piotra Redę ze Strachomina, z którym miała w Strachominie 10-ro potomstwa. Syn Tomasz Rechnio w 1865 roku ożenił się z Łucją Gajowniczek ze Strachomina i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci. Najmłodsza zaś córka Macieja Rechnio i Anieli Pazura - Franciszka Rechnio w 1874 roku poślubiła Filipa Kozłowskiego ze Strachomina i tu mieli 11-ro dzieci.
Córka Rocha  Urszula Pazura wyszła w 1847 roku za Karola Pęśko do Budzisk i mieli tu 6-ro potomstwa, z którego najmłodsza Katarzyna Pęśko w 1884 roku poślubiła Józefa Dusińskiego i w Budziskach mieli 5-ro dzieci.
Najmłodszy syn Rocha  - Wojciech Pazura ożenił się w 1849 roku z Teresą Świątek z Oleksianki i pozostali na kolonii 6, gdzie urodziło się im  8-ro  dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie. Natomiast najstarsza córka Wojciecha Franciszka Pazura w 1873 roku wyszła za mąż za Henryka Pęśko już jako trzecia żona i mieszkała z nim na kolonii 17, a po jego śmierci i sprzedaży kolonii 17 Klemensowi Sabakowi,  zamieszkała z córką na kupionej połowie kolonii 20. Druga córka Wojciecha Marianna Pazura w 1887 roku wyszła za Jana Kieliszczyka do Kamionki, syna Ambrożego i Marianny Szostkowskiej, gdzie urodziła 7-ro potomstwa.
Natomiast syn Ludwik Pazura  w 1889 roku ożenił się z Anną Wiechetek z Redzyńskiego, córką Franciszka i Marianny Soćko, i mieli w Lalinach czworo dzieci. Najstarsza z nich Katarzyna Pazura zmarła w wieku 19 lat. Kolejna córka Aleksandra Pazura w 1914 roku wyszła  za mąż za Antoniego Saganowskiego do Redzyńskiego, syna Józefa i Józefy Sabak, z którym miała 6-ro dzieci. Młodsza Teofila Pazura wyszła za Franciszka Pazurę z Chrominka, syna Macieja i Katarzyny Soćko, z którym miała czworo dzieci i zamieszkali na połowie podzielonej kolonii 6. Wszystkie dzieci opuściły Laliny i założyły rodziny w różnych stronach Polski. Najmłodszy Stanisław Pazura  w 1927 roku poślubił Walerię Soćko, córkę Walentego i Elżbiety Sabak, z kolonii 2, z którą miał 5-ro dzieci. Wszystkie z nich podobnie jak dzieci Franciszka założyły rodziny poza Lalinami.  Syn Ignacy Pazura w 1964 roku ożenił się z Leokadią Pielasa do Chyżyn, a ich syn Ryszard Pazura ożenił się z Elżbietą Oszkiel z Iwowego. Córka Janina Pazura w 1961 roku poślubiła Henryka Jesienia z Budzisk i tam mieli troje dzieci, a ich syn Tomasz ożenił się z kolei z Danutą Płatek z Oleksianki. Najmłodsza córka , Marianna Pazura w 1965 roku wyszła za mąż za Władysława Gajowniczka z Latowicza, syna Wiktora i Janiny Urbanek, i mieli czworo dzieci. Rodzina Stanisława Pazury była ostatnią rodziną Pazurów  w Lalinach. 
Julianna Pazura córka Jana i Krystyny Zboina w 1821 roku poślubiła Macieja Grudnio z Chromina syna Marcjana i Tekli Mikos i w Lalinach mieli 11-ro dzieci. Zob. kolonia 14 oraz rodziny Grudnio.

Adalbert (Wojciech) Pazura w 1759 roku ożenił się z Marianną Plichta z Latowicza i tu założyli rodzinę w której urodziło się 9-ro dzieci, z tym że 4-ro zmarło w dzieciństwie zaś dwoje z nich założyło rodziny w parafii Latowicz. Córka Antonina Pazura w 1786 roku poślubiła Mateusza Kwiatka i w Latowiczu mieli 5-ro potomstwa. Zaś syn Franciszek Pazura w 1791 roku ożenił się z Agatą Rosińską i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci, w tym bliźniaki zmarłe wkrótce po porodzie, a po śmierci Agaty (1797) ożenił się w 1798 roku z Teresą Stalka, z którą mieli córkę Mariannę zmarłą w dzieciństwie, następnie po śmierci Teresy (1819) ożenił się w 1820 roku z Małgorzatą Koc ale nie mieli już dzieci.
Franciszka Pazura najstarsza córka Franciszka i Agaty Rosińskiej w 1810 roku poślubiła Józefa Jarmula z Latowicza i tu założyli rodzinę w której mieli 8-ro dzieci. Natomiast młodsza ich córka Marianna Pazura w 1814 roku poślubiła Fryderyka Rogalę z Latowicza i mieli tu 8-ro dzieci.

Szczepan (Stefan)  Pazura w 1784 roku ożenił się z Magdaleną Krawiec  i mieli w Lalinach 10-ro potomstwa. Czworo zmarło w dzieciństwie zaś pięcioro  założyło rodziny.
Najstarsza Petronella Pazura wyszła w 1826 roku za Karola Maletkę do Chromina, syna Szymona i Marianny Bielak.
Syn Remigiusz Pazura w 1806 roku ożenił się z Rozalią Dynek z Lalin, z którą miał 6-ro dzieci. Troje najstarszych założyło rodziny. Najstarsza Tekla Pazura wyszła za mąż za Mikołaja Sabak najstarszego syna Leona późniejsza kolonia 13. Córka Katarzyna Pazura wyszła za Erazma Skorupę z Róży, z którym miała w Lalinach czworo dzieci.

 Ignacy Pazura , najmłodszy syn Remigiusza, miał prawdopodobnie trzy żony i 18-ro dzieci, choć w aktach urodzenia dzieci występuje pięć nazwisk matek. Ignacy  w 1836 roku poślubił Katarzynę Reda ze Strachomina, córkę Augustyna i Agnieszki Kozy, z którą miał 5-ro dzieci. Najstarsza Ewa Pazura w 1856 roku wyszła za Karola Ptasińskiego z  Wielgolasu, syna Wojciecha i Marianny Bobotek, i urodziła tam 8-ro dzieci. Młodsza Elżbieta Pazura w 1862 roku wyszła za Franciszka Cieślaka z Wólki Dłużewskiej, syna Bonifacego i Marianny Piętki. Trzecia Teofila Pazura wyszła za mąż za Łukasza Pieśko do Oleksianki, gdzie urodziła mu 13-ro dzieci. Dwóch najmłodszych synów Ignacego z Katarzyną zmarło w dzieciństwie. Troje dzieci w tym bliźniaki zapisane są pod nazwiskiem matki Katarzyny Ptaszek i zmarły wszystkie w dzieciństwie.
W 1853 roku Ignacy ożenił się drugi raz z Urszulą Drozda (zapisywaną również jako Drożdż ) urodzoną w Toczyskach a zamieszkałą w Latowiczu, z którą miał syna Józefa, ponadto pod nazwiskiem matki Urszuli Szymanik zapisana jest córka Katarzyna. Dzieci te zmarły w dzieciństwie.
W roku 1855 Ignacy ożenił się trzeci raz z Franciszką Ptasińską z Wielgolasu, córką Wojciecha i Marianny Bobotek, wdową po Andrzeju Jarzębskim, a siostrą wyżej wymienionego Karola ożenionego z Ewą najstarszą córką Ignacego. Ignacy z Franciszką Ptasińską mieli 8-ro dzieci.

Pazury - Henryka,Hilary, Daniel i Maria (Fjedorowa).Pogrzeb Eleonory Pazura (Smykiewicz).Grzegorz Pazura, najstarszy syn Ignacego i Franciszki Ptasińskiej, w 1881 roku ożenił się z Eleonorą Smykiewicz córką Antoniego i Ludwiki Gałęzowskiej, którzy posiadali gospodarstwo na wschodnim krańcu wsi Laliny ( należącym do Iwowego - Kresy ), które to gospodarstwo od Smykiewiczów kupili  Wiącek i Świątek zob. kolonia 36. Grzegorz z Eleonorą mieli 6-ro dzieci. Najstarszy syn Grzegorza, Hilary Feliks Pazura ożenił się z Heleną Fiodorową, z którą miał syna Daniela i córkę Henrykę. Daniel Pazura , urodzony w Moskwie, w 1945 roku ożenił się w Tomaszowie Mazowieckim z Haliną Skrobańską wdową po Januszu Jarzębowskim i mieli córkę Zofię, która poślubiła Janusza Tyrkiela.
Córka Grzegorza,  Anna Pazura wyszła w 1908 roku za mąż za Jana Szajkowskiego do Głoskowa, syna Franciszka i Rozalii Sędzimir, natomiast druga córka Aleksandra Pazura wyszła za Franciszka Gajowniczka z Żebraczki i pozostała w Lalinach  na kolonii 8. Franciszek Gajowniczek z Aleksandrą Pazura  mieli 5-ro dzieci. Najstarsza córka Aniela Gajowniczek wyszła za Tadeusza Wiącka z Oziemkówki i zamieszkali na zakupionej od Smykiewiczów półkoloniiFranciszek Gajowniczek z żoną i wnukami. 36 na wschodnim krańcu Lalin, gdzie urodziło się im dwoje dzieci, a ich syn Leon żonaty z Henryką Gołędowską z Iwowego mieli troje dzieci. Syn Franciszka,  Stanisław Gajowniczek ożenił się z Genowefą Osiak z Jaźwin i pozostał na gospodarstwie, gdzie  mieli czworo dzieci.  Syn Stanisława, Stanisław  Gajowniczek ożenił się z kolei z Marianną Piętka i mieli 5-ro dzieci. Pozostałe trzy córki zamieszkały poza Lalinami. Drugi syn Franciszka, Kazimierz Gajowniczek założył rodzinę w Warszawie, zaś najmłodsza córka Franciszka, Kazimiera Józefa Gajowniczek poślubiła Feliksa Swaczyna.
Album Grzegorza Pazury.

Młodsza córka Ignacego i Franciszki Ptasińskiej,  Eleonora Pazura poślubiła w 1880 roku Jana Gajowniczka ze Strachomina, syna Piotra i Marianny Świątek, i urodziła tam 8-ro dzieci. Zob. rodziny Stefana Gajowniczka.

Teofil Pazura syn Ignacego i Franciszki Ptasińskiej.Syn Teofila - Zenon Pazura.Teofil Pazura , syn Ignacego i Marianny Ptasińskiej, w 1888 roku ożenił się z Teodozją Smykiewicz, siostrą w/w Eleonory Smykiewicz i przejęli kolonię 36, którą wydzierżawili, sami zaś wyprowadzili się do Warszawy. Teofil z Teodozją mieli 6-ro dzieci. Najstarszy Zenon Pazura ożenił się z Zofią Kosmalską i mieli syna Stanisława. Drugi syn Teofila, Tadeusz Pazura ożenił się z Marianną Więcławek z Sinołęki k/Grępkowa, gdzie urodził się najstarszy ich syn Mieczysław Tadeusz Pazura. Ten z kolei ożenił się z Henryką Krystyną Kuźma z Bojmia i mieli syna Krzysztofa urodzonego w Milanówku i córkę Izabelę urodzoną w Warszawie. Krzysztof poślubił Anitę Tomczak z Warszawy i tu urodził się ich syn Bartosz i córka Justyna, natomiast Izabela wyszła za Andrzeja Wawrzyszczuka i mieli syna Karola i córkę Agatę. Córka Tadeusza, Krystyna Pazura poślubiła Krzysztofa Ściechowskiego i mieli synów Stanisława, Mirosława i Zbigniewa. Najmłodszy syn Tadeusza, Zbigniew Pazura ożenił się z Marianną Boruc i mieli córki Elżbietę i Hannę. Córka Teofila, Irena Pazura poślubiła Bolesława Nowickiego.

Album Teofila Pazury.

Jan Pazura, kolejny syn Ignacego i Franciszki w 1895 roku poślubił Jadwigę Górecką córkę Krystyna i Elżbiety Ziętek.

Karol Pazura czwarty syn Ignacego i Franciszki w 1893 roku ożenił się z Natalią Lewandowską córką Juliana i Albertyny Kojer.
O rodzinach Jana i Karola brak bliższych danych. Wiadomo, że mieszkali w Warszawie i śluby brali w kościele Wszystkich Świętych. (przy placu Grzybowskim).Antoni Pazura syn Ignacego.Antoni Pazura syn Antoniego z żoną Agnieszką.Aleksandra Sasin, żona Antoniego.Antoni Pazura, najmłodszy syn Ignacego i Franciszki Ptasińskiej, ożenił się z Aleksandrą Sasin urodzoną w Barchowie i mieli 6-ro dzieci. Losy ich są mało znane. Z urodzeń dzieci wynika, że zmieniali miejsce zamieszkania. Najstarsza córka Apolonia Pazura urodziła się 22.02.1899 roku w Warszawie. Najstarszy syn Stefan Pazura zmarł w Tryskinie-Bereźnica. O kolejnym synu Czesławie Pazura niewiele wiadomo. Kolejna Jadwiga Pazura urodziła się w Borkach k/Jadowa a zmarła w Pruszkowie, podobnie jej siostra Maria Pazura zmarła w Pruszkowie.
Najmłodszy syn Antoni Marian Pazura urodził się w Starym Sielcu k/Sosnowca a zmarł w Otwocku. Antoni Marian Pazura ożenił się z Agnieszką Szymańską z Góry Kalwarii i urodziła im się w Raciborzu córka Maria Ewa (1951) i w Kartuzach syn Bernard (1945)  oraz w Warszawie syn  Czesław (1953). 
Bernard Pazura, ożenił się a Alicją Przybysz, która urodziła synów Mariusza i Roberta, a następnie ożenił się z Jolantą, która urodziła córki Danutę i Edytę.
Czesław Pazura w 1981 roku poślubił Iwonę Cichocką z Miłosnej i urodziło się im trzy córki: Aleksandra, Joanna i Julia. Aleksandra Pazura w 2007 roku poślubiła Macieja Wojciechowskiego, zaś Joanna również w 2007 roku poślubiła Przemysława Rosę i urodziła się im córka Hanna.

Album Antoniego Pazury.


Drzewo Laurentego Pazury, bogato ilustrowane, prezentowane jest pod adresem: Pazura Web Site

Paweł Pazura , drugi syn Szczepana, w 1813 roku ożenił się z Karoliną Płatek z Oleksianki, córką Macieja i Katarzyny Woźniak i mieli syna Stanisława, który zmarł w dzieciństwie.
Małgorzata Pazura
, córka Szczepana, w 1819 roku wyszła za Franciszka Pęśko ( późniejsza kolonia 7) i mieli czworo dzieci, a najstarsza ich córka Barbara Pęśko wyszła za Kazimierza Grudnio z kolonii 14. Zob. też rodziny Grudzień.
Augustyn Pazura , najmłodszy syn Szczepana, poślubił w 1823 roku Antoninę Kępkowicz z Iwowego, córkę Ludwika i Scholastyki Bieńko, i mieli 8-ro dzieci , ale ustalono tylko, że córka Marianna Pazura w 1843 roku poślubiła Wawrzyńca Rechnio z Oleksianki i początkowo w Lalinach a później w Iwowem mieli 8-ro dzieci. Zaś córka Augustyna,  Weronika Pazura poślubiła w 1849 roku  Bartłomieja Augustyna Gajowniczka z Lalin i mieli dwoje dzieci Ludwika i Mariannę. Zob. rodziny Tomasza Gajowniczka.

Łukasz Pazura w 1771 roku ożenił się z Magdaleną Gajowniczek i w Lalinach mieli 6-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie natomiast dwoje założyło rodziny.
Mateusz Pazura, najstarszy syn Łukasza w 1797 roku ożenił się z Marianną Bieńko i w Lalinach mieli córkę Małgorzatę i syna Ludwika. Następnie w 1804 roku Mateusz ożenił się ponownie z Franciszką Okrzeja z Iwowego córką Andrzeja i Magdaleny Pęśko, wdową po Wincentym Sabaku i mieli syna Bonifacego zmarłego pół roku po urodzeniu. Małgorzata Pazura, córka Mateusza, w 1820 roku poślubiła Izydora Wieczorka z Wielgolasu, syna Ignacego i Marianny Łukaszek, wdowca po Klarze Łukaszek i w Wielgolesie mieli 5-ro dzieci. Ludwik Pazura z kolei w 1827 roku ożenił się z Heleną (Ewą) Urbanek i w Lalinach mieli czterech synów, z których starsi Jan i Rafał zmarli w dzieciństwie, zaś los młodszych Tomasza i Jana Pazury nie jest znany.

Kilian Pazura w 1785 roku ożenił się z Franciszką Sabak i w Lalinach mieli 10-ro dzieci, z których pięcioro najstarszych zmarło w roku urodzenia, natomiast czworo młodszych założyło rodziny.
Wawrzyniec Pazura,
 syn Kiliana, w 1810 roku ożenił się z Konstancją Łodyga, córką Adalberta i Krystyny Jesień, wdową po Marcinie Całka i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, a następnie po śmierci Konstancji (1809), w 1821 roku ożenił się z Małgorzatą Grudnio, z którą w Lalinach mieli jeszcze troje dzieci. Małgorzata Grudnio z kolei po śmierci Wawrzyńca wyszła za Bartłomieja Okrzeję. Feliks Marcin Pazura, syn Wawrzyńca i Konstancji Łodyga, ożenił się z Magdaleną Łuszczyńską i w Lalinach mieli córkę Klarę i syna Rocha, które zmarły wkrótce po urodzeniu. Zachariasz Pazura, syn Wawrzyńca i Małgorzaty Grudnio w 1871 roku poślubił Ludwikę Unkiewicz z Latowicza i tam urodził się syn Jan, następnie w 1878 roku poślubił Helenę Bojanek, z którą mieli troje dzieci. Ich córka Bronisława Józefa Pazura w 1897 roku poślubiła Tomasza Drabińskiego ze Zgórznicy, syna Jana i Marianny Wilk, i w Latowiczu mieli 6-ro dzieci.
Feliks Pazura, drugi syn Kiliana, w 1814 roku ożenił się z Moniką Łodyga, córką Franciszka i Agnieszki Bieńko, i w Lalinach mieli dwóch synów Jana i Wincentego ale nie ma danych o ich rodzinach.
Paweł Pazura, trzeci syn Kiliana, w 1820 roku poślubił Małgorzatę Pieśko z Latowicza, córkę Ignacego i Łucji Sytek, i w Latowiczu mieli czworo dzieci. Ich córka Marianna Pazura w 1853 roku poślubiła Ludwika Kossobuckiego z Latowicza i mieli tu czterech synów: Piotra, Walentego, Adolfa i Franciszka.
Julianna Pazura, córka Kiliana, w 1825 roku poślubiła Walentego Bieńko z Iwowego syna Benedykta i Katarzyny Pazura, i w Iwowem mieli syna Pawła i córkę Mariannę.

Bartłomiej (Baltazar) Pazura, najmłodszy syn Laurentego, w 1789 roku ożenił się z Agnieszką Kosut z Iwowego i założyli rodzinę w Iwowem, gdzie mieli troje dzieci. Następnie w 1815 roku Bartłomiej ożenił się ponownie z Marcellą Sabak, córką Piotra i Magdaleny Bieńko, wdową po Tomaszu Łodydze ale nie mieli już dzieci.
Monika Pazura, najstarsza córka Bartłomieja i Agnieszki, w 1810 roku poślubiła Antoniego Bubę z Iwowego i tu mieli 6-ro dzieci. Ich córka Teresa Buba w 1834 roku poślubiła z kolei Feliksa Łodygę, wdowca po Agnieszce Bogusz i mieli jeszcze 5-ro dzieci.
Ignacy Pazura, syn Bartłomieja, w 1814 roku ożenił się z Rozalią Kowalską z Iwowego córką Maychra i Agnieszki Rogala, i w Iwowem mieli 7-ro dzieci.
Zachariasz Idzi Pazura, najstarszy syn Ignacego, w 1835 roku poślubił Urszulę Makowską, córkę Piotra i Krystyny Kielak, którzy sprowadzili się do Iwowego z Głoskowa, zob. rodziny Makowski, i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, następnie w 1847 roku, Zachariasz poślubił Magdalenę Łodyga, córkę Szczepana i Agaty Rogala, wdowę po Pawle Pazurze synu Krzysztofa i Agnieszki Wronowskiej, i jeszcze w Iwowem mieli 4-ro dzieci.
Ludwika Pazura najstarsza z pierwszego małżeństwa, w 1863 roku poślubiła Aleksandra Dzięcioła z Oleksianki i w Oleksiance mieli troje dzieci.
Wincenty Pazura, syn Zachariasza, w 1860 roku ożenił się z Katarzyną Reda z Chyżyn, córką Józefa i Agnieszki Łodyga i w Iwowem mieli 11-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny opisane poniżej.
Ludwik Pazura, najstarszy syn Wincentego, w 1886 roku ożenił się z Balbiną (Albiną) Kopacz z Iwowego i w Iwowem mieli 10-ro potomstwa, Najstarszy syn  Wiktor Pazura w 1918 roku ożenił się z Marianną Skorupa z Iwowego i mieli trzy córki, z których najstarsza Stanisława Pazura w 1939 roku poślubiła Mariana Daszkowskiego z Warszawy, syna Pawła i Marianny Tomaszewskiej i w Oleksiance mieli dwoje dzieci. Drugi syn Ludwika, Aleksander Pazura w 1919 roku ożenił się Marianną Brzozowską z Budzisk córką Wojciecha i Katarzyny Sabak i w Iwowem mieli 7-ro potomstwa, z których najstarszy Stanisław Pazura w 1942 roku ożenił się z Otylią Skorupa i w Iwowem urodziła się im córka Janina. Córka Ludwika, Katarzyna Pazura w 1921 roku poślubiła Stanisława Dzięcioła z Rudnika, syna Ludwika i Katarzyny Chrzyptowicz lecz brak danych o rodzinie. Druga córka Ludwika, Agnieszka Pazura w 1928 roku poślubiła Aleksandra Dzięcioła brata ww. Stanisława Dzięcioła z Rudnika i też brak danych o rodzinie.
Marianna Pazura, córka Wincentego, w 1891 roku poślubiła Aleksandra Kluskę z Rudnika, syna Piotra i Brygidy Świątek lecz brak danych o rodzinie.
Michał Pazura, drugi syn Wincentego, ożenił się z Joanną Nurzyńską i w Iwowem mieli 9-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny. Józef Pazura w 1934 roku ożenił się ze Stanisławą Kowalską z Redzyńskiego, córką Dominika i Heleny Grabowskiej i w Redzyńskiem mieli córkę Alinę i syna Mieczysława. Córka Alina Pazura w 1952 roku poślubiła Zdzisława Kozickiego z Bork, syna Stanisława i Heleny Świątek i w Redzyńskiem  mieli syna Wiesława i córkę Barbarę. Stanisław Pazura, drygi syn Michała w 1936 roku ożenił się z Heleną Konopacką z Redzyńskiego, córką Jana i Aleksandry Gelo i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Najstarsza Teresa Pazura w 1961 roku poślubiła Jana Szeląga z Iwowego syna Wiktora i Stanisławy Sabak, których rodzina przeniosła się do Iwowego z Łukówca i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Najstarszy Jerzy zmarł po urodzeniu. Kolejna Hanna Szeląg w 1990 roku poślubiła Sylwestra Kopę z Iwowego i mieli córkę Olgę. Z kolei Wiesław Szeląg w 1991 roku ożenił się z Agnieszką Świątek ze Strachomina i w Iwowem mieli syna Grzegorza i córkę Beatę. Najmłodsza Renata Szeląg w 1993 roku poślubiła Janusza Gajowniczka ze Strachomina i tam mieli córki Małgorzatę, Agnieszkę i Marzenę. Ryszard Pazura, syn Stanisława, ożenił się poza parafią i brak danych o rodzinie. Kolejny  Jan Pazura ożenił się z Zofią Brodzik i w Iwowem mieli troje dzieci. Najstarszy z nich Andrzej Pazura w 1991 roku poślubił Agatę Bogusz z Oleksianki i mieli syna Adriana, zaś córka Bożena w 1998 roku poślubiła Dariusza Polaka z Łomnicy. Barbara Pazura, najmłodsza córka Stanisława w 1975 roku poślubiła Stanisława Miszczyka z Antoniowa i w Warszawie urodziły się im córki Magdalena i Justyna. Weronika Pazura, córka Michała, w 1933 roku poślubiła Stanisława Biernata z Transboru i w Wielgolesie mieli 5-ro dzieci. Z kolei Marianna Pazura, druga córka Michała, w 1938 roku poślubiła Bronisława Krzewskiego z Iwowego syna Piotra i Marianny Lajborek i mieli syna Mariana. Marian Krzewski ożenił się z Teresą Dynek i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Trzeci syn Michała, Władysław Pazura w 1948 roku ożenił się z Henryką Kalińską z Iwowego córką Ludwika i Heleny Świeczka i mieli w Iwowem synów Stanisława i Jerzego. Z kolei córka Michała, Janina Pazura w 1946 roku poślubiła Stanisława Brzezka z Iwowego syna Bolesława i Franciszki Sikory i w Iwowem mieli troje dzieci a najstarsza z nich Elżbieta Brzezek poślubiła Jerzego Banaszka z Budzisk i w Iwowem mieli 5-ro potomstwa.
Agnieszka Pazura, córka Wincentego, w 1900 roku poślubiła Antoniego Osiaka z Mizar syna Piotra i Józefy Paszkowskiej ale brak danych o tej rodzinie.
Anna Pazura, najmłodsza córka Wincentego, w 1902 roku poślubiła Józefa Miszto z Jamielnego syna Piotra i Barbary Rosa i również brak danych o rodzinie.
Jadwiga Pazura, córka Zachariasza i Urszuli Makowskiej, w 1863 roku wyszła za mąż za Franciszka Płatka z Oleksianki syna Kazimierza i Franciszki Gajowniczek i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
Pius Pazura, syn Zachariasza z drugiego małżeństwa z Magdaleną Łodyga, w 1873 roku ożenił się z Martyną Świeczka z Iwowego córką Dionizego i Marianny Skorupa i w Iwowem mieli 6-ro dzieci.
Marianna Pazura, najstarsza córka Piusa, w 1895 roku poślubiła Bartłomieja Osiaka z Brzusko Woli syna Marcina i Katarzyny Serżysko ale brak danych o rodzinie.
Paweł Pazura, syn Piusa, w 1904 roku ożenił się z Walerią Sabak córką Klemensa i Julianny Świątek i w Iwowem mieli 9-ro dzieci. Najstarszy z nich Zygmunt Pazura w 1938 roku ożenił się z Marianną Świątek ze Strachomina córką Kacpra i Rozalii Reda i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, a najmłodszy z nich Eugeniusz Pazura w 1967 roku ożenił się z Teresa Bieńko z Iwowego córką Stanisława i Marianny Łukaszek i w Iwowem mieli troje dzieci, z których najstarsza Elżbieta Pazura w 1998 roku poślubiła Grzegorza Walickiego ze Słupa, zaś młodsza Hanna Pazura w 1999 roku poślubiła Artura Wonsa z Chonowa syna Andrzeja i Marianny Budran. Aleksandra Pazura córka Pawła w 1936 roku poślubiła Lucjana Sabaka syna Franciszka i Anny Brzezik, którzy mieli wiatrak przy drodze z Lalin do Iwowego. Aleksandra z Lucjanem miała 8-ro potomstwa. Na gospodarstwie pozostała Emilia Sabak, która w 1992 roku wyszła za Tadeusza Wójcika z Lalin wdowca po Łucji Saganowskiej. Najmłodsza córka Lucjana, Anna Sabak wyszła za Leszka Cegiełkę. Czesław Pazura, syn Pawła, w 1938 roku ożenił się Władysławą Obłoza z Latowicza córką Władysława i Józefy Reda i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci, z których Halina Pazura w 1970 roku poślubiła Krystyna Balawajdera z Francji i brak dalszych danych o rodzinie. Najmłodsza córka Pawła, Henryka Pazura w 1946 roku poślubiła Stanisława Piotrowskiego z Iwowego i mieli tu 6-ro dzieci.
Paweł Piotr Pazura, drugi syn Ignacego w 1839 roku ożenił się Franciszką Świeczka z Iwowego córką Tomasza i Karoliny Kania i w Iwowem mieli córki Weronikę i Małgorzatę.
Kunegunda Pazura, córka Ignacego, w 1852 roku poślubiła Tomasza Pazurę z Lalin syna Klemensa i Magdaleny Całka i w Iwowem mieli syna Wojciecha. Następnie Kunegunda w 1859 roku poślubiła Józefa Bogusza z Oleksianki, z którym w Oleksiance mieli 4-ro dzieci.
Marianna Pazura, najmłodsza córka Ignacego, w 1873 roku poślubiła Antoniego Dulskiego i brak dalszych danych o tej rodzinie.

Szczegóły gałęzi Laurentego Pazury i Hedwigi Dębińskiej.

1. Adama i Laurentego    2. Jakuba    3. Pawła i Andrzeja

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych