Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Bieńko

Rodziny Bieńko
 


N Bieńko wstawiono dla uporządkowania początkowych rodzin Bieńków, których było sześć tj. Wita, Adalberta (Wojciecha), Piotra, Łukasza, Marcina i Krzysztofa.. Przodkami tych rodzin mogli być: Andrzej Bieńko ur. w 1699 roku zmarły 10.02.1769 roku (70 lat), Józef Bieńko ur. w 1707 roku, zmarły 25.06.1773 roku (66) i Walenty Bieńko ur. w 1713 roku, zmarły 23.05.1773 roku (60). Są to najstarsi przodkowie Bieńków występujący w aktach zgonów.
Rodzina Adalberta Bieńko kończy się na jego dzieciach, których z dwóch małżeństw z Marianną Kosut i Marianną Sabak miał 9-ro. Siedmioro zmarło w dzieciństwie, a o dwóch nie ma informacji.
Rodziny Bieńko występują również w Miętnem (1511r), Woli Rębkowskiej (1612r), Parysowie, Kalonce, Puznówce. W 1686 roku w Parysowie związek małżeński zawarł Jakub Bieńko z Iwowego z Zofią Łubian z Choin.

Rodzina Wita Bieńko i Marianny Pieniak


 Wit Bieńko urodzony w Iwowem około 1739 roku z Marianną Pieniak mieli w Iwowem 9-ro dzieci. Najstarsza ich córka

Magdalena Bieńko
w 1768 roku poślubiła Piotra Sabaka z Lalin i mieli w Lalinach córkę Marcellę Sabak, która w 1791 roku poślubiła Tomasza Łodygę z Lalin syna Marcina i Marianny i urodziła mu 7-ro dzieci, następnie w 1815 roku wyszła ponownie za mąż za Bartłomieja (Baltazara) Pazurę, wdowca po Agnieszce Kosut, ale już nie mieli potomstwa.
Troje kolejnych dzieci Wita zmarło w dzieciństwie.

Jakub Bieńko, syn Wita i Marianny, ożenił się z Pelagią Rogala i  w Iwowem urodziło się im 5-ro dzieci.
Stanisław Bieńko , najstarszy syn Jakuba, w 1820 roku ożenił się z Marianną Kosut z Iwowego córką Marcina i Marianny Pęśko i w Iwowem mieli 6-ro dzieci,  z których czworo założyło rodziny.
Jan Bieńko, syn Stanisława w 1855 roku ożenił się z Józefą Kwiatkowską urodzoną w Długokątach, wdową po Wojciechu Kaniewskim zmarłym w Długokątach, córką Jana i Katarzyny Dudzińskiej, którzy wraz z trojgiem dzieci przybyli z powiatu rawskiego i zakupili w Lalinach i na Kresach dwie kolonie. Zob. kolonia 30 i kolonia 34 oraz  rodzina Kwiatkowskich. Jan Bieńko z Józefą mieli córkę Rozalię i syna Józefa.
Martyna Bieńko, córka Stanisława, w 1857 roku poślubiła Kacpra Gaca z Kienkówki, syna Grzegorza i Franciszki Zadrożnej.  Józefa Bieńko, druga córka Stanisława w 1860 roku poślubiła z kolei Michała Gaca z Kienkówki - brata Kacpra.
Kazimierz Bieńko , najmłodszy syn Stanisława, w 1862 roku ożenił się z Karoliną Kosut z Iwowego córką Adama i Teresy Osuch i w Iwowem mieli 7-ro potomstwa, z których 5-ro założyło rodziny. Najstarsza córka Kazimierza, Weronika Bieńko w 1883 roku poślubiła Wojciecha Szeląga z Łukówca, syna Ignacego i Marianny Parobczyk i założyli rodzinę w Łukówcu. Ich syn Wiktor Szeląg w 1921 roku ożenił się z kolei ze Stanisławą Sabak z Iwowego, córką Franciszka i Petronelli Kot i najpierw mieszkali w Łukówcu, gdzie urodziło się im troje dzieci a następnie przenieśli się do Iwowego i tu również mieli troje dzieci. Zob. rodziny Józefa Sabaka i Bogumiły Świątek
 Teofil Bieńko, syn Kazimierza, w 1887 roku ożenił się z Katarzyną Kemkowicz z Wielgolasu córką Jana i Ludwiki Jarzębskiej i w Iwowem mieli córki Weronikę i Aleksandrę. Aleksandra Bieńko w 1911 roku poślubiła Piotra Miernickiego z Wólki Różańskiej, syna Jana i Anny Więckowskiej.
Kolejna córka Kazimierza, Julianna Bieńko w 1887 poślubiła Piotra Jaworskiego z Wielgolasu, syna Franciszka i Elżbiety Górskiej. Ślub odbył się 15 lutego razem ze ślubem wspomnianego wyżej brata Teofila. Piotr Jaworski z Julianną Bieńko mieli w Iwowem 5-ro potomstwa. Ich córka Weronika Jaworska w 1928 roku poślubiła Mikołaja Batatujewa ze Stanisk , syna Jana i Harafiny Sekrycio  i w Wielgolesie urodził się im syn Zdzisław. Piotr Jaworski po śmierci Julianny ożenił się ponownie w 1908 roku z Anną Bębnowicz i w Iwowem urodził się im syn Jan.
Trzecia córka Kazimierza, Katarzyna Bieńko w 1893 roku wyszła za Franciszka Wiechetka z Oleksianki syna Bernarda i Katarzyny Szaniawskiej i w Iwowem mieli syna Stanisława i córki Mariannę i Natalię.
Czwarta córka Kazimierza, Franciszka Bieńko w 1899 roku poślubiła Grzegorza Świątka z Dąbrówki syna Piotra i Katarzyny Maciejec i w Iwowem mieli córkę Stefanię, a następnie w 1904 roku Franciszka wyszła ponownie za mąż za Ludwika Urbanka z Kochan syna Marcina i Agnieszki Rosa i w Iwowem mieli syna Stanisława oraz córki Bronisławę i Genowefę. Po śmierci Franciszki Ludwik Urbanek ożenił się w 1914 roku z Rozalią Kosut i mieli jeszcze 6-ro dzieci, a ich córka Helena w 1951 roku wyszła za Mariana Sykułę z Lalin.
Onufry Bieńko, drugi syn Jakuba, w 1841 roku ożenił się z Marianną Rogala z Latowicza wdową po Kacprze Krzewskim, z którym w Latowiczu miała 5-ro dzieci, a ich syn Roch Krzewski z Małgorzatą Dzięcioł założyli rodzinę Krzewskich w Iwowem. Zob. rodziny Krzewski. Onufry z Marianną Rogala mieli w Iwowem jeszcze 4-ro dzieci, a najmłodsza ich córka Marianna Bieńko w 1859 roku poślubiła Andrzeja Wronowskiego z Iwowego wdowca po Ewie Wiktorii Bieńko, córce Tomasza i Bertyldy Dzięcioł i w Iwowem mieli jeszcze 9-ro dzieci. Ich syn Jan Wronowski ożenił się z Katarzyną Sabak córką Fabiana i Krystyny Sabak, a drugi syn Franciszek Wronowski ożenił się z kolei z Julianną Pęśko z Lalin córką Henryka i wspomnianej Krystyny Sabak. Zob. kolonia 17.
Grzegorz Kazimierz Bieńko, trzeci syn Jakuba, w 1838 roku ożenił się z Marianną Katarzyną Kosut z Iwowego córką Feliksa i Scholastyki Świeczka i w Iwowem mieli 6-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny.
Najstarsza Marianna Bieńko w 1857 roku poślubiła Błażeja Oszkiela z Iwowego, syna Rocha i Justyny Kosut i w Iwowem mieli 6-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Po śmierci Marianny Błażej ożenił się z Franciszką Brauła ze Strachomina i jeszcze mieli 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
   Druga córka Grzegorza, Katarzyna Bieńko w 1861 roku poślubiła Walentego Gajowniczka ze Strachomina, syna Pawła i Teresy Świątek ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Z kolei  Paweł Bieńko, syn Grzegorza, w 1871 roku ożenił się z Marianną Reda z Wężyczyna córką Piotra i Agnieszki Świątek i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Najstarszy z rodzeństwa,
Piotr Bieńko
w 1896 roku ożenił się z Teofilą Gelo z Iwowego, córką Piotra i Katarzyny Rogala i w Iwowem mieli 7-ro dzieci. Syn Piotra, Wiktor Bieńko w 1930 roku ożenił się z Feliksą (Felicją) Świątek córką Tomasza i Katarzyny Duszczyk i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Ich córka Krystyna Bieńko w 1956 roku poślubiła Mariana Skorupę syna Piotra i Marianny Dżbik i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Natomiast syn Wiktora, Henryk Adam Bieńko ożenił się z Urszulą Reda i w Iwowem mieli 4-ro dzieci a ich córka Aneta Bieńko w 2001 roku poślubiła Sławomira Sabaka syna Stanisława i Stanisławy Zadrożnej. Córka Piotra, Stefania Bieńko w 1924 roku poślubiła Stanisława Wiechetka z Lalin syna Piotra i Katarzyny Szczepańczyk i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Zob. rodziny Wiechetek. Najmłodszy syn Piotra, Stanisław Bieńko w 1938 roku ożenił się z Marianną Łukaszek z Iwowego córką Michała i Heleny Rogowskiej i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, a ich córka Teresa Bieńko w 1967 roku poślubiła Eugeniusza Pazurę  z Iwowego i tu mieli córki Elżbietę i Hannę oraz syna Krzysztofa.
Agnieszka Bieńko
, córka Pawła, w 1897 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Redzyńskiego syna Andrzeja i Franciszki Penszko i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci. Ich córka Władysława Kowalska wyszła za Feliksa Sabaka z Lalin syna Ludwika i Aleksandry Żbik i mieli córkę Jadwigę i syna Adama, zaś najmłodsza córka Jana Kowalskiego , Zenobia Kowalska poślubiła Stefana Prusa z Redzyńskiego i mieli 6-ro dzieci. Zob. rodziny Prus
Michał Bieńko
, syn Pawła w 1945 roku ożenił się z kolei z Aleksandrą Skorupa córką Macieja i Zuzanny Świeczka i mieli w Iwowem 8-ro potomstwa. Najstarszy ich syn Stanisław Bieńko ożenił się z Marianną Całka i mieli w Iwowem 8-ro dzieci, a ich najmłodszy syn Zygmunt Bieńko ożenił się w 1985 roku z Teresą Luty z Kresów córką Jana i Leokadii Domańskiej i mieli w Iwowem trzech synów: Pawła, Piotra i Michała. Córka Michała, Helena Bieńko w 1937 roku poślubiła Szymona Całkę z Ciechomina syna Jana i Józefy Dymek. Druga córka Michała, Henryka Bieńko w 1950 roku poślubiła Stefana Oszkiela z Iwowego syna Wiktora i Marianny Świątek i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Rodziny Oszkiel.  Druga córka Pawła,
Weronika Bieńko
w 1908 roku poślubiła Tomasza Szeląga z Latowicza syna Grzegorza i Teofili Wardzyńskiej wdowca po Mariannie Wzorek i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci. Wcześniej Tomasz Szeląg z Marianną Wzorek mieli troje dzieci. Najmłodszy syn Pawła,
Franciszek Bieńko
w 1908 roku ożenił się z Marianną Skorupa córką Macieja i Zuzanny Świeczka i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny. Najstarsza córka Franciszka, Otolia Bieńko w 1930 roku poślubiła Władysława Świątka z Iwowego syna Tomasza i Katarzyny Duszczyk i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, a ich syn Andrzej Świątek w 1967 roku ożenił się z Janiną Piekarską i mieli trzech synów, a następnie w 1982 roku ożenił się ponownie z Jadwigą Sabak z Redzyńskiego córką wspomnianych wyżej Feliksa i Władysławy Kowalskiej i mieli syna Pawła Świątka. Zob. rodziny Andrzeja Świątka.  Druga córka Franciszka, Zofia Bieńko w 1939 roku poślubiła Edwarda Leszka z Ciechomina syna Franciszka i Marianny Karasińskiej. Trzecia córka Franciszka, Wanda Bieńko w 1935 roku poślubiła Walentego Makowskiego z Redzyńskiego syna Piotra i Józefy Nieprzeckiej i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Ich syn Władysław Makowski ożenił się z Haliną Ositek i mieli w Iwowem 4-to dzieci, a najmłodsza córka Wandy, Danuta Makowska w 1968 roku poślubiła Tadeusza Kotasa z Łukówca syna Jana i Stanisławy Kucińskiej i w Iwowem mieli syna Michała Kotasa. Zob. rodziny Makowski.  Czwarta córka Franciszka, Bronisława Bieńko w 1946 roku wyszła za Jana Sabaka z Dębego syna Józefa i Heleny Pielasa i w Iwowem mieli syna Henryka i córkę Mariannę. Ich syn Henryk Sabak w 1971 roku ożenił się z Apolonią Pieńkus i mieli synów Jana i Grzegorza oraz córkę Annę. Piąta córka Franciszka, Stefania Bieńko w 1946 roku poślubiła Kazimierza Sabaka z Lalin syna Jana i Kazimiery Kałaska i w Lalinach mieli 5-ciu synów i wszyscy założyli rodziny. Najmłodszy zaś syn Franciszka, Stanisław Bieńko w 1950 roku ożenił się z siostrą wspomnianego Kazimierza Sabaka, Heleną (Haliną) Sabak (miany) i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Ich córka Barbara Bieńko w 1982 roku poślubiła Adama Legata z Kątów Zdrojów syna Kazimierza i Henryki Świątek i mieli 4-ro dzieci, natomiast syn Stanisława, Piotr Bieńko ożenił się z Dorotą Duchno i w Iwowem mieli synów Kamila i Jakuba oraz córkę Joannę. Zob. rodziny Macieja Sabak.
Trzecia córka Grzegorza, Zofia Bieńko w 1872 roku poślubiła Ludwika Rogowskiego z Budzisk syna Adama i Barbary Całka i w Budziskach urodziło się im 12-ro dzieci. Zob. rodziny Rogowski. Najmłodsza córka Grzegorza,
Elżbieta Bieńko
w 1862 roku wyszła za Jana Śluzka z Chyżyn syna Jana i Ludwiki Świątek i w Chyżynach mieli 6-ro dzieci, a ich najmłodszy syn Ignacy Śluzek ożenił się z Anną Gajowniczek córką Jana i Eleonory Pazura.

Scholastyka Bieńko, druga córka Wita, w 1799 roku poślubiła Władysława (Ludysława, Ludwika) Kępkowicza z Iwowego i mieli tu 8-ro potomstwa, a ich córka Antonina Kępkowicz poślubiła w 1823 roku Augustyna Pazurę. Zob. rodziny Szczepana Pazury.

Tomasz Bieńko, drugi syn Wita, w 1810 roku ożenił się z Bertyldą Dzięcioł z Iwowego córką Franciszka i Konstancji Bogusz i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Najstarszy syn Tomasza, Jan Walenty Bieńko w 1836 roku ożenił się z Marianną Świeczka z Iwowego córką Tomasza i Zofii Sekta i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Ich najstarsza córka Katarzyna Bieńko w 1853 roku poślubiła Tomasza Świątka ze Strachomina syna Augustyna i Agaty Gajowniczek i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Ich syn Franciszek Świątek w 1875 roku ożenił się z Marianną Gaszewską z Oleksianki i w Oleksiance mieli 12-ro dzieci. Drugi syn Tomasza, Feliks Świątek poślubił Katarzynę Oszkiel i w Iwowem mieli 11-ro dzieci, zaś trzeci syn Tomasza , Ignacy Świątek w 1898 roku ożenił się z Natalią Bogusz ze Strachomina córką Wojciecha i Franciszki Niedek i w Iwowem mieli 8-ro dzieci. Córka Tomasza, Ewa Wiktoria Bieńko w 1839 roku poślubiła Andrzeja Wronowskiego z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci. Po śmierci Ewy , Andrzej ożenił się ponownie z Marianną Bieńko córką opisanego wyżej Onufrego Bieńko i Marianny Rogala i mieli jeszcze 9-ro dzieci. Najmłodszy syn Tomasza, Ambroży Mikołaj Bieńko w 1840 roku ożenił się z Marianną Święch z Wielgolasu córką Wincentego i Łucji Gałązka wdową po Pawle Zakrzewskim z Kamionki, z którym Marianna w Kamionce miała 4-ro dzieci. Ambroży z Marianną Święch mieli w Kamionce córkę Jadwigę i syna Szczepana i w Strachominie urodził się im syn Walenty. Po śmierci Marianny Święch, Ambroży ożenił się z Marianną Czmochowską (Ćmoch) z Latowicza córką Piotra i Marianny , wdową po Augustynie Krupa i w Kamionce mieli córkę Ludwikę i syna Marcina. Brak dalszych danych o tej rodzinie.
Bertylda Dzięcioł po śmierci Tomasza Bieńko poślubiła w 1824 roku Pawła Sabaka z  Lalin syna Józefa i Bogumiły Świątek i w Iwowem mieli jeszcze syna Dominika oraz córki Mariannę i Elżbietę. Dzieci Dominika Sabak z Faustyną Anusz z Chyżyn  i Małgorzatą Stosio z Wężyczyna założyły dziewięć rodzin min. w Iwowem, Lalinach, Redzyńskiem i Chęcinach. Córka Pawła, Marianna Sabak poślubiła Filipa Gajowniczka ze Strachomina i założyli rodzinę w Lalinach, natomiast druga córka Pawła, Elżbieta Sabak w 1858 roku poślubiła Jakuba Bogusza z Iwowego i w Iwowem mieli 7-ro dzieci. Zob. rodziny Józefa Sabaka i Bogumiły Świątek.

Szczegółowe dane gałęzi: Wita Bieńko i Marianny Pieniak

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych