Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Bogusa, Bogusza Grzegorza

Rodziny Bogus, Bogusz1. Grzegorza   2. Łukasza    3. Marka

Rodzina Grzegorza Bogusza

Grzegorz Bogusz urodził się w Kochanach. W 1768 roku ożenił się z Marianną Pieniak z Iwowego, córką Pawła i Jadwigi i tu mieli 5-ro dzieci, a następnie ożenił się z Marianną Ożarek, z którą mieli jeszcze 10-ro dzieci. Troje z pierwszego małżeństwa i troje z drugiego założyło rodziny.

Franciszek Bogus, z pierwszego małżeństwa, w 1793 roku ożenił się z Teklą Kowalską z Iwowego, córką Michała i Agnieszki i w Iwowem mieli 6-ro dzieci, z których troje najmłodszych zmarło w dzieciństwie, a troje starszych założyło rodziny.
Jędrzej Bogus, syn Franciszka w 1824 roku ożenił się z Marianną Kopacz z Lalin i w Iwowem mieli troje dzieci. Po śmierci Jędrzeja Marianna wyszła za Jędrzeja Sektę i w Iwowem mieli 4-ro dzieci.

Weronika Bogusz, córka Jędrzeja, w 1845 roku poślubiła Kiliana Piotra Bogusza z Iwowego wdowca po Helenie Wronowskiej i w Iwowem mieli 10-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny.

Elżbieta Bogusz, druga córka Jędrzeja, w 1848 roku poślubiła Bernarda Goskę z Redzyńskiego, syna Antoniego i Julianny Jaworskiej i w Redzyńskiem mieli dwoje dzieci  zmarłe w dzieciństwie.
Marianna Bogus, córka Franciszka, w 1828 roku poślubiła Dionizego Świeczkę z Iwowego i w Iwowem mieli syna Józefa. Marianna zmarła i w 1832 roku Dionizy ożenił się ponownie z Marianną Skorupa z Iwowego, z którą mieli 9-ro potomstwa, z którego 7-ro założyło rodziny.
Antoni Bonifacy Bogus, najmłodszy syn Franciszka w 1833 roku ożenił się z Magdaleną Świątek ze Strachomina, córką Walentego i Julianny Niedek i w Iwowem w latach 1835-53 urodziło się im 10-ro dzieci.

Jakub Bogusz, syn Antoniego w 1858 roku ożenił się z Elżbietą Sabak z Iwowego, córką Pawła i Bertyldy Dzięcioł i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, następnie w 1878 roku Jakub ożenił się ponownie z Apolonią Łodyga z Lalin , córką Kajetana i Franciszki Wielgopolanin i w Iwowem mieli jeszcze 7-ro dzieci.
Andrzej Bogusz, syn Jakuba i Elżbiety, w 1882 roku ożenił się z Urszulą Kępkowicz z Wężyczyna, córką Piotra i Marcelli Jaworskiej i w Wielgolesie mieli 4-ro dzieci.
Józefa Bogusz, ich najstarsza córka, w 1902 roku poślubiła Ludwika Mamesa z Krzywicy, syna Piotra i Zuzanny Gręziak.
Helena Bogusz, druga córka Andrzeja, w 1906 roku wyszła za Michała Rybaka z Transboru, syna Wojciecha i Marianny Reda.
Antonina Bogusz, najmłodsza córka Andrzeja, w 1910 roku poślubiła Józefa Bielińskiego z Kuflewa.
Walenty Bogusz, drugi syn Jakuba i Elżbiety, w 1897 roku ożenił się z Antoniną Wróbel z Lipin, córką Jana i Marianny Kędzierskiej i w Waliskach urodziła się im córka Aleksandra i w Wężyczynie syn Jan.
Marianna Bogusz, najmłodsza córka Jakuba, w 1899 roku wyszła za Józefa Rogowskiego z Budzisk syna Adama i Barbary Całka i w Budziskach mieli czworo dzieci.
Piotr Bogusz, syn Andrzeja z Apolonią Łodyda,  ożenił się z Marianną Gajowniczek , z którą mieli 4-ro dzieci, a następnie z Aleksandrą Pasik, z którą mieli jeszcze w Iwowem troje dzieci.
Janina Bogusz, najstarsza córka Piotra i Marianny, w 1933 roku poślubiła Stanisława Cholewkę z Petrykoz syna Franciszka i Anieli Kozak.
Jan Bogusz ożenił się ze Stefanią Zadrożną i w Iwowem mieli 6-ro dzieci. Ich syn Zdzisław Bogusz ożenił się z Zofią Kot córką Stanisława i Marianny Sabak i w Iwowem urodziło się im trzech synów, a ich syn Tomasz Bogusz ozenił się z Katarzyną Świątek i urodził się syn Jakub i córka Ewa. Jadwiga Bogusz, córka Jana, w 1963 roku poślubiła Mieczysława Osiaka z Filipówki syna Leonarda i Aleksandry Mikos. Druga córka Zofia Bogusz w 1974 roku wyszła za Jana Serzysko z Prawdy Starej syna Józefa i Leokadii Kudlak. Trzecia córka Krystyna Bogusz w 1975 roku wyszła za Tadeusza Gościeja z Gozdu syna Stanisława i Władysławy Osiak.
Teodozja Bogusz, druga córka Piotra, w 1950 roku poślubiła Stanisława Piesio z Niecieplina, syna Kazimierza i Małgorzaty Makulec.

Marianna Bogusz, córka Antoniego i Magdaleny, w 1873 roku poślubiła Feliksa Bogusza z Iwowego, syna Józefa i Agnieszki Okrzeja i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.

Katarzyna Bogusz, córka Grzegorza i Marianny Pieniak, w 1796 roku poślubiła Feliksa Sabaka z Redzyńskiego, syna Franciszka i Magdaleny Kusio i w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci, które założyły rodziny w Redzyńskiem i Lalinach. Rodziny Franciszka Sabaka.

Brygida Bogusz, najmłodsza córka Grzegorza i M. Pieniak, w 1801 roku poślubiła Leona Rycio z Iwowego, syna Jana i Marianny Pazura i w Iwowem mieli 10-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Józefa Rycio, najstarsza córka Leona, w 1825 roku poślubiła Hilarego Dzięcioła z Iwowego, syna Franciszka i Konstancji Bogusz i w Iwowem mieli 7-ro dzieci.
Klara Rycio, druga córka Leona, w 1831 roku poślubiła Adama Skorupę z Iwowego syna Szymona i Katarzyny Pazura.
Urszula Rycio, trzecia córka Leona, w 1833 roku poślubiła Mikołaja Kosuta, syna Jana i Teodozji Śluzek i w Iwowem mieli 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Marianna Kosut, córka Mikołaja, w 1853 roku poślubiła Jakuba Świątka ze Strachomina syna Sylwestra i Eleonory Reda i w Iwowem mieli 12-ro dzieci, z których 9-ro założyło rodziny. Omówione na stronie rodzin Świątków.
Zofia Kosut, druga córka Mikołaja, w 1863 roku poślubiła Karola Kowalskiego z Redzyńskiego, syna Filipa i Zuzanny Pielasa i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci.

Jadwiga Kosut, trzecia córka Mikołaja, w 1871 roku wyszła za Wojciecha Gielo ze Strachomina, syna Piotra i Ewy Niedek  i w Strachominie mieli syna Walentego Gelo, który z kolei w 1907 roku ożenił się z Aleksandrą Dzięcioł ze Strachomina, córką Wiktora i Anny Gajowniczek i w Strachominie mieli min. Stanisława i Reginę.
Stanisław Gelo w 1938 roku ożenił się ze Stefanią Gajowniczek ze Strachomina, córką Piotra i Weroniki Reda i tu urodziły się im córki Cecylia i Maria.
Cecylia Gelo w 1961 roku poślubiła Tadeusza Rechnio z Oleksianki, syna Szczepana i Heleny Serzysko i w Strachominie mieli synów Grzegorza i Adama. Maria Gelo w 1970 roku poślubiła Waldemara Serzysko z Redzyńskiego, syna Bolesława i Zofii Kania i w Redzyńskiem mieli córkę Agnieszkę i syna Leszka. Agnieszka Serzysko z kolei w 1992 roku wyszła za Andrzeja Radzio z Wiśniewa i w Redzyńskiem urodzili się ich synowie Mateusz i Michał.
Regina Gelo, córka Walentego, w 1937 roku poślubiła Stanisława Zawilińskiego z Chyżyn, syna Piotra i Heleny Świątek i w Chyżynach mieli córkę Annę. Następnie Stanisław w 1944 roku ożenił się ponownie z Zofią Czmoch, z którą mieli troje dzieci, a ich córka Danuta Zawilińska w 1974 roku wyszła za Zdzisława Senktasa ze Świętochów, syna Stanisława i Stefanii Balas.

Wojciech Kossut, syn Mikołaja, ożenił się z Walentyną Urbanek i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Katarzyna Kosut, ich córka, w 1895 roku poślubiła Józefa Kowalskiego z Lalin, syna Piotra i Apolonii Kowalskiej i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Kolonia 14.
Marianna Kosut, druga córka Wojciecha, w 1901 roku poślubiła Stanisława Sabaka z Iwowego, syna Dominika i Małgorzaty Stosio i w Iwowem mieli 8-ro potomstwa, z którego czworo założyło rodziny.
Jan Kosut, syn Wojciecha, w 1906 roku ożenił się z Heleną Ositek z Iwowego, córką Karola i Marianny Gajowniczek i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Stefania Kosut ich córka w 1929 roku poślubiła Jana Sianiawskiego z Iwowego, syna Franciszka i Jadwigi Soćko i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny - omówione na stronie rodzin Szaniawskich.
Władysław Kosut, syn Jana w 1940 roku ożenił się z Heleną Sabak z Lalinek, córką Stanisława i Józefy Baran i w Iwowem mieli córkę Teresę. Następnie w 1946 roku Helena poślubiła Tadeusza Kosuta z Iwowego, syna Pawła i Marianny Sikora i w Iwowem mieli syna Mariana i córkę Jadwigę.
Teresa Kosut z pierwszego małżeństwa w 1960 roku wyszła za Stanisława Kopę z Iwowego, syna Pawła i Janiny Kudlak i mieli tu synów Sylwestra i Janusza oraz córkę Ewę. Sylwester Kopa w 1990 roku ożenił się z Hanną Szeląg z Iwowego, córką Jana i Teresy Pazura i mieli tu córkę Olgę. Janusz Kopa w 2002 roku ożenił się z Moniką Reda z Iwowego, córką Władysława i Jadwigi Świątek. Ewa Kopa poślubiła z kolei Andrzeja Sitka z Iwowego, syna Leona i Jadwigi Świeczka i w Iwowem urodził się im syn Łukasz.
Jadwiga Kosut, z małżeństwa Heleny i Tadeusza, w 1975 roku poślubiła Waldemara Wronowskiego z Iwowego syna Edwarda i Stanisławy Kot i w Iwowem mieli synów Michała i Marcina.
Agnieszka Kosut, trzecia córka Wojciecha, w 1905 roku poślubiła Piotra Sabaka brata wyżej wspomnianego Stanisława i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny - omówione na stronie rodzin Sabaków.
Aleksandra Kosut, najmłodsza córka Wojciecha, miała córkę Kazimierę Kosut, która w 1935 roku poślubiła Józefa Gołędowskiego z Iwowego, syna Franciszka i Julianny Kowalskiej i w Iwowem mieli córkę Mariannę.
Fabian Rycio, syn Leona i Brygidy Bogusz, w 1839 roku ożenił się z Gertrudą Sabak z Lalin córką Aleksego Sabaka i Tekli Dzięcioł i w Iwowem mieli córkę Mariannę, następnie w 1843 roku Fabian ożenił się z Dorotą Krzewską z Latowicza, córką Kacpra i Marianny Rogali i w Iwowem mieli 9-ro potomstwa.
Jan Rycio ich syn w 1873 roku ożenił się z Salomeą Rogala z Iwowego, córką Pawła i Agnieszki Michalickiej i w Iwowem mieli synów Walentego i Piotra.
Karol Rycio, najmłodszy syn Leona  w 1844 roku ożenił się z Agnieszką Stosio córką Macieja i Heleny Skorupa i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Klara Rycio, najstarsza córka Karola, w 1865 roku poślubiła Kacpra Sabaka z Lalin, syna Klemensa i Łucji Pazura i w Iwowem mieli 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny - omówione na stronie rodzin Sabaków.
Ludwika Rycio, druga córka Karola, w 1881 roku wyszła za Krzysztofa Urbanka z Kochan, syna Mateusza i Agnieszki Stosio.
Marianna Rycio, trzecia córka Karola, w 1887 roku poślubiła Jana (Zięciak) Zientarę z Niedźwiadki, syna Krzysztofa i Franciszki Osiak.
Jan Rycio, najmłodsze dziecko Karola, ożenił się z Heleną Urbanek z Kochan, siostrą w/w Krzysztofa Urbanka (miany) i mieli w Iwowem córkę Mariannę i syna Franciszka. Helena po śmierci Jana poślubiła w 1892 roku Józefa Gołędowskiego z Iwowego, syna Jakuba i Marianny Prus i w Iwowem mieli czworo dzieci, z których troje założyło rodziny.
Franciszek Rycio, syn Jana i Heleny, w 1907 roku ożenił się z Anną Sabak z Iwowego, córką Jana i Józefy Kozickiej i w Iwowem mieli córki Kazimierę i Otolię.
Kazimiera Rycio w 1929 roku poślubiła Ksawerego Śluzka z Iwowego, syna Jana i Marianny Kielak i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Otolia Rycio w 1923 roku poślubiła Piotra Zarzyckiego z Chromina syna Jana i Marianny Rogala wdowca po Stefanii Sabak i w Iwowem urodziła się im córka Irena.
Irena Zarzycka w 1953 roku poślubiła z kolei Feliksa Skorupę z Oleksianki syna Stanisława i Heleny Kot i w Iwowem mieli syna Romana i córkę Hannę.

Wiktoria Bogus, córka Grzegorza z drugiego małżeństwa, poślubiła Pawła Soćko spoza parafii Latowicz i w Iwowem mieli 4-ro dzieci.
Tomasz Soćko, ich syn, w 1828 roku ożenił się z Marianną Pazura z Lalin córką Rocha i Katarzyny Jesień i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Antonina Soćko, córka Tomasza, w 1859 roku poślubiła Jana Sabaka z Lalin syna Klemensa i Anieli Śluzek i mieli w Iwowem 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Po śmierci Antoniny Jan Sabak ożenił się z Józefą Kozicką z Jedliny córką Tomasza i Julianny Wysockiej i w Iwowem mieli jeszcze 7-to dzieci. Rodziny omówiono na stronie Sabaków pod powyższym linkiem.
Julianna Soćko, córka Pawła i Wiktorii Bogus, w 1828 roku poślubiła Michała Dyłę z Wielgolasu syna Rocha i Teresy Zatorskiej i w Wielgolesie mieli czworo dzieci.

Ludwika Bogusz, córka Grzegorza z Marianną Ożarek, w 1816 roku wyszła za Macieja Śluzka z Redzyńskiego syna Józefa i Apolonii Rechnio ale brak danych o potomstwie.

Paweł Bogusz, syn Grzegorza z drugiego małżeństwa, w 1819 roku ożenił się z Dorotą Dzięcioł z Redzyńskiego córką Andrzeja i Marianny Śluzek i w Iwowem urodził się im syn Bartłomiej i córka Tekla. Następnie w 1831 roku ożenił się ponownie z Elżbietą Jaworską z Chyżyn córką Benedykta i Jadwigi Michno i w Iwowem mieli 6-ro dzieci.
Marianna Bogusz, córka Pawła z drugiego małżeństwa, w 1855 roku poślubiła Jana Pawła Wiechetka z Lalin syna Mikołaja i Ewy Plichta i w Lalinach mieli 4-ro dzieci, z których córki Dorota i Franciszka założyły rodziny.
Małgorzata Bogusz, druga córka Pawła, w 1857 roku poślubiła Jana Bogusza z Iwowego syna Grzegorza i Martyny Skorupa i w Iwowem mieli 12-ro dzieci. omówione poniżej w rodzinach Marka.

Szczegółowe dane gałęzi: Grzegorza Bogusza z Marianną Pieniak i Marianną Ożarek

1. Grzegorza   2. Łukasza    3. Marka

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych