Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Łuckiewicz i Łuszkiewicz

Rodziny Łuckiewicz i Łuszkiewicz
 
Michał Łuckiewicz syn Daniela inaczej Łuszczewski był piwowarem i z żoną Teklą Kotkiewicz przybył do Wielgolasu z Glinianki. W Wielgolesie w latach 1801- 1812 urodziło im się 5-ro dzieci. Po śmierci Tekli w 1814 roku, Michał ożenił się ponownie w 1819 roku  z Karoliną Nieprzecką z Wielgolasu córką Tomasza i Marianny zob.rodziny Nieprzecki. Po ślubie przenieśli się do Glinianki. Dzieci z drugiego małżeństwa Józefa i Jacenty założyły rodziny w Wielgolesie.
Józefa Łuckiewicz
wyszła w 1848 roku za Mateusza Rutkę do Wielgolasu syna Macieja i Marianny Jarzębskiej i w Wielgolesie mieli 5-ro dzieci. Córka Mateusza, Katarzyna Rutka w 1869 roku poślubiła Tomasza Kowalika z Posiadał syna Józefa i Marianny Żuchojec, natomiast druga córka - Marianna Rutka wyszła w 1878 roku za Jana Muzykusa z Bud Obrębskich.

Jacenty Łuckiewicz urodził się ok. 1821 roku w Gliniance i w 1850 roku ożenił się z Cecylią Brauła , z którą mieli 10-ro dzieci.
 Franciszek Łuckiewicz , najstarszy syn Jacentego (Wincentego) ożenił się w 1877 roku z Franciszką Ceregra z Łękawicy i w 1890 roku urodził się im syn Jan Łuszkiewicz, który w 1910 roku poślubił Mariannę Kordaś i w Wielgolesie mieli 5-ro dzieci.
Najstarszy syn Jana, Stanisław Łuszkiewicz  w 1947 roku ożenił się z Honoratą Bartosiak z Latowicza i tu mieli syna Zygmunta Franciszka. Córka Jana, Marianna Łuszkiewicz w 1935 roku poślubiła Bolesława Kowalskiego z Budek Wielgoleskich syna Franciszka i Franciszki Pulczyn i w 1936 roku urodziła się im córka Janina Teresa. Drugi syn Jana, Bronisław Łuszkiewicz w 1945 roku ożenił się z Haliną Reda z Wielgolasu córką Józefa i Stefanii Brauła i mieli tu syna Stanisława Kazimierza i córkę Krystynę. Druga córka Jana, Stanisława Łuszkiewicz w 1945 roku poślubiła Jana Kendelewicza z Budek Wielgoleskich, syna Czesława i Marianny Kowalskiej.

 Wawrzyniec Łuckiewicz , drugi syn Wincentego, ożenił się w 1880 roku z Franciszką Łukaszek z Wielgolasu córką Jana i Jadwigi Górskiej wdowie po Wojciechu Kempkowiczu i w Wielgolesie mieli 6-ro dzieci.
Córka Wawrzyńca, Marianna Łuszkiewicz  poślubiła Kielaka, z którym miała córkę Stanisławę, a następnie wyszła powtórnie za Bębnowicza. Jej córka  Stanisława Kielak poślubiła  Józefa Kaczorka, syna Józefa, i w Nowodzielniku urodził się im syn Stanisław Kaczorek - Kryński, który w 1961 roku poślubił Wiesławę Kondraciuk, z którą mieli syna Jerzego Kryńskiego żonatego następnie z Emilią Wilk z Mińska Maz. z którą mieli syna Bartłomieja. Stanisław Kaczorek - Kryński ożenił się ponownie w 1987 roku z Anną Łopacką.
Antoni Łuszkiewicz, syn Wawrzyńca, w 1920 roku ożenił się z Otylią Adamiec z Nowodzielnika i mieli tu troje dzieci. Ich najstarszy syn Wincenty Łuszkiewicz miał córkę Bożenę i syna Janusza. Z kolei Helena Łuszkiewicz, córka Antoniego, w 1948 roku poślubiła Stefana Oklasińskiego z Siodła i mieli 4-ro dzieci. Najstarsza z nich Krystyna Oklasińska w 1970 roku poślubiła Józefa Filipiaka z Żakowa, z którym miała synów Jana i Tomasza. Jan Filipiak w 1996 roku ożenił się z Renatą Paździoch i mieli syna Dawida, natomiast Tomasz Filipiak ożenił się z Ewą Araźną i mieli córki Adriannę i Aleksandrę. Teresa Oklasińska, druga córka Stefana i Heleny, w 1984 roku poślubiła w Siennicy Andrzeja Dydaka z Kiczek i mieli synów Bartosza i Jarosława. Jadwiga Oklasińska, trzecia córka Stefana i Heleny, w 1984 roku poślubiła w Siennicy Sławomira Kieliszczyka z Kiczek, z którym mieli syna Łukasza i córkę Martę. 
Daniela Łuszkiewicz
, druga córka Antoniego, w 1956 roku poślubiła Stanisława Zwierza z Dzielnika i mieli troje dzieci. Ich najstarsza córka Urszula Zwierz w 1980 roku poślubiła Waldemara Trocia z Warszawy i mieli 4-ro dzieci. Krzysztof Zwierz, syn Stanisława i Danieli,  w 1992 roku ożenił się w Mińsku Maz. z  Ewą Jaroszewicz z Ornety i mieli córkę Magdalenę i syna Arkadiusza. Z kolei Lucyna Zwierz, najmłodsza córka Stanisława i Danieli, w 1985 roku poślubiła w Mińsku Maz. Marka Kropielnickiego z Mińska Maz. i mieli córki Anetę i Michalinę oraz syna Mateusza.
Józef Łuszkiewicz, najmłodszy syn Wawrzyńca, w 1921 roku ożenił się w Mińsku Maz. z Katarzyną Wilczek z Mikanowa i mieli tu 5-ro dzieci. Najstarszy z nich Stanisław Łuszkiewicz w 1947 roku ożenił się Mińsku Maz. z Jadwigą Piętką z Chmielewa i mieli syna Mariana Łuszkiewicza  żonatego w Mińsku Maz. z Genowefą Legat, z którą mieli syna Tomasza i córkę Kingę. Kinga Łuszkiewicz z kolei w 2004 roku poślubiła Marka Kaźmierczuka, z którym urodziła się im córka Marta.
Zofia Łuszkiewicz
, córka Józefa, poślubiła Stanisława Czajkę z Mikanowa i tu w 1945 roku urodziła się im córka Irena, a następnie przenieśli się do Gdańska i tu urodzili się im synowie Marian i Adam. Ich córka Irena Czajka w 1966 roku poślubiła Gerarda Wicherta, z którym miała w Gdyni córkę Barbarę Wichert zamężną w 1990 roku w Gdańsku z Jarosławem Dziadkiem z Gdańska, gdzie urodziła się im córka Agnieszka i syn Łukasz. Irena Czajka w 1977 roku ponownie wyszła za mąż za Kazimierza Kwiatkowskiego z Suchedniowa i w Gdańsku mieli syna Krzysztofa .  Marian Czajka, syn Stanisława i Zofii Łuszkiewicz, miał syna Adama a ten z kolei syna Karola i córkę Aleksandrę. najmłodszy syn Stanisława i Zofii, Adam Czajka ożenił się z Barbarą Nosarzewską i mieli synów Janusza i Marcina. Zofia Łuszkiewicz ponownie wyszła za mąż za Kazimierza Wąsika.
Marian Łuszkiewicz , drugi syn Józefa, w 1954 roku w Siennicy poślubił Mariannę Majszyk z Pogorzeli i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Kazimiera Łuszkiewicz w 1977 roku w Mińsku Maz. poślubiła Zdzisława Rechnio z Chmielewa i miała z nim córkę Renatę i synów Krzysztofa i Rafała. Renata Rechnio poślubiła Artura Łojek. Adam Łuszkiewicz, syn Mariana, w 1987 roku ożenił się z Grażyną Pielasa z Chyżyn i mieli syna Konrada i córkę Natalię. Jadwiga Łuszkiewicz, druga córka Mariana, w 1983 roku w Mińsku Maz. poślubiła Jana Milewskiego z Czarnej k/Stanisławowa i mieli trzy córki. Anna Łuszkiewicz, trzecia córka Mariana, w 1984 roku poślubiła Jerzego Rechnio z Mińska Maz. i mieli córki Monikę i Jolantę. Marianna Łuszkiewicz, najmłodsza córka Mariana, w 1998 roku w Hucie Mińskiej poślubiła Dariusza Grabarczyka z Goździówki i mieli syna Jarosława i córkę Katarzynę.
Wanda Łuszkiewicz, druga córka Józefa, w 1948 roku w Mińsku Maz. poślubiła Henryka Piekut z Chmielewa i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Zofia Piekut w 1975 roku w Mińsku Maz. poślubiła Stanisława Kozłowskiego z Marianki, z którym mieli troje dzieci. Najstarszy Tomasz Kozłowski w 1999 roku ożenił się z Katarzyną Jęda z Huty Mińskiej i mieli córkę Martynę. Kolejna córka Wandy, Janina Piekut  w 1976 roku w Mińsku Maz. poślubiła Tadeusza Malinowskiego z Krzywicy i mieli 4-ro dzieci, z których najstarsza Jolanta Malinowska w 2001 roku w Siennicy poślubiła Grzegorza Kobrzaka z Mińska Maz. Trzecia córka Wandy, Cecylia Piekut w 1985 roku w Mińsku Maz. poślubiła Jerzego Gadomskiego z Dzierżoniowa i mieli córki Justynę i Zuzannę, z których Justyna Gadomska  w 2006 roku w Mińsku Maz. poślubiła Przemysława Bykałę z Mińska Maz. Ryszard Piekut, syn Wandy, w 1990 roku w Mińsku Maz. poślubił Hannę Zagórską z Arynowa i mieli córkę Annę i synów Łukasza i Adama. Najmłodsza córka Wandy, Danuta Piekut w 1999 roku w Mińsku Maz. poślubiła Janusza Książka z Mińska Maz. i mieli córki Emilię, Natalię i Julię.
Wacław Łuszkiewicz, najmłodszy syn Józefa, w 1957 roku ożenił się z Janiną Bałda z Pogorzeli i mieli córkę Teresę i syna Wincentego. Teresa Łuszkiewicz w 1982 roku w Mińsku Maz. poślubiła Stanisława Misińskiego z Mińska Maz. i mieli tu córki Joannę i Martę. Joanna Misińska w 1982 roku w Mińsku Maz. poślubiła Dariusza Cichockiego ze Stanisławowa i urodził się im syn Kacper. Wincenty Łuszkiewicz, syn Wacława, w 1984 roku w Pustelniku poślubił Barbarę Jerzak z Wólki Wybranieckiej i urodziła się im córka Magdalena i syn Marek.

 Andrzej Łuszkiewicz , trzeci syn Wincentego, w 1883 roku poślubił Zofię Pazura z Lalin i tam założył rodzinę zob. kolonia 20, Najstarsza córka Aleksandra Łuszkiewicz w 1910 roku poślubiła Jana Wiechetka z Wielgolasu i tam urodził się ich syn Tadeusz.
Tadeusz Wiechetek w 1935 roku ożenił się ze Stanisławą Pielasa z Dębego córką Ignacego i Weroniki Uścińskiej i w Wielgolesie w latach 1936 - 1951 urodziło się im  7-ro dzieci.
Syn Andrzeja, Józef Łuszkiewicz w 1914 roku ożenił się z Julianną Dzięcioł z Oleksianki córką Wawrzyńca i Magdaleny Całka i tam w 1921 roku urodził się syn Władysław, który zmarł w 1945 roku.
Weronika Łuszkiewicz
, córka Andrzeja, w 1923 roku poślubiła Władysława Sabaka z Lalin i mieli tu 5-ro dzieci, w tym podwójne bliźniaki. Najstarsza córka Marianna Sabak  w 1947 roku poślubiła Stanisława Jarzębskiego z Borówka i tam mieli syna Jana i córkę Zofię. Bliźniaczka Jadwiga Sabak w 1952 roku poślubiła Edwarda Barana z Iwowego, wdowca po Kazimierze Kaczorek, i mieli córkę Zofię i syna Janusza. Zofia Baran w 1974 roku poślubiła Henryka Łodygę z Lalin. Syn Weroniki, Jan Sabak w 1962 roku ożenił się z Jadwigą Płatek z Lalinek i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Najstarsza z nich Elżbieta Sabak w 1997 roku poślubiła Sławomira Banaszka z Redzyńskiego. Kolejna zaś Cecylia Sabak w 1998 roku poślubiła Zbigniewa Janika z Rzeszowa. Drugi syn Weroniki, Stanisław Sabak w 1961 ożenił się z Karoliną Świątek z Iwowego i mieli tam 4-ro dzieci, a ich córka Ewa Sabak w 1989 roku poślubiła Mieczysława Krzewskiego z  Iwowego. Trzecia córka Weroniki, Teresa Sabak - bliźniaczka Stanisława, w 1959 roku poślubiła Henryka Wiechetka z Lalin z kolonii 23 i mieli tu troje dzieci. Najstarsza z nich Elżbieta Wiechetek w 1983 roku poślubiła Andrzeja Kaczorowskiego z Sulejówka i tam założyli rodzinę. Syn Teresy Zbigniew Wiechetek w 1993 ożenił się z Anną Wilk ze Strachomina i najmłodsza Bogumiła Wiechetek w 1990 roku poślubiła Marka Obłozę z Jaźwin.  Zob. rodzina Jana i Franciszki.  
Władysław Łuszkiewicz ,
drugi syn Andrzeja, ożenił się do Borowia z Marianną Baranek i tam mieli 4-ro dzieci.
Dominik Łuszkiewicz
, trzeci syn Andrzeja, w 1932 roku ożenił się z Władysławą Łodyga z Lalin i pozostali na kolonii 20, gdzie urodził się syn Kazimierz i córka Jadwiga. Kazimierz Łuszkiewicz  w 1974 roku ożenił się z Zofią Pietrasik  ze Stawku i w Lalinach mieli syna Andrzeja i córkę Urszulę, zaś córka Jadwiga Łuszkiewicz w 1958 roku poślubiła Szczepana Słodkiego z miejscowości Mokre-Prawe. 
Najmłodszy Jan Łuszkiewicz , czwarty syn Andrzeja, w 1943 roku ożenił się z Walerią Niedek z Wielgolasu, gdzie mieli syna Bernarda i córkę Teresę. Teresa Łuszkiewicz poślubiła Stanisława Krupę.

Piotr Łuckiewicz , czwarty syn Wincentego, ożenił się w 1893 roku z Magdaleną Reda ze Strachomina, córką Józefa i Julianny Rechnio i pozostali w Wielgolesie, gdzie urodziło się im 8-ro dzieci.
Najstarsza Helena Łuszkiewicz w 1918 roku poślubiła Władysława Czerwińskiego z Wężyczyna syna Szczepana i Franciszki Jarzębskiej i w Latowiczu urodziła się im  córka Genowefa i w Wężyczynie syn Władysław.
Genowefa Czerwińska  w 1941 roku wyszła za mąż za Bolesława Sianiawskiego z Lalin syna Pawła i Julianny Komorek i w Wężyczynie mieli córki Jadwigę i Władysławę. Jadwiga Sianiawska w 1962 roku poślubiła Henryka Rudzkiego z Dąbrówki syna Władysława i Stanisławy Kiełczykowskiej i w Dąbrówce mieli 6-ro dzieci, a ich córka Danuta Anna Rudzka w 1987 roku poślubiła Krzysztofa Buczyńskiego z Pabianic syna Andrzeja i Barbary Kociołek. Władysława Regina Sianiawska w 1965 roku wyszła za mąż za Jerzego Grabowskiego z Redzyńskiego syna Piotra i Stefanii Zawilińskiej.
Stanisław Łuckiewicz
syn Piotra, ożenił się ze Stanisławą Podstawka i mieli w Wielgolesie 6-ro dzieci, a ich córka Krystyna Łuckiewicz w 1951 roku poślubiła Mariana Wiśniewskiego z Warszawy syna Bronisława i Stefanii Piotrowicz.
Córka Piotra, Bronisława Łuszkiewicz w 1929 roku wyszła za mąż za Jana Adamczyka z Chrominka, syna Antoniego i Marianny Malitka i tam mieli troje dzieci.
Najstarsza Wanda Adamczyk poślubiła Stanisława Gajowniczka z Lalinek, gdzie mieli córkę Elżbietę Gajowniczek zamężną z Marianem Gondkiem z Dąbrowy Górniczej oraz  córkę Grażynę Gajowniczek. Zob. ogród 7. Druga córka Bronisławy.
Kazimiera Adamczyk druga córka Bronisławy poślubiła Jana Dąbrowskiego z Wężyczyna syna Józefa i Bronisławy Duszczyk i mieli tam syna Zbigniewa i córki Barbarę i Janinę. Ich najmłodsza córka Janina Dąbrowska w 1991 roku poślubiła Tomasza Kopaczewskiego z Latowicza syna Witolda i Jadwigi Płatek.
Syn Bronisławy, Stanisław Adamczyk ożenił się z Kaczmarkówną i pozostał na Chrominku.
Jan Łuszkiewicz najmłodszy syn Piotra w  1936 roku ożenił się z Julianną Pajda z Walisk córką Aleksandra i Aleksandry Kowalik i tam mieli trzech synów i w 1973 roku ożenił się  ponownie z Bronisławą Jasińską z Dębińca córką Józefa i Julianny Luśnia ale nie mieli dzieci. Najmłodszy syn Jana,  Roman Łuszkiewicz w 1971 roku ożenił się z Haliną Stanisławą Luśnia z Walisk i mieli tu synów Mariusza i Radosława oraz córkę Joannę.

Marianna Łuckiewicz
, najmłodsza córka Jacentego w 1895 roku poślubiła Jana Ptasińskiego z Wielgolasu syna Walentego i Franciszki Maciejewskiej i w Wielgolesie mieli 7-ro dzieci. Najstarszy Bronisław Ptasiński w 1928 roku ożenił się ze Stefanią Niedek z Wielgolasu córką Franciszka i Józefy Kaczorek.

Szczegóły gałęzi Michała Łuckiewicza  z Teklą Kotkiewicz i Karoliną Nieprzecką.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych