Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Wiechetek

Rodziny Wiechetek  
Rodziny Jakuba Wiechetka i Zofii

Rodzina Wiechetków pochodzi z Redzyńskiego, gdzie najstarszym znanym przodkiem jest Jakub Wiechetek i Zofia.  Jakub i Zofia mieli 5-ro dzieci.
Najstarszy syn Łukasz Wiechetek  w 1785 roku ożenił się z Katarzyną Śluzek i mieli w Redzyńskiem 10-ro dzieci. Najstarszy ich syn Kacper Wiechetek  w 1810 roku z Franciszką Łodyga z Lalin i założył rodzinę w Redzyńskiem, gdzie mieli 7-ro dzieci. Najstarsza Helena Wiechetek w 1839 roku poślubiła Michała Płatka z Oleksianki i mieli tam 5-ro dzieci. Filip Jakub Wiechetek w 1843 roku ożenił się z  Julianną Antoniną Kowalską z Redzyńskiego i w Oleksiance urodziły się im córki Marcella i Marianna. Marianna Wiechetek w 1869 roku poślubiła Jakuba Świątka z Oleksianki i mieli tam 4-ro dzieci. Zob. rodziny Michała Świątka. Rozalia Wiechetek, córka Łukasza, w 1829 roku poślubiła Damazego Gielo z Żebraczki, syna Kazimierza i Anastazji Reda.
Laurenty (Wawrzyniec) Wiechetek, drugi syn Jakuba, poślubił Katarzynę Nocek, z którą w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci.
Krystyna Wiechetek najstarsza córka Laurentego, wg aktu zgonu urodzona w 1789 roku, gdyż brak jej w aktach urodzin, w 1809 roku poślubiła Wincentego Sabaka z Lalin syna Piotra i Agnieszki Markosik i w Lalinach mieli 11-ro dzieci.
Mikołaj Wiechetek najstarszy syn Laurentego, w 1816 roku poślubił Ewę (Hedwigę) Plichta z Lalin i założył rodzinę w Lalinach, gdzie urodziło się 9-ro dzieci.  Najstarszy Jan Paweł Wiechetek w 1855 roku ożenił się z Marianną Bogusz z Iwowego i mieli w Lalinach 4-ro dzieci. Najstarsza z nich Dorota Wiechetek w 1894 roku wyszła za Jana Kwiatkowskiego, wdowca po Katarzynie Lendzion - kolonia 30, i mieli tam 4-ro dzieci ale wszystkie zmarły w dzieciństwie. Młodsza Franciszka Wiechetek w 1886 roku wyszła za Walentego Michnę do Strachomina i mieli tam 4-ro dzieci.
Drugi  syn Mikołaja,  Kazimierz Adrian Wiechetek  w 1845 roku ożenił się z Katarzyną Kowalską i osiedli na kolonii 23, gdzie mieli 5-ro dzieci, z których troje najstarszych zmarło w dzieciństwie, natomiast dwóch najmłodszych synów Kacper i Piotr założyli rodziny i pozostali na podzielonej kolonii 23.
Kacper Wiechetek  ożenił się w 1881 roku z Antoniną Kowalską najmłodszą córką Józefa Kowalskiego - kolonia 15, z którą miał 8-ro dzieci. Najstarsza Marianna Wiechetek w 1903 roku wyszła za Jana Nieprzeckiego z Wielgolasu i pozostali na półkolonii 23, gdzie urodziła się córka Stefania i syn Tadeusz. Stefania Nieprzecka w 1958 roku poślubiła Zygmunta Jesienia z Budzisk, wdowca  po Franciszce Serzysko ale nie mieli dzieci. Zaś Tadeusz Nieprzecki ożenił się z Władysławą Moch i pozostał na kolonii 23. Zob. też rodziny Nieprzecki.
Agnieszka Wiechetek, druga córka Kacpra w 1926 roku poślubiła Wiktora Makowskiego z Iwowego. Zob. rodziny Makowskich.
Stanisław Wiechetek, syn Kacpra, w 1923 roku ożenił się z Franciszką Goska, natomiast Jan Wiechetek w 1920 roku ożenił się z Marianną Jesień z Budzisk i tam mieli troje dzieci. Najstarszy z nich Tadeusz Wiechetek w 1954 roku ożenił się z Zofią Płatek z Lalinek i w Budziskach mieli 5-ro dzieci.
Julianna Wiechetek, najmłodsza córka Kacpra, w 1947 roku poślubiła Aleksandra Świątka z Iwowego.
Piotr Wiechetek, najmłodszy syn Kazimierza, w 1887 roku ożenił się z Ludwiką Dzięcioł z Iwowego i tam mieli córkę Juliannę i syna Franciszka, następnie ożenił się z Katarzyną Szczepańczyk z Jamielnego i w Lalinach urodził się syn Stanisław i Franciszek. Stanisław Wiechetek w 1924 roku ożenił się ze Stefanią Bieńko z Iwowego i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Najstarszy Władysław i najmłodszy Józef założyli rodziny poza parafią Latowicz. Henryk Wiechetek w 1959 roku ożenił się z Teresą Sabak z Lalin i mieli troje dzieci. Najstarsza z nich Elżbieta Wiechetek w 1983 roku poślubiła Andrzeja Kaczorowskiego z Sulejówka, syn Zbigniew Wiechetek w 1993 roku ożenił się z Anną Wilk ze Strachomina i najmłodsza Bogumiła Wiechetek w 1990 roku poślubiła Marka Obłozę z Jaźwin i pozostali w Lalinach. Krystyna Wiechetek, córka Stanisława, w 1957 roku poślubiła Stanisława Sabaka i założyli rodzinę na kolonii 11, gdzie urodziło się im troje dzieci. najstarsza z nich Jolanta Sabak w 1979 roku poślubiła Zdzisława Zaorskiego ze Śrema, Marek Sabak w 1991 roku ożenił się z Grażyną Jarmus z Radomia i mieli syna Pawła, natomiast najmłodszy Jerzy Sabak w 1993 roku ożenił się z Wiolettą Gałązka ze Zwoli i w Lalinach urodził się im syn Przemysław.
Agnieszka Wiechetek, córka Mikołaja, w 1851 roku poślubiła Pawła Wielgopolanina z Budzisk i w Budziskach a następnie w Dębem mieli 8-ro dzieci. Jedna z ich córek Ludwika Wielgopolanin w 1888 roku poślubiła Jana Soćko z Lalin i w Dębem mieli 8-ro dzieci.
Franciszka Wiechetek, kolejna córka Mikołaja, w 1859 roku wyszła za Antoniego Duszyńskiego z Dębego.
Walenty Wiechetek, trzeci z synów Mikołaja, w 1864 roku ożenił się z Małgorzatą Sabak urodzoną w Transborze a Zamieszkałą na Kresach i w Lalinach urodziło się im 5-ro dzieci.
Józef Wiechetek, najmłodszy syn Mikołaja, w 1868 roku ożenił się z Balbiną Pajda z Walisk i tam mieli troje dzieci. Najstarszy Jan Wiechetek w 1895 roku ożenił się z Józefą Malczewską z Kozłowa. Córka Konstancja Wiechetek w 1898 roku poślubiła Franciszka Luśnię z Walisk i w Wężyczynie urodziła się im córka Marianna, a w Budziskach córka Zofia i syn Józef. Najmłodsza Anna Wiechetek w  1895 roku poślubiła Wojciecha Malczewskiego z Kozłowa, brata Józefy (miany) i w Waliskach mieli synów Józefa i Władysława. Józef Malczewski z kolei w 1924 roku ożenił się z Józefą Wysocką ze Stawisk.
Magdalena Wiechetek, córka Wawrzyńca, w 1819 roku poślubiła Tomasza Sabaka z Redzyńskiego, syna Feliksa i Katarzyny Bogusz. Założyli rodzinę w Redzyńskiem i mieli 12-ro dzieci. Zob. rodziny Franciszka Sabak i K. Kusio.
Monika Wiechetek, najmłodsza córka Wawrzyńca, w 1823 roku poślubiła Franciszka Kowalskiego z Lalin i tu mieli 9-ro dzieci, a ich syn Ambroży Kowalski gospodarował na kolonii 22 sąsiadującej z Wiechetkami, gdzie miał cztery żony i liczne potomstwo. Zob. kolonia 22 oraz rodziny Kowalski.

Szczegóły gałęzi Jakuba Wiechetka i Zofii.

Uzupełnienia

Rodziny Tomasza Wiechetka i Ewy Całczyny

Tomasz Wiechetek omawianą rodzinę założył w Redzyńskiem z Ewą wdową po nieustalonym z imienia Całce, gdyż działo się to w okresie nie objętym ewidencją.

Michał Wiechetek syn Tomasza w 1796 roku ożenił się z Julianną Świeczka, z która w Redzyńskiem mieli 11-ro dzieci, a następnie w 1823 roku w wieku 58 lat Michał ożenił się z Klarą Michna z Chyżyn wdową po Rochu Kowalskim i w Redzyńskiem mieli jeszcze dwóch synów.
Monika Joanna Wiechetek córka Michała w 1836 roku poślubiła Damazego Mikołaja Sabaka z Redzyńskiego syna Józefa i Izabelli Śluzek i rodzina przeniosła się do Lalin na zakupione od Łodygi gospodarstwo i mieli tu 10-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.
Piotr Walenty Wiechetek syn Michała  w 1837 roku ożenił się z Konstancją Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Urbana i Katarzyny Michna i w Redzyńskiem mieli 13-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny.
Katarzyna Wiechetek córka Piotra w 1863 roku poślubiła Wojciecha Kosuta  z Iwowego syna Adama i Teresy Osuch.
Franciszka Wiechetek druga córka Piotra w 1877 roku wyszła za Andrzeja Rezwowa z Latowicza syna Mikołaja i Marianny Budkowskiej. Agnieszka Rezwow ich córka w 1897 roku poślubiła Piotra Gajowniczka ze Strachomina syna Michała i Marianny Reda i tam mieli dwoje dzieci. Marianna Rezwow druga córka Andrzeja w 1897 roku poślubiła Jana Gajowniczka brata Piotra i w Strachominie mieli 4-ro dzieci.
Ludwika Wiechetek trzecia córka Piotra w 1864 roku wyszła za Franciszka Sabaka z Redzyńskiego syna Feliksa i Katarzyny Kowalskiej i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci, a ich córki Franciszka i Marianna założyły rodziny.
Szymon Wiechetek syn Piotra w 1890 roku ożenił się z Weroniką Świątek z Latowicza córką Benedykta i Franciszki Chrust i w Latowiczu urodziło się im 5-ro dzieci.
Tomasz Wiechetek drugi syn Piotra w 1876 roku ożenił się z Wiktorią Rechnio z Oleksianki córką Kazimierza i Marianny Nowosielskiej, a ich córka Marianna Wiechetek w 1917 roku poślubiła Franciszka Świątka ze Strachomina syna Michała i Petronelli Brauła. Ich syn  Henryk Światek urodzony w Strachominie ożenił się w 1946 roku ze Stanisławą Sabak ze Strachomina córką Walentego i Heleny Reda i tam mieli 4-ro dzieci.
Helena Wiechetek czwarta córka Piotra w 1887 roku poślubiła Józefa Płatka z Latowicza syna Floriana i Małgorzaty Świątek. Ich zaś córka Aleksandra Płatek  w  1918 roku wyszła za mąż za Franciszka Rechnio z Latowicza syna Kazimierza i Agnieszki Suda. Wanda Rechnio córka Franciszka z kolei w 1950 roku poślubiła Władysława Sabaka z Chyżyn syna Franciszka i Marianny Całka.
Wojciech Wiechetek najmłodszy syn Piotra w 1894 roku ożenił się z Ludwiką Gajowniczek ze Strachomina córką Michała i Marianny Reda i w Latowiczu mieli troje dzieci, a ich córka Marianna Wiechetek w 1920 roku poślubiła Władysława Gajowniczka ze Strachomina syna Marcina i Marianny Chrust.
Katarzyna Wiechetek druga córka Michała w 1817 roku poślubiła Tomasza Świątka ze Strachomina syna Feliksa i Franciszki Gajowniczek.
Agnieszka Świątek ich córka w 1845 roku wyszła za mąż za Piotra Redę z Wężyczyna syna Michała i Małgorzaty Kłos i w Wężyczynie mieli 10-ro dzieci. Dla Pawła, Marianny i Franciszka ustalono rodziny.

Szczegóły gałęzi Tomasza Wiechetka i Ewy Całczyny.Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych