Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Tomasz Sabak - ogr.4

Rodzina Tomasza Sabak i Ewy Jarzębskiej oraz ich następców
na ogrodzie 4

 


Pierwszym znanym przodkiem Tomasza, podobnie jak innych sabaków w Lalinach, był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku . Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego zob. rodzinę Gosków. a po jej śmierci w 1783 roku poślubił Teresę Gryz  zob. rodziny Macieja Sabak.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i tam założył rodzinę.Córka Marcina Łucja poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego,druga córka Małgorzata poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin , Marianna wyszła za Płatka z Oleksianki, którzy przenieśli się na Lalinki, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę w  Iwowem.
Teresa urodziła 8-ro dzieci: Ambroży ożenił się z Teklą Sawicką a następnie z Teodozją Pazura; Eleonora wyszła za Józefa Pęśko i powtórnie za Jędrzeja Łodygę; Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego założyli rodzinę w Redzyńskiem a Tomasz  z Agnieszką Wiechetek założyli rodziny  min. w Lalinach  Klemensiaki kolonia 8 oraz Kulawiaki kolonia 18.
Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek mieli 9-cioro dzieci: Damazy Mikołaj z Moniką Wiechetek założyli rodzinę Domaziaków w Lalinach; drugi syn Feliks Florian z Katarzyną Kowalską a następnie z Katarzyną Sabak wdową po Ćmochu założyli rodzinę w Redzyńskiem; trzeci syn Klemens ożenił się z Moniką Reda do Chyżyn a następnie Marianną Bobotek,  jego córka Marianna wyszła za Cypriana Mykę do Transboru, syn Walenty z Agnieszką Mroczek stworzyli rodziny w Dębem, Franciszek z Marianną Całka  i Paweł z Julianną Kowalską - w Chyżynach, zaś córka Katarzyna z Józefem Osicą - rodzinę w Transborze.; czwarty Bonifacy z Jadwigą Chrzyptowicz założyli rodzinę w Redzyńskiem a ich córka Marianna poślubiła Tomasza Gaładyka z Oleksianki i założyli rodzinę Gaładyków w Lalinach kolonia 29. ; i syn Jędrzej z Agnieszką Święch i Franciszką Pazura założyli rodzinę Bronków w Lalinach kolonia 19.
 Damazy Mikołaj syn Józefa poślubił w 1836 roku Monikę Wiechetek z Redzyńskiego i założył rodzinę Domaziaków w Lalinach, Monika urodziła 10-ro dzieci. najstarszy syn  Tomasz  z  Ewą Jarzębską z Wielgolasu założyli rodzinę na Lalinkach ogr. 4 . Drugi syn Marcin ożenił się z Marianną Sulikowską z Kutna i mieli 9-cioro dzieci. Trzeci syn  Stanisław z Marianną Brzozowską z Transboru założyli rodzinę  Domaziaków w Lalinach. Córki Damazego - Marianna wyszła za Piotra Łodygę z Lalin kolonia 1; Ludwika  za Piotra Niedka do Kamionki, a Franciszka za Tomasza Płatka do Oleksianki.
Tomasz Sabak urodzony w 1838 roku w Lalinach poślubił w 1858 roku Ewę Jarzębską z Wielgolasu i mieli 5-ro dzieci. Franciszek z Marianną Łodyga pozostali na ogrodzie. Jan Sabak w 1895 roku ożenił się z Katarzyną Gaładyk i zasiedlili kolonię 31. Rozalia Sabak w 1890 roku poślubiła Leona Zwierza z Transboru i mieli tam dwoje dzieci i najmłodszy Piotr Sabak  w 1906 roku ożenił się z Aleksandrą Obłoza z Budzisk i mieli tam 6-ro dzieci z których 5-ro założyło rodziny.
Franciszek Sabak urodzony w 1862 roku poślubił w 1890 roku Mariannę Łodyga z kolonii 1i mieli 4-ro dzieci. Stanisław Sabak ożeniony z Józefą Baran pozostał na ogrodzie, natomiast Katarzyna Sabak w 1912 roku poślubiła Jana Soćko z ogr.3 wdowca po Aleksandrze Szaniawskiej  i mieli tam 4-ro potomstwa.
Regina Sabak, 
Kazimiera Adamczyk, Jadwiga Baran, Jadwiga Sabak z mężem Władysławem Rosą oraz Wacław Sabak i Józef Rosa.Regina Sabak, Kazimiera Adamczyk, Jadwiga Baran i Wacław Sabak u Rosy 
na ganku, gdzie terminowały krawiectwo.Stanisław Sabak urodzony w 1892 roku w 1919 roku ożenił się z Józefą Baran z ogr. 8, córką Ludwika i Marcelli Okrzei i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Helena w 1940 roku poślubiła Władysława Kosuta z Iwowego, z którym miała córkę Teresę, a następnie w 1946 roku - za Tadeusza Kosuta, z którym miała dwoje dzieci. Wacław Sabak ożenił się z Heleną Łodyga z Chrominka i pozostał na ogrodzie. Jadwiga Sabak poślubiła w 1947 roku Władysława Rosę z kolonii 24 i mieli tam 4-ro dzieci. Kolejna Regina Sabak w 1953 roku poślubiła Stanisława Kowalskiego z Redzyńskiego, syna Szymona i Zuzanny Gielo i mieli tam dwoje dzieci. Najmłodsza zaś Janina w 1959 roku poślubiła Stefana Łodygę z Chromina.
Wacław Sabak urodzony w 1922 roku z Heleną Łodyga z Chrominka mieli dwoje dzieci. Alicja w 1977 roku poślubiła Bernarda Wadasa urodzonego w Mińsku Maz. i mieli córkę Magdalenę i syna Wiktora.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych