Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Pazury Jakuba

Rodziny Pazura1. Adama i Laurentego    2. Jakuba    3. Pawła i Andrzeja

Ród Pazurów jest jednym z czterech rodów, obok Łodygów, Pęśków i Sabaków, od dawna osiadłych w Lalinach. Na początku ewidencji jest on w Lalinach rodem najliczniejszym. O tym, że od dawna jest osiadły w Lalinach świadczy fakt, że już w 1772 roku Paweł Pazura kawaler z Lalin poślubił Katarzynę Pazura pannę z Lalin, a więc musieli być dalekimi krewnymi. Na podstawie księgi zgonów określono najstarszych znanych przodków rodzin Pazurów  i do nich przyporządkowano ich potomków.  Najstarszymi przodkami byli: Maciej Pazura urodzony ok. 1693 roku - nie ustalono jego rodziny, Adam Pazura i Laurenty Pazura zmarli w okresie z którego zaginęła ewidencja t.zn. w latach 1759-1765 i w związku z tym nie można ustalić przybliżonej daty ich urodzenia, Paweł Pazura ur. ok. 1705 roku, Andrzej Pazura ur. ok. 1706 roku i Jakub Pazura ur. ok. 1709 roku.  Jako drugie pokolenie uznano osoby urodzone po 30 roku, choć np. z późniejszych zapisów można również wnioskować, że Jan Pazura urodzony w 1734 roku był bratem Laurentego, podobnie wygląda sytuacja z Wiktorią Pazura. Daty urodzenia ustalane z dat zgonów są bardzo przybliżone, gdyż przy starszych osobach wiek podawano w pełnych dziesiątkach lat.

Jakub Pazura i Marianna

Jakubowi  Pazurze przypisano 11-ro dzieci, przy czym najstarsza Wiktoria urodzona około 1734 roku mogła być raczej siostrą Jakuba.

Wiktoria Pazura w 1772 roku poślubiła Andrzeja Urbanka wdowca po Ewie i miała z nim córkę Kunegundę, która zmarła w wieku trzech lat.

Julianna Pazura córka Jana i Krystyny Zboina w 1821 roku poślubiła Macieja Grudnio z Chromina syna Marcjana i Tekli Mikos i w Lalinach mieli 11-ro dzieci. Zob. kolonia 14 oraz rodziny Grudnio.

Zofia Pazura w 1774 roku poślubiła Walentego Świeczkę z Iwowego i tam mieli córkę Scholastykę i syna Tomasza. Scholastyka Świeczka w 1792 roku poślubiła Feliksa (Felicjana) Kosuta z Iwowego i mieli tu 7-ro dzieci, natomiast Tomasz Świeczka w 1800 roku ożenił się z Zofią Sektą i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, a następnie w 1813 roku ożenił się z Karoliną Kania z Iwowego córką Felicjana i Ludwiki Kępkowicz i mieli w Iwowem 4-ro dzieci.

Jakub Pazura syn Jakuba ożenił się z Marianną Mikos z Chromina i mieli w Lalinach 8-ro dzieci. Pięcioro z nich zmarło w dzieciństwie. Marianna Mikos zmarła we wrześniu 1793 roku i Jakub w październiku tego roku poślubił Salomeę Kowalską z Redzyńskiego córkę Andrzeja i Agnieszki i mieli syna Tomasza, który zmarł w wieku trzech lat. Salomea zmarła w 1798 roku i Jakub w tym roku ożenił się z Małgorzatą Kowalską z Redzyńskiego córką Wincentego i Marianny Reda i mieli w Lalinach dwie córki Mariannę i Franciszkę.
Teodora (Teresa) Pazura córka Jakuba z pierwszego małżeństwa, w 1803 roku poślubiła Stefana Okrzeję z Iwowego i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Stefan Okrzeja zmarł w 1834 roku i w 1840 roku Teodora poślubiła Ambrożego Sabaka z Lalin syna Macieja i Teresy Gryz wdowca po Tekli Sawickiej ale nie mieli już dzieci. Z pierwszego małżeństwa Gabriel Okrzeja w 1830 roku ożenił się z Katarzyną Skorupa i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, natomiast drugi syn Jan Okrzeja w 1834 roku ożenił się z Urszulą Pazura córką Bartłomieja i Konstancji Kowalskiej i mieli troje dzieci. (Omówiono przy Adamie Pazura i Zofii.)
Franciszka Pazura z trzeciego małżeństwa Jakuba z Małgorzatą Kowalską w 1823 roku poślubiła Cypriana Michnę z Redzyńskiego wdowca po Juliannie Rycio-Dąbrowskiej i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci. Cyprian Michna z Julianną mieli wcześniej 4-ro dzieci.

Zuzanna Pazura córka Jakuba i Marianny w 1781 roku poślubiła Jana Gajowniczka z Lalin syna Tomasza i Anastazji i w Lalinach mieli 9-ro dzieci. Zob. rodziny Gajowniczek.

Antonina Pazura kolejna córka Jakuba i Marianny w 1793 roku poślubiła Jana Urbanka z Lalin syna Franciszka i Katarzyny Leśkównej i w Lalinach mieli 7-ro dzieci.

Szczegóły gałęzi Jakuba Pazury i Marianny.


1. Adama i Laurentego    2. Jakuba    3. Pawła i Andrzeja

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych