Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Bogusza Łukasza

Rodziny Bogus, Bogusz1. Grzegorza   2. Łukasza    3. Marka

Rodziny Łukasza Bogusa

Łukasz Bogus urodził się około 1730 roku i w Iwowem założył rodzinę z Katarzyną o nieustalonym nazwisku, z którą miał w Iwowem 5-ro dzieci, a następnie w 1772 roku ożenił się ponownie z Agnieszką Kusio z Redzyńskiego wdową po Walentym Kowalskim i w Iwowem mieli  10-ro dzieci. Z pierwszego małżeństwa przeżyli dzieciństwo Laurenty I Konstancja i z drugiego małżeństwa Julianna i Kacper, pozostałe 11-ro dzieci zmarło w dzieciństwie. Rodziny założyli Konstancja i Kacper.
Konstancja Bogusz w 1786 roku poślubiła Franciszka Dzięcioła z Oleksianki syna Jakuba i Marianny i w Iwowem mieli 9-ro dzieci.
Kacper Bogusz w 1803 roku ożenił się z Katarzyną Skorupa z Iwowego córką Antoniego i Agaty Rogala i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których Agnieszka i Kilian założyły rodziny.
Agnieszka Bogusz w 1829 roku poślubiła Feliksa Łodygę z Lalin syna Tomasza i Marcelli Sabak i mieli syna Bernarda zmarłego w dzieciństwie. Feliks po śmierci Agnieszki ożenił się w 1834 roku z Teresą Buba z Iwowego córką Antoniego i Moniki Pazura i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, z których dwoje założyło rodziny.
Kilian Piotr Bogusz w 1839 roku ożenił się z Heleną Wronowską z Iwowego i w Iwowem mieli troje dzieci. W 1845 roku ożenił się ponownie z Weroniką Bogusz z Iwowego córką Jędrzeja i Marianny Kopacz, wspomnianymi wcześniej i w Iwowem mieli jeszcze 10-ro dzieci. Z pierwszego małżeństwa rodziny założyły córki Weronika i Marianna i z drugiego małżeństwa 5-ro dzieci.
Weronika Bogusz, najstarsza ich córka, w 1862 roku poślubiła Wojciecha Sitka z Chromina syna Grzegorza i Joanny Dereś i tam założyli rodzinę a ich trzech synów: Jan, Onufry i Szczepan ożeniło się w Parafii Latowicz.
Jan Sitek w 1889 roku ożenił się z Katarzyną Dzięcioł z Redzyńskiego córką Pawła i Małgorzaty Dzięcioł i założył rodzinę w Chrominie, a ich syn Walenty Sitek w 1928 roku poślubił Stanisławę Sabak z Lalin córkę Piotra i Agnieszki Lajborek i zamieszkali w Chrominie.
Onufry Sitek w 1900 roku ożenił się z Weroniką Bogusz z Iwowego córką Jana i Małgorzaty Bogusz.
Szczepan Sitek w 1908 roku ożenił się z Agnieszką Sykuła z Lalin córką Pawła i Katarzyny Myka, a po jej śmierci ożenił się ponownie w 1910 roku z Heleną Kowalską z Redzyńskiego i w Lalinach mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Marianna Bogusz w 1864 roku wyszła za Jana Rogalę z Chromina syna Adama i Petronelli Gasek.
Kajetan Bogusz, najstarszy syn Kiliana z drugiego małżeństwa,  w 1867 roku ożenił się z Agnieszką Świątek z Oleksianki, córką Tomasza i Salomei Reda i w Iwowem mieli 9-ro dzieci, Najstarsza ich córka Marianna Bogusz w 1896 roku poślubiła  Stefana Traczyka z Kuflewa, syna Mateusza i Marianny Grabarczyk i w Waliskach urodził się im syn Jakub i córka Anna. Druga córka Kajetana, Franciszka Bogusz w 1902 roku wyszła za Jana Chudka z Wilczysk i w Waliskach urodziła się im córka Anna, w Wielgolesie syn Stanisław i w Oleksiance syn Władysław.
Marianna Bogusz, córka Weroniki i Kiliana, w 1871 roku poślubiła Gabriela Grudnio z Lalin i w Iwowem urodziła się ich córka Katarzyna Grudzień oraz w Zgórzu syn Piotr Grudzień.
Jan Bogusz, drugi syn Kiliana i Zofii, w 1880 roku ożenił się z Anielą Wąsowicz z Rembertowa i w Iwowem mieli córkę Katarzynę i syna Ludwika.
Magdalena Bogusz, druga córka Kiliana, w 1891 roku poślubiła Stanisława Traczyka z Kuflewa brata w/w Stefana Traczyka i w Wielgolesie mieli syna Jana i córki Mariannę i Aleksandrę.
Anna Bogusz, najmłodsza córka Kiliana i Weroniki, w 1885 roku poślubiła Piotra Łukaszka z Wielgolasu syna Pawła i Katarzyny Fabianek i w Iwowem mieli trzech synów: Michała Franciszka i Walentego.

Szczegółowe dane gałęzi: Łukasza Bogus z Katzrzyną i Agnieszką Kusio.

1. Grzegorza   2. Łukasza    3. Marka

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych