Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Soćko, Bogusz, Świątek - ogr.10

Rodzina Leona Soćko i Marianny Reda oraz ich następców
 na ogrodzie 10
 Ogród 10 podobnie jak 3 nabył Leon Soćko dla swych synów Stanisława i Jana. Najstarszym znanym przodkiem tej rodziny jest Szymon Soćko i Agnieszka Miernicka włościanie z miejscowosci Soćki. Zob. rodziny Soćko. Ich syn Adam Soćko majster kowal urodzony ok. 1806 roku w Soćkach a mieszkający w Lalinach ożenił się 1830 roku z Martyną Łodyga  i mieli 8-ro dzieci. Po jej śmierci ożenił się powtórnie z Zofią Pęśko  z kolonii 26 wdowie po Janie Reda z którą miał jeszcze dwie córki.
Najstarszy syn Marek ożeniony z Bregidą Sabak i Tomasz ożeniony z Julianną Pielasa pozostali na podzielonej rodzinnej kolonii 2. Córka Marianna wyszła za mąż za Franciszka Wiechetka z Redzyńskiego syna Piotra i Elżbiety Chrzyptowicz. Leon ożenił się z Marianną Reda z kolonii 26 i zamieszkali właśnie na Lalinkach .  Roch z kolei ożenił się z Weroniką Kowalską z Redzyńskiego córką Filipa i Teresy Goska a jego syn Jan gospodarował na zakupionej części kolonii 19 w Lalinach.. Syn Adama Walenty  założył rodzinę w Toczyskach a Piotr - w Kobiałkach ale nie ma bliższych informacji na ich temat.
Córki Adama z drugiego małżeństwa z Zofią Pęśko ; Katarzyna wyszła za mąż za Macieja Pazurę do Chromina - syna Bernarda i Ewy Paduch, natomiast Anna wyszła za Jana Świątka z Oleksianki i pozostała na rodzinnej kolonii 26.
Leon Sośko urodzony w 1840 roku ożenił się z Marianną Reda w 1859 roku i mieli 8-ro dzieci. Najstarsza Franciszka w 1886 roku poślubiła Pawła Rechnio z ogr.5, Katarzyna Soćko wyszła w 1890 roku za Michała Maletkę z Chromina, Jadwiga Soćko w 1894 roku poślubiła Franciszka Szaniawskiego z Iwowego, kolejna Julianna Soćko w 1897 roku wyszła za mąż za Szymona Barana z Chromina, zaś Magdalena poślubiła w 1903 roku Jana Bogusza z Łopacianki, syna Tomasza i Rozalii Goska.
Jan Soćko urodzony w 1884 roku poślubił w 1912 roku Aleksandrę Szaniawską z Iwowego, córkę Jana i Katarzyny Skorupa i mieli dwoje dzieci, następnie w 1919 roku ożenił się z Katarzyną Sabak córką Franciszka i Marianny Łodyga z ogr. 4 i mieli 4-ro dzieci. Najstarsza Katarzyna z pierwszego małżeństwa w 1945 roku poślubiła Stefana Bogusza z Łopacianki i pozostała na ogrodzie. Z drugiego małżeństwa Stanisława Soćko w 1942 roku poślubiła Edwarda Malitkę z Chromina, syna Marcelego i Anny Nocek. Aniela Soćko w 1947 roku wyszła za Jana Soćko z kolonii 27 i mieli tam 4-ro dzieci i najmłodszy Jan Soćko w 1953 roku ożenił się z Kazimierą Kudlak  z Jamielnego.
Stefan Bogusz urodzony ok. 1915 roku w Łopaciance z Katarzyną Soćko mieli trzy córki. Najstarsza Jadwiga w 1967 roku poślubiła Sylwestra Kunka z Gościewicza. Kolejna Krystyna w 1972 roku poślubiła Jana Świątka z kolonii 36 i pozostała na ogrodzie, natomiast najmłodsza Teresa Bogusz w 1970 roku poślubiła Zdzisława Gomułę z Józefówka.
Jan Marian Świątek urodzony w 1944 roku, syn Mieczysława i Anieli Reda z kolonii 36 z Krystyną Bogusz mieli troje dzieci. Najmłodsza z nich Agnieszka w 2002 roku poślubiła Tomasza Kowalskiego z Redzyńskiego.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych