Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabaka Szczepana (Stefana)

Rodziny Sabak
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Szczepan (Stefan) Sabak i Małgorzata


 W archiwum parafialnym zachowały się przedstawione poniżej dokumenty zgonu Szczepana (Stefana) Sabaka i jego żony Małgorzaty. Są to najstarsze dokumenty dotyczące rodzin Sabaków w parafii Latowicz.

Akt zgony Stefana Sabak. Akt zgonu Małgorzaty - żony Stefana Sabak.

Szczepan Sabak
i Małgorzata, wg dotychczasowych ustaleń, mieli syna Piotra żonatego z Barbarą nieustalonego nazwiska. Piotr Sabak z Barbarą  mieli czworo dzieci: Piotra, Magdalenę, Katarzynę i Urszulę, z których Piotr i Urszula założyły omówione poniżej rodziny, Piotr z Agnieszką Markosik i Urszula z Kazimierzem Plichtą.

 Piotr Sabak i Agnieszka Markosik mieli  12 dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie, a 5-ro założyło poniższe rodziny.

Anastazja Sabak, córka Piotra i Agnieszki w roku 1799 wyszła za mąż za Dominika Bieńko z Iwowego syna Łukasza i Teresy i w Iwowem mieli córki Magdalenę i Hedwigę ale obie zmarły w dzieciństwie.

Paweł Sabak w 1813 roku ożenił się z Marianną Reda ze Strachomina córką Augustyna i Klary Reda, z którą w Lalinach mieli 6-ro dzieci,  a następnie w 1830 roku Paweł ożenił się z Cecylią Kowalską z Redzyńskiego córką Adalberta (Wojciecha) i Gertrudy Całka i mieli jeszcze troje dzieci, pięcioro  zmarło w dzieciństwie, zaś Monika, Marianna i Stanisław założyły niżej opisane rodziny..
Monika Sabak, córka Pawła i Marianny, w 1841 roku poślubiła Augustyna Rechnio z Redzyńskiego i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, następnie Augustyn po śmierci Moniki ożenił się ponownie z Józefą Skorupa i mieli jeszcze w Lalinach troje dzieci. Antonina Rechnio z pierwszego małżeństwa w 1875 roku poślubiła Franciszka Płatka z Oleksianki syna Grzegorza i Marianny Rechnio i w Redzyńskiem urodził się syn Stanisław a następnie w Lalinach syn Jan.
Paweł Rechnio
z drugiego małżeństwa ożenił się z Franciszką Soćko z Lalin córką Leona i Marianny Reda i założyli rodzinę na Lalinkach.
Marianna Sabak, druga córka Pawła i Marianny, w 1851 roku poślubiła Piotra Gajowniczka z Lalin syna Kazimierza i Małgorzaty Łodyga i tu mieli troje dzieci, z których najstarszy Wincenty zmarł w dzieciństwie, natomiast o pozostałych Ludwiku i Małgorzacie brak informacji.
Stanisław Sabak, syn Pawła i Cecylii, w 1853 roku ożenił się z Katarzyną Gajowniczek z Chyżyn córką Gabriela i Franciszki Pęśko i w Lalinach mieli córkę Mariannę, która zmarła po urodzeniu. Paweł a następnie syn Stanisław otrzymali sołtysowską kolonię 16, a ponieważ Stanisław z Marianną nie mogli mieć więcej dzieci kolonię przekazali wychowującemu się tam Aleksandrowi Łodydze.

Wincenty Sabak, kolejny syn Piotra, w 1809 roku ożenił się z Krystyną Wiechetek z Redzyńskiego córką Laurentego (Wawrzyńca) i Katarzyny Nocek i w Lalinach mieli 11-ro dzieci, z których 8-ro zmarło w dzieciństwie, natomiast pozostałych troje Roch, Karolina i Tomasz założyło rodziny.
Roch Euzebi Sabak w 1837 roku ożenił się z Anastazją Pęśko  z Budzisk i w Lalinach mieli 7-ro dzieci, z tym że 5-ro zmarło w dzieciństwie, pozostałych dwoje założyło rodziny.
Fabian Sabak, najstarszy syn Rocha, w 1857 roku ożenił się z Krystyną Sabak z Lalin siostrą Klemensa z kolonii 5, i mieli córkę Katarzynę Sabak, Krystyna po śmierci Fabiana poślubiła Henryka Pęśko wdowca po Ludwice Chrzyptowicz i miała z nim 5-ro dzieci, następnie po śmierci Krystyny,  Henryk Pęśko ożenił się z Franciszką Pazura i mieli jeszcze dwoje dzieci. Roch a następnie Fabian otrzymali sołtysowską kolonię 17.
Katarzyna Sabak  córka Fabiana w 1889 roku poślubiła Jana Wronowskiego z Iwowego syna Andrzeja i Marianny Bieńko i tam mieli 5-ro dzieci. Zob. też rodziny Bieńko.
Weronika Pęśko córka Henryka w 1891 roku wyszła za Tomasza Stułkę z Jaźwin syna Wincentego i Julianny Serzysko, który po jej śmierci ożenił się z Rozalią Goska z Redzyńskiego,
Marianna Pęśko
w 1891 roku poślubiła Grzegorza Stułkę z Brzuzy syna Adama i Łucji Nurzyńskiej,
Franciszka Pęśko
w 1892 roku wyszła za Stanisława Jakubiaka z Niecieplina syna Józefa i Anny Sarek i
Julianna Pęśko
w 1895 roku poślubiła Franciszka Wronowskiego z Iwowego, brata Jana żonatego ze wspomnianą Katarzyną.
Rozalia Pęśko, córka Henryka i Franciszki Pazura, w 1895 roku poślubiła Józefa Baranka z Chromina i gospodarowali na zakupionej części kolonii 20.  Zob. tez rodziny Bartłomieja Pęśko.
Tekla Sabak, córka Rocha, w 1874 roku poślubiła Ludwika Duszyńskiego z Dębego syna Joachima i Apolonii Pietrasik i mieli w Budziskach syna Antoniego i Piotra oraz córkę Anastazję, które założyły rodziny.
Antoni Duszyński syn Ludwika w 1905 roku ożenił się z Józefą Skorupa z Wielgolasu córką Ludwika i Ewy Kucharskiej i w Dębem mieli 4-ro dzieci. Ich córka Zofia Dusińska w 1932 roku poślubiła Aleksandra Mądrego ze Starowoli syna Michała i Marianny Gasek.
Piotr Duszyński drugi syn Ludwika w 1904 roku ożenił się z Józefą Wójcik z Dębego córką Jakuba i Marianny Myka i w Dębem mieli 4-ro dzieci.
Anastazja Dusińska córka Ludwika w 1908 roku poślubiła Józefa Frelka z Mleszczyna syna Józefa i Petronelli.

Karolina Urszula Sabak, córka Wincentego, w 1839 roku poślubiła Jana Makowskiego syna Piotra i Krystyny Kielak urodzonego w Głoskowie, a zamieszkałego w Iwowem, dokąd przeniosła się rodzina i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Ich syn Kacper Makowski żonaty z Magdaleną Wiechetek mieli w Iwowem 15-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny.
 
Tomasz Euzebi Sabak, drugi syn Wincentego, w 1841 roku ożenił się z Genowefą Pazura z Lalin córką Leona i Marianny Śluzek ale brak danych o potomstwie.

Leon Sabak, syn Piotra i Agnieszki, w 1812 roku ożenił się z Marcellą Pęśko z Lalin córką Walentego i Marcelli Śluzek i tu mieli 10-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny w parafii.

Mikołaj Sabak, najstarszy syn Leona, w 1832 roku ożenił się z Teklą Pazura z Lalin córką Remigiusza i Rozalii Dynek i mieli tu 7-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie, a Karol i Małgorzata założyli rodziny.
Karol Sabak , syn Mikołaja, w 1891 roku ożenił się z Petronellą Świątek ze Strachomina córką Sylwestra i Eleonory Reda i mieli w Lalinach 8-ro dzieci. Zob. też kolonia 13.
Najstarsza Teofila Sabak w 1873 roku poślubiła Jakuba Gajowniczka ze Strachomina syna Jana i Agnieszki Stosio i w Stawku mieli 7-ro dzieci. Najstarszy ich syn Józef Gajowniczek w 1910 roku ożenił się z Aleksandrą Komorek z Kamionki córką Franciszka i Marianny Olko i w Stawku mieli synów Tadeusza i Stanisława oraz córkę Mariannę. Córka zaś Jakuba i Teofili, Aleksandra Gajowniczek w 1906 roku poślubiła Ignacego Kuźniarskiego urodzonego w Kuflewie syna Ludwika i Weroniki Zawadka i w Stawku mieli 8-ro dzieci. Ich syn Feliks Kuźniarski w 1945 roku ożenił się z Janiną Garstką z Popnina córką Antoniego i Anny Ślązak.
Franciszek Sabak , syn Karola, ożenił się z Anną Domarecką ze Sławin córką Józefa i Franciszki Chruściel i w Lalinach mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Rodzina Franciszka i Anny Sabak.
Wojciech Sabak
syn Franciszka ożenił się z Heleną Latusek z Piasków ale nie mieli dzieci. Drugi syn Franciszka, Józef Sabak w 1923 roku ożeni się z Weroniką Sabak z Lalin córką Stanisława i Agnieszki Sabak kolonia 21 i pozostał na kolonii 13, gdzie urodziło się 5-ro dzieci. Rodzina Józefa i Weroniki Sabak.
Najstarszy Jan Sabak w 1950 roku ożenił się z Emilią Nurzyńską z Lalin córką Józefa i Aleksandry Baranek  i zamieszkali na kolonii 20. Drugi syn Stanisław Henryk Sabak w 1953 roku ożenił się z Joanną Danutą Goska z Seroczyna zamieszkałą w Redzyńskiem, córką Władysława i Otyli Kostyra i pozostał na kolonii 13, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci, które założyły rodziny.  Trzeci syn Kazimierz Sabak w 1971 roku ożenił się z Anną Roszkiewicz z Sobolewa córką Jana i Marii Gilowskiej i założył rodzinę w Pruszkowie, zaś najmłodszy syn Józefa, Marian Sabak w 1964 roku ożenił się z Teresą Jaranowską córką Alfonsa i Zofii Wójcik i założyli rodzinę w Braniewie. Ich troje dzieci Katarzyna , Cezary i Jerzy założyli tam rodziny.
 Franciszka i Teofila Sabak z mężamiFranciszka Sabak córka Franciszka i Anny w 1926 roku poślubiła Aleksandra Gaska z Jaźwin syna Jana i Marianny Sabak ale zmarła w 1927 roku i Aleksander Gasek ożenił się w 1931 roku z Kazimierą Baranek córką Józefa i Rozalii Pęśko i mieli syna i dwie córki. Rodzina po wojnie przeniosła się do Świdnicy. Stefania Sabak  najmłodsza córka Franciszka w 1928 roku poślubiła Andrzeja Rusaka z Piasków k/Górzna syna Marcina i Zofii Ziomek i zamieszkali na Piaskach ale było to małżeństwo bezdzietne. Stefania była nauczycielką w okolicznych szkołach.
 Agnieszka Sabak, córka Karola, poślubiła z kolei w 1883 roku  Józefa Gałkowskiego z Chęcin syna Kazimierza i Jadwigi Szewczyk i tam założyli rodzinę. Ich syn Julian Gałkowski ożenił się z Józefą i nie mieli dzieci, natomiast drugi syn Jan Gałkowski ożenił się z Józefą Kurek i mieli synów Bolesława i Stanisława oraz córkę Kazimierę. Bolesław Gałkowski w 1951 roku ożenił się z Wandą Siarkiewicz, a ich syn Jerzy Gałkowski w 1981 roku poślubił Jadwigę Skorupa z Iwowego. Stanisław Gałkowski drugi syn Jana w 1961 roku w Górznie poślubił Janinę (brak danych o nazwisku)
Julianna Sabak kolejna córka Karola w 1885 roku wyszła za Tomasza Domareckiego syna Józefa i Franciszki Chruściel urodzonego w Niecieplinie brata wymienionej wcześniej Anny Domareckiej i mieli tam troje dzieci, które założyły rodziny. Ich córka Poślubiła Mikulskiego, syn Władysław Domarecki ożenił się z n. Ornat, natomiast drugi syn Wojciech Domarecki poślubił Feliksę Ornat i mieli 4-ro dzieci. Ich z kolei córka Filipina Domarecka  poślubiła Talarka.
Jan Sabak , drugi syn Karola, w 1890 roku ożenił się z Franciszką Pęśko z Lalin córką Łukasza i Magdaleny Światek i mieli tu 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Jan Sabak z rodzinąRodzina Jana i Franciszki Sabak.
Władysław Sabak
, najstarszy syn Jana, w 1923 roku ożenił się z Weroniką Łuszkiewicz córką Andrzeja i Zofii Pazura z kolonii 20 i pozostał na kolonii 13, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci w tym podwójne bliźniaki i wszystkie założyły rodziny. Najstarsza z nich Marianna Sabak w 1947 roku poślubiła Stanisława Jarzębskiego z Borówka syna Jana i Aleksandry Stelmaszczyk i tam mieli syna Jana i córkę Zofię. Druga córka Jadwiga Sabak w 1952 roku wyszła za mąż za Edwarda Barana z Iwowego (Parcele) wdowca po Kazimierze Kaczorek i mieli tam córkę Zofię zamężną z Henrykiem Łodygą i syna Janusza. Syn Jan Sabak w 1962 roku ożenił się z Jadwigą Płatek z Lalinek córką Stanisława i Heleny Łodyga z ogrodu 1,2 i pozostali na kolonii 13, gdzie urodziło się im 4-ro dzieci. Drugi syn Władysława, Stanisław Sabak w 1961 roku ożenił się z Karoliną Świątek z Iwowego (Parcele) córką Feliksa i Genowefy Reda , gdzie urodziło się im 4-ro dzieci. Najmłodsza córka Władysława, Teresa Sabak w  1959 roku poślubiła Henryka Wiechetka z Lalin syna  Stanisława i Stefanii Bieńko z kolonii 23 i mieli syna Zbigniewa i córki Elżbietę i Bogumiłę.
Marianna Sabak  córka Jana w 1934 roku wyszła za Władysława Sabaka syna Piotra i Agnieszki Lajborek na kolonię 18, gdzie mieli 4-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie, z pozostałych Stanisław Sabak założył rodzinę z Kamilą Pasik w Garwolinie , natomiast Kazimierz Sabak z Barbarą Krzewską założył rodzinę w Warszawie. Władysław Sabak po śmierci Marianny ożenił się ponownie z  Eugenią Wojciechowską z Chrominka i w Lalinach mieli jeszcze 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Aleksandra Sabak
, druga córka Jana, w 1925 roku poślubiła Stanisława Kwiatkowskiego z Gołych Łąk syna Jana i Marianny Zwierz i w Gołych Łąkach mieli 5-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny. Najstarszy Jan Kwiatkowski w 1957 roku ożenił się z Wandą Komorek z Kamionki córką Jana i Rozalii Kieliszczyk i tam urodził się im syn Stanisław i córka Danuta. Drugi syn Jerzy Kwiatkowski ożenił się z Ireną Trojanek z Parysowa i tam założyli rodzinę. Córka Irena Kwiatkowska wyszła za Bernarda Bątruka, druga córka Halina Kwiatkowska poślubiła Mariana Bogusza, natomiast najmłodszy Bernard Kwiatkowski ożenił się z Mirosławą Sitek z Jaźwin i pozostał na gospodarstwie rodzinnym.
Teofila Sabak trzecia córka Jana w 1929 roku wyszła za mąż za Stanisława Świątka syna Aleksandra i Julianny Sabak na kolonię 9 i mieli 4-ro dzieci, z których najstarsza Irena Świątek poślubiła Zygmunta Paciorka, zaś młodsza córka Apolonia Świątek wyszła za Jana Kalińskiego z Łopacianki syna Stanisława i Marianny Miszta.
 Marianna Sabak , czwarta córka Karola wyszła za Jakuba Pęśko brata Franciszki (miany) na kolonię 7 i tam mieli 4-ro dzieci i  wszystkie założyły rodziny.
Jan Pęśko
założył rodzinę w Warszawie ale brak bliższych danych.
Aleksandra Pęśk
o w 1924 roku poślubiła Jana Świątka z Redzyńskiego syna Walentego i Ludwiki Całka i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci.
Władysław Pęśko
, drugi syn Jakuba ożenił się z Marią Chudzicką i mieli syna Zbigniewa żonatego z kolei z Ewą Zglińską, którzy założyli rodzinę na Śląsku i mieli córki Monikę i Natalię.
Petronela Pęśko
, najmłodsza córka Jakuba w 1932 roku wyszła za mąż za Jana Barana na Lalinki syna Ludwika i Marcelli Okrzeja i tam mieli córki Jadwigę i Emilię oraz synów Wiesława i Waldemara. Jadwiga Baran w 1954 roku poślubiła Tadeusza Brzyzka z Łukówca syna Aleksandra i Marianny Oklesińskiej i założyli rodzinę w Borowiu, gdzie urodził się im syn Bogdan i Leszek. Wiesław Baran w 1958 roku ożenił się z Anielą Wysocką z Kamionki i na Lalinkach mieli synów Zbigniewa i Romana oraz córki Jolantę i Edytę. Emilia Baran poślubiła w 1961 roku Jana Kobusa z Otwocka i mieli córkę Annę.
Magdalena Sabak, najmłodsza córka Karola, w 1901 roku wyszła za mąż za Józefa Sitka z Przykór syna Bernarda i Marianny Słomka ale brak  danych o tej rodzinie.
Małgorzata Sabak, córka Mikołaja, w 1856 roku poślubiła Mikołaja Grudnio z Lalin syna Macieja i Julianny Pazura i mieli tu 8-ro dzieci. Najstarszy Józef Grudzień w 1888 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Chyżyn córką Walentego i Agnieszki Reda i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Drugi syn Piotr Grudnio w 1893 roku ożenił się z Józefą Kącką z Mościc córką Franciszka i Klary Rutkowskiej i mieli 6-ro dzieci. Wiadomo, że ich córka Janina Grudzień urodzona w Warszawie  wyszła za Popielewskiego. Syn Tadeusz Grudzień ożenił się z Janiną Michalską - urodził się i zmarł w Warszawie. Najmłodsza Zofia Grudzień wyszła za mąż za Sadowskiego. Zob. kolonia 14 oraz rodziny Grudnio.

Michał Sabak, drugi syn Leona, w 1839 roku ożenił się z Urszulą Gajowniczek z Lalin i mieli 4-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie, zaś o Barbarze brak informacji.

Martyna Sabak, córka Leona, w 1844 roku poślubiła Wojciecha Sabak z Redzyńskiego syna Feliksa i Katarzyny Bogusz, wdowca po Monice Gajowniczek i Urszuli Pazura, i w Lalinach mieli 9-ro dzieci. Czworo z nich zmarło w dzieciństwie oraz czworo założyło rodziny.
Klara Sabak  ich córka w 1869 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Lalin syna Józefa i Agnieszki Pazura i w Lalinach na kolonii 15 mieli 9-ro dzieci, z których 8-ro założyło rodziny.
Katarzyna Sabak druga córka Wojciecha w 1886 roku wyszła za Kazimierza Świątka ze Strachomina syna Antoniego i Małgorzaty Gajowniczek i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Po śmierci Katarzyny, Kazimierz Świątek ożenił się ponownie z Marianną Polak z Kołodziąża córką Stanisława i Heleny Kozioł i mieli jeszcze 4-ro dzieci.
Piotr Sabak  syn Wojciecha w 1886 roku poślubił Rozalię Świątek  ze Strachomina, siostrę wspomnianego Kazimierza (miany) i w Lalinach na kolonii 21 mieli 4-ro dzieci, zaś po śmierci Rozalii Piotr ożenił się w 1906 roku z Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Wojciecha i Ludwiki Świątek i w Lalinach mieli córkę Leokadię i syna Władysława. 
Stanisław Sabak najmłodszy syn Wojciecha w 1892 roku ożenił się z Agnieszką Sabak z Iwowego córką Dominika i Małgorzaty Stosio i na podzielonej kolonii 21 mieli 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.

Marianna Ludwika Sabak, kolejna córka Leona, w 1844 roku poślubiła Łukasza Goskę z Redzyńskiego syna Jana i Anny Kowalskiej i tam mieli 7-ro dzieci. Sześcioro z nich zmarło w dzieciństwie, zaś jedyny pozostały Mikołaj Goska w 1871 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Filipa i Zuzanny Pielasa i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Następnie po śmierci Marianny Kowalskiej, Mikołaj ożenił się ponownie z Marianną Śluzek z Chyżyn wdową po Walentym Łodydze z Lalin i w Redzyńskiem mieli jeszcze troje dzieci, z których dwoje założyło rodziny.

Katarzyna Sabak trzecia córka Leona  w 1850 roku poślubiła Piotra Ćmocha z Budzisk i w Budziskach urodził się im syn Jan, a następnie w 1856 roku Katarzyna poślubiła Feliksa Sabaka z Redzyńskiego wdowca po Katarzynie Kowalskiej i w Redzyńskiem urodziła się im córka Marianna.

Marcin Sabak, trzeci syn Leona, w 1850 roku ożenił się z Anastazją Pazura z Lalin córką Bonifacego i wspomnianej wyżej Konstancji Sabak, z sołtysowskiej kolonii 20 i założyli rodzinę na przydzielonej kolonii 27, gdzie urodziło się im 6-ro dzieci, z których przeżyły trzy córki.
Marianna Sabak
w 1871 roku poślubiła Jana Rechnio z Oleksianki syna Kazimierza i Zuzanny Kowalskiej i tam mieli 7-ro dzieci.
Weronika Sabak
w 1875 roku wyszła za Franciszka Pielasę z Chyżyn syna Kazimierza i Rozalii Chrzyptowicz i tam urodziło się im 7-ro dzieci.
Katarzyna Sabak
w 1888 roku poślubiła Karola Nurzyńskiego z Borowia syna Grzegorza  i Marianny Bielak i na kolonii 27 mieli również 7-ro dzieci. 
Najstarszy syn Grzegorz Nurzyński  w 1913 roku ożenił się z Marianną Całka ze Starogrodu córką Walentego i Julianny Całka i pozostali na połowie kolonii 27, gdzie urodziło się im 11-ro dzieci. Syn Grzegorza Ryszard Nurzyński ożenił się z Bernadetą Rosa z Róży i pozostał na gospodarstwie, gdzie urodzili się im Karol i Antoni. Córka Grzegorza, Irena Nurzyńska w 1949 roku wyszła za mąż za Kazimierza Polaka na kolonię 15 i tu urodziło się im dwie  córki Marta i Agnieszka oraz syn Andrzej, który zmarł w dzieciństwie. Druga córka Grzegorza, Alicja Nurzyńska poślubiła w 1958 roku Zygmunta Kozerę z Kośmin syna Jana i Anieli Lech. Zaś najmłodsza Karolina Nurzyńska w 1959 roku poślubiła Tadeusza Soćko ze Stoczka syna Stanisława i Jadwigi Kaczmarkiewicz.
Córka Karola, Marianna Nurzyńska w 1911 roku poślubiła Jana Soćko z Lalin syna Tomasza i Julianny Pielasa z kolonii 2 i na drugiej połowie kolonii 27 mieli 10-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Zob. rodziny Soćko.
Drugi syn Karola, Józef Nurzyński w 1928 roku ożenił się z Aleksandrą Baran(ek) z Lalin córką Józefa i Rozalii Pęśko z kolonii 20 i tu mieli córkę Emilię zamężną z Janem Sabakiem pozostałymi na kolonii 20 i syna Stanisława żonatego z Krystyną Szpakowską, którzy założyli rodzinę w Kraśniku.
Córka Karola, Rozalia Nurzyńska poślubiła Jana Kuczalskiego ale brak bliższych danych o tej rodzinie.

Marcella Sabak, najmłodsza córka Piotra i Agnieszki Markosik, w 1813 roku poślubiła Franciszka Okrzeję z Iwowego  i w Iwowem mieli 8-em córek. Ich najstarsza córka Klara Marianna Okrzeja w 1832 roku poślubiła Waleriana Myszto z Iwowego syna Ewy Miszto, z którym miała syna Augustyna.
Teodozja Marianna Okrzeja
w 1836 roku wyszła za Klemensa Marcina Świeczkę z Iwowego syna Tomasza i Karoliny Kania, z którym miała córkę Annę. 
Agnieszka Okrzeja w 1839 roku poślubiła Józefa Damazego Bogusa z Iwowego i tu mieli 8-ro dzieci. Ich syn Feliks Bogusz  ożenił się z Marianną Bogusz i mieli 5-ro dzieci. Natomiast drugi syn Jan Bogusz ożenił się z Julianną Marczak, z którą mieli córkę Aleksandrę zamężną z Marcinem Adamczykiem z Chromina, a następnie Jan Bogusz ożenił się z Magdaleną Marczak i mieli w Iwowem 7-ro dzieci.
 


Urszula Sabak i Kazimierz Plichta pobrali się w 1790 roku i mieli w Lalinach troje dzieci. Ich córka Ewa Plichta w 1816 roku wyszła za Mikołaja Wiechetka z Redzyńskiego syna Laurentego (Wawrzyńca) i Katarzyny Nocek i założyli rodzinę Wiechetków w Lalinach, gdzie mieli 9-ro dzieci.

Uzupełnienia

Mikołaj Gałkowski i Tekla

Mikołaj Gałkowski urodził się około 1760 roku. Z małżeństwa z Teklą o nieustalonym rodowodzie mieli syna Andrzeja żonatego następnie w 1824 roku z Łucją Metera.
Andrzej z Łucją mieli z kolei syna
Kazimierza Gałkowskiego, który w 1844 roku ożenił się z Jadwigą Szewczyk i w Chęcinach urodziło się im 7-ro dzeci, z których 5-ro założyło rodziny.
Marianna Gałkowska w 1873 roku poślubiła Wojciecha Lisa.
Józef Gałkowski w 1883 roku ożenił się z Agnieszką Sabak z Lalin, córką Karola i Petronelli Świątek i w Chęcinach mieli 4-ro dzieci.
Julian Gałkowski ich syn ożenił się z Józefą.
Jan Gałkowski, drugi syn Józefa ożenił się z Józefą Kurek i w Chęcinach urodziło się im 4-ro dzieci. Bolesław Gałkowski w 1951 roku ożenił się z Wandą Siarkiewicz i w Chęcinach urodził się ich syn Jerzy Gałkowski , który w 1981 roku ożenił się z kolei z Jadwigą Skorupa z Iwowego córką Mariana i Krystyny Bieńko. Stanisław Gałkowski, drugi syn Jana, w 1961 roku ożenił się Janiną.
Józefa Gałkowska, córka Kazimierza, w 1881 roku poślubiła Karola Sabaka z Iwowego syna Dominika i Faustyny Anusz i w Chęcinach mieli 9-ro dzieci.
Zofia Sabak, najstarsza ich córka, poślubiła Andrzeja Rogulskiego.
Agnieszka Sabak druga córka Karola wyszła za mąż za Ludwika Szymborskiego.
Piotr Sabak, najmłodszy syn Karola, w 1928 roku ożenił się ze Stefanią Łysiak, z którą mieli czworo dzieci. Najstarsza Irena Sabak w 1950 roku wyszła za Wacława Szeląga. Druga córka Piotra , Kazimiera Sabak w 1951 roku poślubiła Kazimierza Szewczyka.
Zofia Gałkowska, trzecia córka Kazimierza, w 1883 roku wyszła za Pawła Rusaka.
Jan Gałkowski, drugi syn Kazimierza ożenił się z Marianną Gawryś.
  

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych