Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Tomasz Sabak, Świątek - kol.18

Rodzina Karola Sabak i Małgorzaty Łodyga oraz ich następców
na kolonii 18

 

Pierwszym znanym przodkiem Karola był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku.  Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego zob. rodzinę Gosków. a po jej śmierci w 1783 roku poślubił Teresę Gryz  Zob. rodziny Macieja Sabaka.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i tam założył rodzinę.Córka Marcina Łucja poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego,druga córka Małgorzata poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin , Marianna wyszła za Płatka z Oleksianki, którzy przenieśli się na Lalinki, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę w  Iwowem.
Teresa urodziła 8-ro dzieci: Ambroży ożenił się z Teklą Sawicką a następnie z Teodozją Pazura; Eleonora wyszła za Józefa Pęśko i powtórnie za Jędrzeja Łodygę; Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego mieli 9-cioro dzieci a jeden z synów Damazy założył rodzine Domaziaków w Lalinach kolonia 11.; Tomasz  z Agnieszką Wiechetek założyli rodziny  min. w Lalinach  Klemensiaki kolonia 5 oraz Kulawiaki kolonia 18.
Tomasz Sabak urodzony w 1800 roku poślubił w 1818 roku Agnieszkę Wiechetek z Redzyńskiego córkę Adalbertusa ( Wojciecha ) i Apolonii Śluzek z którą miał 7-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny.
Najstarsza Katarzyna w 1841 roku poślubiła Grzegorza Redę ze Strachomina syna Romualda i Ewy Miszta z którym miała 7-ro dzieci. Następna Marianna wyszła w 1847 roku za mąż za Jakuba Bobotka do Chyżyn, z krórym miała córkę Krystynę a po śmierci Jakuba za Stanisława Redę z Chyżyn. Kolejna Brygida wyszła za Marka Soćko na kolonię 2 z którym miała 7-ro dzieci. Syn Karol w 1853 roku poślubił Małgorzatę Łodyga i otrzymał kolonię 18. Kolejna Karolina była drugą żoną Ambrożego Kowalskiego z kolonii 22. z którym miała dwie córki. Najmłodsza córka Krystyna wyszła za mąż za Fabiana Sabak z kolonii 17 z którym miała córkę Katarzynę a po jego śmierci za Henryka Pęśko z którym miała 5-ro dzieci. Najmłodszy syn Klemens poślubił Juliannę Świątek ze Strachomina z którą miał 9-ro dzieci, a po jej śmierci Petronellę Świątek z Lalin z którą miał jeszcze 11-ro dzieci. Otrzymał on kolonię 5.
Karol Sabak urodzony w 1831 roku w 1853 roku poślubił Małgorzatę Łodyga córę Franciszka i Rozalii Kowalskiej omówione przy kolonii 1. Karol z Małgorzatą mieli 7-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny. Najstarszy Jan ożenił się z Marianną Śluzek na kolonię 12 i mieli czworo dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie, a syn Ludwik z Aleksandrą Żbik założyli rodzine ( Ludwiczków). Następna Franciszka w 1882 roku wyszła za mąż za Karola Braułę do Wielgolasu syna Pawła i Izabelli Zagórskiej z którym miała troje dzieci. Kolejna Katarzyna wyszła za mąż do Dębego za Piotra Pietrasika z którym miała 6-ro dzieci. Tekla poślubiła z kolei w 1889 roku Antoniego Święcha z Transboru, zaś jej młodsza siostra Marianna w tym samym dniu poślubiła Pawła Święcha brata Antoniego. Dwie siostry Sabakówny wyszły za dwóch braci Święchów, Antoni przyszedł do Lalin na połowe kolonii 18 a Paweł pozostał w Transborze. Marianna wkrótce zmarła i Paweł Święch w 1892 roku poślubił młodszą siostrę Marianny - Rozalię. Paweł z Marianną mieli syna Piotra i z Rozalią troje dzieci. Na drugą część kolonii ożenił się najmłodszy syn Piotr z Marianną Rybak i ponownie z Agnieszką Lajborek.

Dom rodzinny Świątków Rodzina ŚwiątkówAntoni Święch urodzony w 1863 roku w Transborze syn Jana i Cecylii Jarzębskiej z Teklą poślubioną w 1889 roku nie mieli dzieci. Antoni po śmierci Tekli w 1914 roku, ożenił się ponownie w 1915 roku z Marianną Sabak  córką Piotra i Rozalii Świątek z kol.21. Ślub odbył się 10 lutego 1915 roku i po 13 dniach 23 lutego Antoni zmarł. Z wdową Marianną w lutym 1916 roku ożenił się Piotr Świątek z kolonii 26.
Piotr Świątek urodzony w 1891 roku z Marianną mieli 9-ro dzieci. Najstarsza Wanda wyszła za mąż za Tadeusza Braułę kowala z Wielgolasu i pozostali na kolonii 26 po ojcu Piotrze. Jan Świątek ożenił się z Janiną Sabak córką Ludwika z kolonii 12. Marianna Świątek wyszła za Stefana Sabaka z Iwowego, syna Piotra i Agnieszki Kosut. Stefan ożeniony z Anielą Malitka pozostał na gospodarstwie, zaś najmłodszy Marian ożenił się z Apolonią Sabak z kolonii 21 i założył rodzinę w Świdrze.
Stefan Świątek urodzony w 1927 roku poślubił w 1956 roku Anielę Malitka z kolonii 22 i mieli czworo dzieci. Syn Tadeusz ożenił się w 1983 roku z Barbarą Soćko z Iwowego, córką Stanisława i Stanisławy Krzewskiej, zaś Bogdan poślubił Annę Kaczmarczyk i mieli dwoje dzieci Darię i Daniela. Zob. rodziny Michała Świątka.

Zdjęcia .
 

1. Jan Światek i Kazimierz Gołędowski.
2.Kazimierz Świątek, Jan Świątek i Józef Oszkiel.
3. Stefan Sabak, Marianna Świątek, Jan Sabak s.J., Regina Świątek, Jan Sabak s. Fr.
4. Regina i Jan Świątek.
5. Kazimierz i Regina Świątek oraz Jan Sabak.
6. Jan Sabak, Regina Świątek i Jan Polak.
7. Marianna Świątek z mężem Stefanem Sabak i córką.
8. Stefan Świątek, Zofia Sabak, Florian Świątek, Irena Świątek, Henryk Wiechetek, Teresa Sabak i Henryk Sabak.
9. Kazimierz Sabak, Apolonia Sabak z mężem Marianem Józefem Świątek, z tyłu Grzegorz Sabak  z przodu syn Zbigniew Świątek i chrześnica Janina Sabak. 
Maria Świątek ze Stefanem
 sabakiem i córką.


Kot Stanisław i Marianna SabakWalenty Sitek i Stanisława SabakPiotr Sabak  urodzony w 1874 roku ożenił się w 1896 roku z Marianną Rybak z Transboru córką Stanisława i Marcjanny Świeczka z którą miał córkę Stefanie zmarłą po miesiącu w styczniu 1897 roku. W styczniu 1898 roku  Piotr ożenił się ponownie z Agnieszką Lajborek z Transboru córką Jana i Anastazji Górskiej i mieli 6-ro dzieci. Najstarsza Marianna wyszła w 1918 roku za mąż za Stanisława Kota do Iwowego z którym miała 9-cioro dzieci. Młodsza Aleksandra wyszła w 1928 roku za Piotra Dzięcioła do Redzynskiego syna Jana i Katarzyny Płatek i mieli troje dzieci. Syn Władysław ożenił się z Marianną Sabak Władysław przed wojskiem a następnie z Eugenią Wojciechowską i pozostał na półkolonii 18 i najmłodsza Stanisława poślubiła w 1928 roku Walentego Sitka z Chromina syna Jana i Katarzyny Dzięcioł.
Władysław Sabak urodzony w 1906 roku  poślubił w 1934 roku Mariannę Sabak córkę Jana i Franciszki Pęśko z kolonii 13 i mieli czworo dzieci z których dwoje najstarszych zmarło w dzieciństwie. Starszy Stanisław ożenił się z Kamilą Pasik i zamieszkali w Garwolinie, natomiast młodszy Kazimierz ożenił się w 1957 roku z Barbarą Krzewską z Iwowego córką Stanisława i Stefanii Sabak i zamieszkali w Warszawie.
Po śmierci Marianny w 1948 roku, Władysław ożenił się ponownie z Eugenią Wojciechowska z Chrominka i miał z nią pięcioro dzieci. Janusz w 1981 roku ożenił się z Marianną Ozimek córką Jana i Kazimiery Grudzień i mieli 5-ro dzieci. Córka Teresa poślubiła w 1980 roku Tadeusza Makulca z Garwolina syna Stanisława i Felicji Bąk i najmłodsza Zofia poślubiła w 1983 roku Eugeniusza Tomasika syna Jana i Marianny Łangowskiej z Małych Łąk.Stasiek i Kazik synowie Władysława i MariannyWładysław z synem Stanisław SabakŚlub Kazimierza Sabak z Barbarę Krzewską Stanisław Sabak przed rodzinnym domem Eugenia Wojciechowska i Marianna 
Płatek z Lalinek na pielgrzymce pieszej w Częstochowie w 1937 roku Władysław i Eugenia z rodzinąWładysław z Euganią i Janusz z żoną Janusz Sabak z rodzinąWojciechowski ojciec Eugenii

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych