Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Kosut

Rodziny Kosut
 
 


Na początku opisywanej tu historii, rodziny Kosut występują w Iwowem i jedna rodzina w Oleksiance. Najstarszym znanym członkiem tych rodzin  jest Paweł Kosut zmarły  w Iwowem w 1768 roku w wieku 90 lat a więc urodzony około 1678 roku. Omawianą tu rodzinę założył w Iwowem Kazimierz Kosut z Iwowego z Agatą Domoń z Wężyczyna.
Kazimierz Kosut z Agatą Domoń pobrali się w 1770 roku i w Iwowem mieli 11-ro dzieci, a dla 5-ro z nich ustalono rodziny.
Ignacy Kosut syn Kazimierza w 1793 roku ożenił się z Marianną Bogus i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, a w 1812 roku poślubił Ewą Miszta z Jamielnego córkę Kazimierza i Anastazji Gajowniczek i mieli córkę Małgorzatę i syna Jana. Ustalono, że rodzinę założyła ich córka z pierwszego małżeństwa Klara Kosut, która w 1844 roku poślubiła Stanisława Uścińskiego z Kozłowa syna Franciszka i Doroty Mucha wdowca po Katarzynie Piłka.

Mikołaj Kosut drugi syn Kazimierza w 1796 roku ożenił się z Julianną Pieśko i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci, z których czworo zmarło w dzieciństwie, następnie Mikołaj ożenił się z Marianną Urbanek i mieli syna Pawła i córkę Franciszkę ale żadna z tej rodziny nie założyło rodziny w parafii.

Jan Gwalbert Kosut trzeci syn Kazimierza w 1808 roku ożenił się Teodozją Śluzek z Redzyńskiego córką Krzysztofa i Marianny Całka i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, następnie w 1826 roku Jan ożenił się z Julianną Pęśko z Lalin córka Stanisława i Łucji Pieniak i mieli syna Walentego.
Mikołaj Piotr Kosut syn Jana w 1833 roku ożenił się z Urszulą Rycio z Iwowego córką Leona i Brygidy Bogusz i w Iwowem mieli 9-ro dzieci.
Marianna Kosut ich córka w 1853 roku poślubiła Jakuba Świątka ze Strachomina syna Sylwestra i Eleonory Reda i mieli w Iwowem 12-ro dzieci, z których 9-ro założyło rodziny.
Zofia Kosut druga córka Mikołaja w 1863 roku wyszła za Karola Kowalskiego z Redzyńskiego syna Filipa i Zuzanny Pielasa i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci.
Jadwiga Kosut trzecia córka Mikołaja w 1871 roku poślubiła Wojciecha Gielo ze Strachomina syna Piotra i Ewy Niedak i w Strachominie mieli syna Walentego.
Walenty Gelo w 1907 roku ożenił się z Aleksandrą Dzięcioł ze Strachomina córką Wiktora i Anny Gajowniczek i w Strachominie mieli syna Stanisława i córkę Reginę, które założyły rodziny. Stanisław Gelo w 1909 roku ożenił się ze Stefanią Gajowniczek ze Strachomina córką Piotra i Weroniki Reda i w Strachominie mieli córki Cecylię i Marię. Cecylia Gelo w 1961 roku poślubiła Tadeusza Rechnio z Oleksianki syna Szczepana i Heleny Serzysko i urodził się im syn Grzegorz i Adam. Maria Gielo w 1970 roku wyszła za Waldemara Serzysko z Redzyńskiego syna Bolesława i Zofii Kania i w Redzyńskiem mieli córkę Agnieszkę i syna Leszka. Agnieszka Serzysko z kolei w 1971 roku poślubiła Andrzeja Radzio z Wiśniewa syna Zygmunta i Ewy Kuśnierczyk i mieli w Redzyńskiem synów Mateusza i Michała.
Regina Gelo córka Walentego w 1937 roku wyszła za Stanisława Zawilińskiego z Chyżyn syna Piotra i Heleny Świątek i mieli córkę Annę.
Wojciech Kosut najmłodszy syn Mikołaja ożenił się z Walentyną Urbanek i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Katarzyna Kosut ich córka w 1895 roku poślubiła Józefa Kowalskiego  z Lalin syna Piotra i Apolonii Kowalskiej i w Lalinach mieli 4-ro dzieci.
Marianna Kosut druga córka Wojciecha w 1901 roku poślubiła Stanisława Sabaka z Iwowego syna Dominika i Małgorzaty Stosio i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny.
Jan Kosut  syn Wojciecha w 1906 roku ożenił się z Heleną Ositek z Iwowego córką Karola i Marianny Gajowniczek i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Ich najstarsza córka Stefania Kosut  w 1929 roku poślubiła Jana Sianiawskiego z Iwowego syna Franciszka i Jadwigi Soćko i w Iwowem mieli 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Władysław Kosut syn Jana w 1940 roku ożenił się z Heleną Sabak z Lalinek córką Stanisława i Józefy Baran i w Iwowem urodziła się ich córka Teresa, następnie w 1946 roku Helena poślubiła Tadeusza Kosuta z Iwowego syna Pawła i Marianny Sikora i w Iwowem mieli syna Mariana i córkę Jadwigę. Jadwiga Kosut w 1975 roku wyszła za mąż za Waldemara Wronowskiego z Iwowego syna Edwarda i Stanisławy Kot i mieli synów Michała i Marcina. Teresa Kosut z pierwszego małżeństwa Heleny w 1960 roku wyszła za Stanisława Kopę z Iwowego syna Pawła i Janiny Kudlak i w Iwowem mieli troje dzieci, które założyły rodziny.
Agnieszka Kosut trzecia córka Wojciecha w 1905 roku poślubiła Piotra Sabaka z Iwowego brata swej starszej siostry Marianny syna Dominika i Małgorzaty Stosio i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, a 7-ro z nich założyło rodziny.
Aleksandra Kosut najmłodsza córka Wojciecha w 1907 roku urodziła córkę Kazimierę. Kazimiera Kosut zaś w 1935 roku wyszła za Józefa Gołędowskiego z Iwowego syna Franciszka i Julianny Kowalskiej i mieli córkę Mariannę.
Marianna Tekla Kosut córka Jana i Teodozji w 1836 roku poślubiła Tomasza Kopacza z Lalin syna Karola i Petronelli Pazura i w Lalinach mieli 4-ro dzieci.
Walenty Kossut syn Jana i Julianny Pęśko w 1847 roku ożenił się z Anastazją Kosut z Iwowego córką Ottona i Tekli Sabak i mieli troje dzieci.

Urban Kosut czwarty syn Kazimierza w 1813 roku ożenił się z Brygidą Maciejec z Dąbrówki córka Ignacego i Franciszki Dybcio i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny.
Adam Hilary Kosut syn Urbana w 1837 roku ożenił się z Teresą Osuch z Wężyczyna córką Ignacego i Krystyny Olstyn i w Iwowem mieli 8-ro dzieci.
Karolina Kosut ich najstarsza córka w 1862 roku poślubiła Kazimierza Bieńko z Iwowego syna Stanisława i Marianny Kosut i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Wojciech Kosut syn Adama  w 1863 roku ożenił się z Katarzyną Wiechetek z Redzyńskiego córką Piotra i Konstancji Kowalskiej ale brak informacji o potomstwie.
Andrzej Kosut drugi syn Adama w 1867 roku ożenił się z Gertrudą Gołędowską z Iwowego córką Piotra Dołęgowskiego i Marianny Skorupa i w Iwowem mieli 9-ro dzieci, następnie w 1894 roku Andrzej ożenił się ponownie z Heleną Całka z Redzyńskiego córką Franciszka i Agnieszki Bobotek i mieli syna Józefa.
Katarzyna Kosut najstarsza córka Andrzeja w 1894 roku wyszła za mąż za Władysława Woźniaka z Płomieńca syna Ludwika i Franciszki Kroczyńskiej.
Paweł Kosut syn Andrzeja w 1911 roku ożenił się Marianną Sikora i mieli dwoje dzieci, a w 1928 roku ożenił się z Aleksandrą Kowalską z Redzyńskiego córką Teofila i Teofili Anusz i mieli syna Stanisława. Tadeusz Kosut syn Pawła z pierwszego małżeństwa w 1946 roku ożenił się z Heleną Sabak wdową po Władysławie Kosucie, których rodzinę omówiono wcześniej. Stefania Kosut córka Pawła i Marianny w 1929 roku poślubiła Stanisława Piekarza z Budzisk syna Ignacego i Marianny Kuta i w Redzyńskiem urodziła się im córka Albina. Albina Piekarska z kolei w 1952 roku poślubiła Stanisława Gaładyka z Lalin syna Walentego i Marianny Soćko i mieli troje dzieci, które założyły rodziny. Stanisława Anna Kosut córka Pawła i Aleksandry w 1953 roku poślubiła Edwarda Sabaka z Iwowego syna Walentego i Weroniki Bogusz i w Iwowem mieli 4-ro dzieci.
Piotr Kosut drugi syn Andrzeja w 1906 roku ożenił się z Agnieszką Suda z Latowicza córką Mateusza i Kornelii Chrust.
Franciszek Kosut w 1911 roku ożenił się z Katarzyną Pietrasik z Wodyń córką Tomasza i Teresy Pierki.
Józef Kosut syn Andrzeja z Heleną Całka w 1917 roku ożenił się z Franciszką Wiśniewską z Gościewicza córką Piotra i Marianny Celej.
Krystyna Kosut córka Urbana w 1848 roku poślubiła Sebastiana Patoleta z Latowicza syna Michała i Marcelli Gagasek.
Józefa Kosut druga córka Urbana w 1858 roku wyszła za Bernarda Wiechetka z Redzyńskiego syna Kacpra i Franciszki Łodyga wdowca po Krystynie Zarębskiej i mieli 4-ro dzieci.
Zuzanna Kosut najmłodsza córka Urbana w 1847 roku wyszła za Ignacego Skorupę z Iwowego syna Mikołaja i Heleny Kępkowicz, następnie w 1857 roku poślubiła Tomasza Sadowskiego z Transboru syna Andrzeja i Agnieszki Szczotkowskiej i w 1861 roku wyszła za mąż trzeci raz za Mateusza Kopę z Miastkowa Starego syna Gabriela i Brygidy Paduch. Brak informacji o dzieciach z tych małżeństw.

Julianna Kosut najmłodsza córka Kazimierza w 1808 roku poślubiła Walentego Skorupę z Iwowego syna Adalbertusa (Wojciecha) i Zofii Kozy i w Iwowem mieli 14-ro dzieci, a dla 4-rech z nich ustalono rodziny.

Szczegółowe dane gałęzi: Kazimierza Kosuta i Agaty Domoń.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych