Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Wronowski

Rodziny Wronowski
  
W XVIII wieku rodziny Wronowski występują w Oleksiance i Iwowem. Najdawniejsze to Jana i Zofii w Oleksiance i Piotra i Katarzyny w Iwowem. Tu omówimy rodzinę  Piotra Wronowskiego  z Katarzyną. Nazwisko czasami pisano również jako Wronoski. Najstarszymi osobami widniejącymi w aktach zgonu jest Antoni Wronowski z Iwowego urodzony około 1693 roku i Magdalena Wronowska z Iwowego urodzona około 1697 roku, być może małżeństwo.

Piotr Wronowski urodzony około 1725 roku i Katarzyna o nieustalonym nazwisku urodzona około 1733 roku w Iwowem mieli 5-ro dzieci, z których Paweł, Agnieszka, Marianna i Walenty założyli rodziny, a piąty Bartłomiej zmarł w dzieciństwie.

Paweł Wronowski w 1792 roku ozenił się z Franciszką Gajowniczek ze Strachomina córką Jakuba i Agnieszki Ożarek i w Iwowem mieli synów Franciszka i Filipa.
Franciszek Wronowski w 1817 roku ożenił się z Marianną Skorupa z Iwowego córką Szymona i Katarzyny Pazura i w Iwowem mieli11-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Marianna Skorupa po śmierci Franciszka wyszła ponownie za mąż w 1842 roku za Waleriana Myszto z Iwowego wdowca po Klarze Okrzei i Katarzynie Łonik i mieli syna Antoniego Miszto.
Jędrzej Paweł Wronowski, najstarszy syn Franciszka, w 1839 roku ożenił się z Ewą Wiktorią Bieńko z Iwowego córką Tomasza i Bertyldy Dzięcioł i w Iwowem mieli czworo dzieci. Jędrzej po śmierci Ewy ożenił się w 1859 roku z Marianną Bieńko córką Onufrego i Marianny Rogala i mieli jeszcze 9-ro dzieci.
Marianna Wronowska, córka Jędrzeja i Ewy, w 1864 roku poślubiła Rafała Kusio z Redzyńskiego syna Adriana i Kunegundy Śluzek i w Redzyńskiem mieli 6-ro dzieci.
Katarzyna Wronowska, druga córka Jędrzeja i Ewy, w 1889 roku wyszła za Antoniego Kurka z Posiadał wdowca po Katarzynie Kieliszczyk i w Redzyńskiem urodziła się Anna Kurek, a w Latowiczu Aleksander i Marianna.
Jan Wronowski, syn Jędrzeja i Marianny Bieńko, w 1889 roku ożenił się z Katarzyna Sabak z Lalin córką Fabiana i Krystyny Sabak i w Iwowem mieli 6-ro dzieci.
Franciszek Wronowski z drugiego małżeństwa w 1895 roku ozenił się z kolei z Julianną Pęśko z Lalin, córką Henryka i Krystyny Sabak czyli przyrodnią siostrą w/w Katarzyny.
Agnieszka Wronowska, córka Jądrzeja i Marianny, w 1902 roku poślubiła Piotra Skorupę z Iwowego, syna Adama i Anny Kępkpwicz i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z ktorych czworo założyło rodziny. Zob. rodziny Welentego Skorupy i Małgorzaty.
Helena Wronowska, córka Franciszka, w 1839 roku wyszła za Kiliana Bogusza z Iwowego syna Kacpra i Katarzyny Skorupa i mieli trzy córki , następnie Kilian ożenił się z Weroniką Bogusz i w Iwowem mieli jeszcze 10-ro potomstwa.
Zob. rodziny Kiliana Bogusza.
Tomasz Wronowski, drugi syn Franciszka, w 1858 roku ożenił się z Łucją Kłos ze Zgórza, córką Łukasza i Marianny Talar i w Iwowem mieli 9-ro dzieci.
Petronella Wronowska w 1881 roku poślubiła Jana Przybysza z Wanat p. Łaskarzew, syna Franciszka i Agnieszki Sadurskiej.
Jan Wronowski, syn Tomasza, w 1893 roku ożenił się z Gertrudą Płatek z Oleksianki, córką Jana i Anny Woźniak i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Stanisław Wronowski , syn Jana, w 1926 roku ozenił się z marianną Pielasa z Borówka córką Piotra i Julianny Jarzębskiej i w Iwowem urodziło się im 4-ro dzieci. Ich córka Janina Łucja Wronowska w 1965 roku poślubiła Henruka Pasika z Redzyńskiego syna Andrzeja i Aleksandry Gelo.  Jadwiga Teresa Wronowska w 1956 roku wyszła za Stefana Jaronia z Gołych Łąk, syna Jana i Stefanii Jałocha i zamieszkali w Iwowem, ale nie doczekali się potomstwa.
Piotr Wronowski, drugi syn Jana, w 1925 roku ożenił się z Heleną Rybak z Transboru, córką Kazimierza i Weroniki Jarzębskiej i w Iwowem urodziło się im troje dzieci i wszystkie założyły rodziny. Ich syn Kazimierz Wronowski w 1953 roku ożenił się z Genowefą Świeczka  z Iwowego córką Ludwika i Wiktorii Rogala i w Iwowem mieli syna Mieczysława i córkę Teresę. Mieczysław Wronowski ożenił się z Władysławą Migas, natomiast Teresa Wronowska wyszła za  Zdzisława Migasa syna Jana i Heleny Damaszczyńskiej i w Iwowem urodziła się córka Marzena i syn Krzysztof. Edward Wronowski , syn Piotra, w 1955 roku ożenił się ze Stanisławą Kot z Iwowego córką Stanisława i Marianny Sabak i w Iwowem urodził się syn Waldemar Wronowski, który w 1975 roku poślubił Jadwigę Kosut z Iwowego, córkę Tadeusza i Heleny Sabak i w Iwowem urodził się Michał i Marcin. Władysława Wronowska , córka Piotra, w 1957 roku wyszła za Mariana Małeckiego z Wielgolasu syna Walentego i Marianny Brzozowskiej.
Stefania Wronowska, córka Jana, w 1929 roku wyszła za Władysława Kępkowicza z Łukówca syna Walentego i Aleksandry Perczyńskiej i w Iwowem urodziła 4-ro dzieci. Ich syn Tadeusz Kępkowicz w 1953 roku ożenił się z Jadwiga Reda z Iwowego córką Stanisława i Marianny Sieniawskiej i urodziła się córka Teresa, natomiast córka Kazimiera Kępkowicz wyszła za Zygmunta Osiaka z Lalin, syna Ludwika i Anny Trojanek i urodziła się im córka Wanda Anna Osiak.
Władysław Wronowski, syn Jana, w 1934 roku ożenił się z Walerią Małecką z Redzynskiego, córką Franciszka i Marianny Sabak i w Iwowem urodził się syn Stanisław Wronowski.
Ignacy Wronowski, drugi syn Tomasza, w 1897 roku ożenił się z Franciszką Olkowicz ze Strachomina córką Wincentego i Marianny Rybak,

Agnieszka Wronowska, córka Piotra w 1780 roku poślubiła Krzysztofa Pazurę z Lalin syna Andrzeja i Marianny Pęśko i w Lalinach mieli 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny, natomiast pozostałe zmarły w dzieciństwie. Zob. rodziny Andrzeja Pazury.

Marianna Wronowska, druga córka Piotra, w 1789 roku wyszła za mąż za Józefa Gajowniczka ze Strachomina, syna Stefana i Małgorzaty i w Strachominie mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny w parafii. Zob. rodziny Stefana Gajowniczka.

Walenty Wronowski, drugi syn Piotra, w 1795 roku ożenił się z Małgorzatą Skorupa córka Józefa i Anastazji Dzięcioł i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie, a Petronella założyła rodzinę.
Petronella Wronowska w 1825 roku poślubiła Onufrego Kosuta z Iwowego, syna Jana i Franciszki Okrzeja i mieli w Iwowem troje dzieci, następnie w 1832 roku wyszła za mąż za Karola Kota z Budzisk , syna Gabriela i Klary Gielo i w Iwowem mieli jeszcze 8-ro potomstwa.
Marianna Kosut, z pierwszego małżeństwa, w 1855 roku wyszła za Jana Sykułę z Lalin syna Macieja i Wiktorii Mikulskiej i w Lalinach mieli 6-ro dzieci.
Błażej Kot, z drugiego małżeństwa, w 1855, ożenił się z Agnieszką Brauła ze Strachomina, córką Dydaka i Marianny Gajowniczek i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Wojciech Kot w 1886 roku ożenił się z Weroniką Świątek z Iwowego, córką Jakuba i Marianny Kosut i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, następnie w 1905 roku Wojciech ożenil się Kot Stanisław i Marianna Sabak. z Teofilą Rechnio z Oleksianki córką Jana i Marianny Sabak i w Iwowem mieli jeszcze dwoje dzieci.
Aleksandra Kot, z pierwszego małżeństwa z Weroniką Światek, w 1948 roku poślubiła Szymona Arta z Warszawy.
Stanisław Kot, brat Aleksandry, w 1918 roku ożenił się z Marianną Sabak z Lalin, córką Piotra i Agnieszki Lajborek i w Iwowem mieli 9-ro dzieci. Ich córka Genowefa Kot w 1947 roku poślubiła Jana Szaniawskiego z Iwowego syna Stanisława i Marianny Rechnio. Stanisława Kot w 1955 roku wyszła za Edwarda Wronowskiego syna Piotra i Heleny Rybak, omówionych wyżej przy Tomaszy Wronowskim. Zofia Kot poślubiła Zdzisława Bogusza syna Jana i Stefanii Zadrożnej i w Iwowem urodziło się trzech synów. Najmłodszy z nich Tomasz Bogusz ozenił się z Katarzyną Świątek i urodził się syn Jakub i córka Ewa.
Marianna Kot, z drugiego małżeństwa z Teofilą Rechnio,  w 1943 roku poślubiła Edwarda Dzięcioła z Oleksianki, syna Piotra i Marianny Małeckiej i w Oleksiance urodziła się córka Teresa i synowie Marian i Bernard. Teresa Dzięcioł w 1973 roku poślubiła Józefa Zygmunta Redę z Wężyczyna, syna Jana i Genowefy Szeląg i w Wężyczynie urodziła się córka Urszyla Reda zamężna w 1998 roku z Markiem Piwoarczykiem z Bork synem Jana i Teresy Parobczyk. Marian Dzięcioł w 1977 roku ożenił się z Joanną Wąsowską urodzoną w Mińsku Maz. córką Teofila i Jadwigi Sabak. Bernard Dzięcioł w 1987 roku ożenił się z Jadwigą Gaszewską z Oleksianki córką Stanisława i Feliksy Kluska.
Ludwik Kot, drugi syn Błażeja, w 1910 roku założył rodzinę z Marianną Wiechetek z Oleksianki córką Bernarda i Katarzyny Szaniawskiej i w Iwowem urodziło się im troje dzieci, a następnie w Generałowie czworo.
Leokadia Kot w 1922 roku wyszła za Jana Sosnowskiego z Łętowa, syna Szczepana i Marianny Wielgos i w Redzyńskiem mieli troje dzieci.
Marianna Kot w 1939 roku poślubiła Stanisława Wiśniewskiego z Latowicza, syna Jana i Agnieszki Zawilińskiej
Marianna Kot, córka Błażeja, w 1893 roku załozyła rodzinę z Franciszkiem Boguszem z Iwowego synem Jana i Małgorzaty Bogusz i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Zob. rodziny Jana Bogusza.
Petronella Kot, druga córka Błazeja, w 1896 roku poślubiła Franciszka Sabaka z Iwowego, syna Dominika i Małgorzaty Stosio i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Zob. rodziny Franciszka Sabaka.
Antoni Kot, drugi syn Karola, w 1894 roku ożenił się z Katarzyną Szóstak z Czajkowa córką Macieja i Katarzyny Adamiak i w Latowiczu urodził się im syn Aleksander.
Małgorzata Kot , najmłodsza córka Karola, w 1886 roku wyszła za mąż za Marcina Pajdę z Walisk syna Franciszka i Ludwiki Mućko.

Szczegóły gałęzi Piotra Wronowskiego i Katarzyny.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych