Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Jarzębski

Rodziny Jarzębski

 

Rodziny Onufrego Jarzębskiego i Marianny Santorek

Omawiane rodziny pochodzą od Onufrego Jarzębskiego i Marianny Santorek, którzy założyli rodzinę w Borówku, nie ustalono jednak ich pochodzenia. Onufry z Marianną mieli 4-ro dzieci, z których dwoje najstarszych założyło rodziny.
Antonina Jarzębska w 1814 roku poślubiła Jana Mazka z Borówka i mieli syna Wawrzyńca. Natomiast Euzebi Jarzębski w 1816 roku ożenił się z siostrą Jana - Małgorzatą Mazek i w Borówku mieli 7-ro dzieci.
 
Najstarszy Michał Mateusz Jarzębski w 1839 roku ożenił się z Brygidą Możdżonek z Borówka i mieli tu 8-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.

Paweł Jarzębski
w 1858 roku ożenił się z Jadwigą Sątorek ze Starogrodu córką Walentego i Katarzyny Łubian i mieli Jana i Wiktorię. Następnie w 1863 roku Paweł ożenił się z Agnieszką Szczepańczyk  z Transboru córką Franciszka i Małgorzaty Rybak i mieli jeszcze 6-ro dzieci.
Wiktoria Jarzębska
córka z pierwszego małżeństwa w 1885 roku poślubiła Franciszka Rybaka z Transboru syna Wacława i Marianny Mazek i tam założyli rodzinę i mieli 6-ro dzieci.
 Piotr Jarzębski , najstarszy syn Pawła z drugiego małżeństwa w 1894 roku ożenił się z Marianną Rybak z Transboru córką Karola i Agnieszki Gelo i mieli 7-ro dzieci z których:
Jan Jarzębski
w 1928 roku ożenił się ze Stefanią Gajowniczek z Chyżyn córką Ignacego i Marianny Kaczorek i w Transborze mieli trzech synów;
Piotr Jarzębski,
drugi z synów Piotra, w 1925 roku ożenił się ze Stanisławą Zawilińską z Dębego i tu mieli troje dzieci i wszystkie założyły rodziny. Marian Jarzębski w 1954 roku ożenił się z Leokadią Wolińską z kamionki córką Jana i Agnieszki Jarzębskiej. Eleonora Jarzębska w 1950 roku poślubiła Czesława Belkiewicza z Lalin syna Stanisława i Marianny Zadrożnej Zob. kolonia 4, a Teodozja Jarzębska w 1966 roku wyszła za Wiesława Wysockiego z Kozłowa syna Mariana i Heleny Foryś.
Stanisław Jarzębski
  trzeci syn Piotra w 1927 roku ożenił się ze Stefanią Soćko z Lalin córką Walentego i Elżbiety Sabak założył rodzinę w Lalinach i miał 7-ro dzieci. Ich córka Irena Jarzębska w 1951 roku poślubiła Kazimierza Soćko z Lalinek syna Stanisława i Weroniki Kowalskiej i na Lalinkach urodził się im syn Mirosław i Jan. Najmłodsza córka Jadwiga Jarzębska w 1966 roku poślubiła Kazimierza Brzozowskiego z Transboru syna Jana i Franciszki Żaczek i w Lalinach mieli trzy córki. Najstarsza ich córka Agnieszka Brzozowska w 1987 roku wyszła za Krzysztofa Szaniawskiego z Gościewicza syna Edwarda i Bronisławy Zadrożnej. Dryga córka Jadwigi i Kazimierza, Małgorzata Brzozowska w 1991 roku poślubiła Krzysztofa Zarzyckiego z Budzisk syna Tadeusza i Marianny Saganowskiej i w Lalinach urodziły się im Katarzyna, Patrycja i Przemysław.   Zob. kolonia 2;
Marianna Jarzębska
córka Piotra w 1928 roku wyszła za mąż za Stanisława Rybaka z Transboru syna Franciszka i Wiktorii Jarzębskiej i tu mieli 3-je dzieci 
Aleksander Jarzębski
najmłodszy syn Piotra, w 1946 roku ożenił się z Ireną Kowalską z Redzyńskiego córką Piotra i Marianny Zwierz i tu mieli dwoje dzieci, z których córka Marianna Jarzębska  w 1974 roku wyszła za Andrzeja Zadrożnego ze Słupa syna Bronisława i Józefy Kłos.
Ludwik Jarzębski, drugi syn Pawła i Agnieszki w 1894 roku ożenił się z Bronisławą Piłatkowską z Kolonii Starogrodzkiej córka Ignacego i Eleonory Kaczyńskiej i mieli tu 12-ro dzieci.
Stefan Jarzębsk
i w 1925 roku ożenił się z Zofią Gajowniczek z Chyżyn i mieli tu 3-je dzieci,
Aniela Jarzębska
w 1936 roku poślubiła Władysława Mroczka ze Swobody syna Antoniego i Marianny Salomon.
Anna
Jarzębska w 1932 roku poślubiła Wiktora Szczygielskiego z Gągoli syna Józefa i Ewy Żytkiewicz.
Michalina
Jarzębska w 1930 roku wyszła za Józefa Mroczka z Siennicy syna Antoniego i Marianny Salomon, brata w/w Władysława.
Józef Jarzębski
w 1990 roku ożenił się z Reginą Dylińską z Transboru córka Bronisława i Marianny Dąbrowskiej.
Genowefa Jarzębska
najmłodsza córka Ludwika w 1943 roku poślubiła Józefa Osicę z Podgórzna syna Franciszka i Franciszki Witos..
Marianna Jarzębska, córka Pawła z drugiego małżeństwa w 1890 roku poślubiła Kajetana Jechalskiego z Wilkowa syna Marcina i Katarzyny Bogdańskiej.
Weronika Jarzębska najmłodsza córka Pawła w 1896 roku wyszła za Antoniego Sadowskiego z Transboru syna Stanisława i Marcjanny Zawilińskiej i w Transborze urodziło się im 8-ro dzieci.
 
Ludwika Jarzębska, córka Michała, w 1860 roku poślubiła Jana Kempkowicza z Wielgolasu syna Piotra i Marcelli Jaworskiej i tu mieli czworo dzieci.
Paweł Kempkowicz ich syn w 1891 roku ożenił się z Julianną Kosmalską z Kolonii Starogrodzkiej i tu mieli córki Mariannę i Teresę oraz syna Jana.
Katarzyna Kempkowicz w 1887 roku poślubiła Teofila Bieńko z Iwowego syna Kazimierza i Karoliny Kosut i w Iwowem mieli córki Weronikę i Aleksandrę,
 
Mikołaj Jarzębski w 1875 roku ożenił się z kolei z Magdaleną Stanieta z Borówka córką Grzegorza i Moniki Śluzek i mieli tu również troje dzieci, a ich córka Julianna Jarzębska w 1893 roku poślubiła Piotra Pielasę z Dębego syna Pawła i Urszuli Dusińskiej i w Borówku mieli 9-ro dzieci. A ich córka Marianna Pielasa w 1926 roku poślubiła Stanisława Wronowskiego z Iwowego syna Jana i Gertrudy Płatek i mieli czworo dzieci. Janina Wronowska w 1965 roku poślubiła Henryka Pasika z Redzyńskiego syna Andrzeja i Aleksandry Gelo, natomiast Jadwiga Wronowska w 1956 roku wyszła za Stefana Jaronia z Gołych Łąk syna Jana i Stefanii Jałochy.

Marianna Jarzębska
w 1866 roku poślubiła Mikołaja Gawina z Transboru syna Antoniego i Katarzyny Mazek i tu mieli córkę Ludwikę i syna Jana.

Józef Jarzębski w 1879 roku ożenił się z Marianną Komorek  z Kamionki córką Pawła i Salomei Czernio i mieli tu córkę Katarzynę.

Franciszek Jarzębski, najmłodszy syn Michała, w 1879 roku ożenił się z Julianną Komorek z Kamionki, siostrą w/w Marianny, i w Borówku mieli 9-ro dzieci.
Andrzej Jarzębski w 1906 roku ożenił się z Heleną Jaworską z Wężyczyna córką Mikołaja i Franciszki Sabak i tu mieli syna Jana.
Anna Jarzębska w 1904 roku poślubiła Jana Łodygę z Lalin syna Piotra i Marianny Sabak i tu mieli 12-ro dzieci. Zob. też kolonia 01.
Jan Jarzębski w 1916 roku ożenił się z Aleksandrą Stelmaszczyk ze Stawku córką Andrzeja i Katarzyny Sadowskiej i w Borówku mieli 4-ro dzieci.
Stanisław Jarzębski ich najstarszy syn w 1947 roku ożenił się z Marianną Sabak z Lalin córką Władysława i Weroniki Łuszkiewicz kolonia 13 oraz i mieli w Borówku syna Jana i córkę Zofię.
Agnieszka Jarzębska druga córka Franciszka w 1916 roku poślubiła Jana Wolińskiego z Kamionki syna Jana i Franciszki Reda i tu mieli 10-ro dzieci, a ich córka Leokadia Wolińska w 1954 roku wyszła za Mariana Jarzębskiego wyżej opisanego syna Piotra Stanisławy Zawilińskiej.
Marianna Jarzębska
najmłodsza córka Franciszka z kolei w 1929 roku poślubiła Stanisława Dworakowskiego z Warszawy syna Stanisława i Marianny Dziubłowskiej.
Jan Feliks Jarzębski, drugi z synów Euzebiego, w 1848 roku ożenił się z Katarzyna Sadowską z Borówka córką Kacpra i Domicelli Zwierz wdową po Ludwiku Gielo i mieli jeszcze córki Helenę i Zuzannę. Po śmierci Katarzyny, Jan w 1859 roku ponownie ożenił się z Marianną Stanieta z Borówka i mieli jeszcze 4-ro dzieci.
Helena Jarzębska córka Jana w 1875 roku poślubiła Kazimierza Sadowskiego ze Starogrodu syna Alojzego i Marianny Piętka i s Starogrodzie mieli synów Jana i Stanisława, którzy założyli rodziny.
Jan Sadowski w 1895 roku ożenił się z Marianną Rybak  z Wielgolasu córką Konstantego i Weroniki Brauła i Kolonii Starogrodzkiej mieli cztery córki, które założyły rodziny.
Stefania Sadowska w 1921 roku poślubiła Piotra Święcha z Transboru syna Pawła i Marianny Sabak i w Starogrodzie mieli czworo dzieci. Ich syn Stanisław Święch w 1948 roku ożenił się z Marianną Sabak z Budzisk córką Piotra i Aleksandry Obłoza i w Budziskach mieli czworo dzieci. Najstarsza Marianna Elżbieta Święch w 1969 roku poślubiła Mariana Ignatowskiego ze Złotek syna Czesława i Honoraty Podgórskiej. Syn zaś Witold Święch w 1976 roku ożenił się z Barbarą Rosa z Lalin córką Władysława i Jadwigi Sabak i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Sabina Regina Święch córka Piotra i Stefanii w 1951 roku poślubiła Henryka Całkę z Kalonki syna Jana i Katarzyny Stojak.
Bronisława Sadowska druga córka Jana w 1935 roku wyszła za Stanisława Soćko z Lalinek syna Stanisława i Franciszki Świeczka i na Lalinkach mieli troje dzieci, a ich córka Zofia Soćko w 1961 roku poślubiła Mariana Gaładyka z Kienkówki syna Jana i Katarzyny Figat.
Genowefa Sadowska trzecia córka Jana w 1927 roku poślubiła Ludwika Święcha z Transboru syna Pawła i Rozalii Sabak i w Starogrodzie mieli 5-ro dzieci. Ich córka Genowefa Święch poślubiła Jana Kaczorowskiego z Wielgolasu syna Tadeusza i Weroniki Mucha i w Sulejówku mieli syna Andrzeja i córkę Marię. Druga córka Stanisława Święch poślubiła Ignacego Zajmę z Chyżyn i w Chyżynach mieli trzech synów.
Marianna Sadowska najmłodsza córka Jana w 1937 roku wyszła za Wiktora Uścińskiego z Dębego syna Karola i Franciszki Nowak i w Dębem urodził się im syn Ryszard Uściński, który w 1969 roku ożenił się z Ireną Zofią Bajera z Dębego córką Stanisława i Stanisławy Jarzębskiej i w Dębem mieli córki Justynę i Ewę. Justyna Renata Uścińska w 1995 roku poślubiła Mariusza Kuźmicza urodzonego w Mińsku Maz. i w Dębem mieli synów Rafała i Bartosza, natomiast Ewa Agata Uścińska w 1992 roku wyszła za Andrzeja Osiaka z Gościewicza syna Henryka i Adeli Osiak i w Dębem urodzili się im synowie Damian i Adrian.
Stanisław Sadowski drugi syn Kazimierza i Heleny w 1914 roku ożenił się z Heleną Kielak z Walisk córką Jana i Katarzyny Wójcik i w Waliskach mieli syna Jana.
Jan Sadowski w 1939 roku ożenił się z Heleną Borówek z Walisk córką Piotra i Agnieszki Nieprzeckiej i w Waliskach mieli czworo dzieci. Ich syn Jan Edward Sadowski w 1970 roku ożenił się z Marią Duszczyk  z Chyżyn córką Jana i Genowefy Gałązka. Córka Zofia Bogumiła Sadowska w 1962 roku poślubiła Henryka Parobczego z Kołacza syna Franciszka i Marianny Gałązka. Najmłodszy Wiesław Sadowski w 1987 roku ożenił się z Bożeną Zofią Parzyszek z Walisk córką Kazimierza i Józefy Orzełek i w Waliskach mieli córkę Edytę i Ewelinę.
Zuzanna Jarzębska w 1883 roku poślubiła Mateusza Goleńskiego ze Starogrodu syna Michała i Antoniny Drzewieckiej i w Borówku mieli 6-ro dzieci. Dwie z córek Anna i Marianna wyszły kolejno za Piotra Wójcika syna Andrzeja i Franciszki Wiechetek. Anna z Franciszkiem mieli troje dzieci, a Marianna 4-ro. Zob. rodziny Wójcik.
 Weronika Jarzębska córka Jana z drugiego małżeństwa w 1884 roku wyszła za Kazimierza Rybaka z Transboru syna Wojciecha i Apolonii Górskiej i w Transborze mieli 6-ro dzieci.
Ich najmłodsza córka Helena Rybak w 1925 roku poślubiła Piotra Wronowskiego z Iwowego syna Jana i Gertrudy Płatek i w Iwowem mieli synów Kazimierza i Edwarda.
Kazimierz Wronowski
w 1953 roku ożenił się z Genowefą Świeczka córką Ludwika i Wiktorii Reda i w Iwowem mieli syna Mieczysława i córkę Teresę. Mieczysław Wronowski ożenił się z Władysławą Migas z Borowia i w Warszawie urodził się im syn Piotr. Teresa Wronowska w 1984 roku poślubiła Zdzisława Migasa z Borowia syna Jana i Heleny Damaszczyńskiej i w Iwowem mieli córkę Marzenę i syna Krzysztofa.
Edward Wronowski w 1955 roku ożenił się ze Stanisławą Kot z Iwowego córką Stanisława i Marianny Sabak i w Iwowem urodził się im syn Waldemar. Waldemar Jerzy Wronowski w 1975 roku ożenił się z Jadwigą Kosut z Iwowego córką Tadeusza i Heleny Sabak i w Iwowem mieli synów Michała i Marcina.
Łucja Jarzębska  druga córka Jana i Marianny Stanieta w 1886 roku poślubiła Wojciecha Jasińskiego z Kulek syna Marcina i Zofii Kuta..
Jędrzej Jarzębski, trzeci z synów Euzebiego, w 1849 roku ożenił się z Franciszką Ptaszyńską z Wielgolasu córką Wojciecha i Marcelli Bobotek  i mieli syna Jana, który zmarł w dzieciństwie.

Szczegółowe dane gałęzi: Onufrego Jarzębskiego i Marianny Santorek.
 

          Uzupełnienia  

Rodziny Wojciecha Jarzębskiego i Krystyny Kupiec.  

Wojciech Jarzębski i Krystyna kupiec założyli rodzinę w Transborze, gdzie urodził się ich syn Szymon. Szymon Jarzębski ożenił się z Apolonią Tomaszewską i mieli syna Wojciecha, a następnie w 1830 roku ożenił się z Marianną Sabak z Lalin córką Józefa i Bogumiły Świątek wdowie po Adamie Piórek i Kacprze Ratuskim ale nie mieli już dzieci.
Wojciech Wincenty Jarzębski syn Szymona w 1835 roku ożenił się z Salomeą Brauła z Wielgolasu córką Macieja i Teodozji Gurskiej i mieli troje dzieci, a ich córka Cecylia Jarzębska w 1882 roku poślubiła Jana Święcha z Wielgolasu syna Józefa i Katarzyny Dyła i w Transborze mieli 4-rech synów, z których dwóch założyło rodziny.
Salomea Brauła po śmierci Wojciecha poślubiła Jana Gielo syna Bonifacego i Teresy (Woźniak) Osio, a z kolei ich córka Agnieszka Gelo w 1865 roku poślubiła Karola Rybaka z Transboru syna Wacława i Marianny Mazek i mieli córki Mariannę Rybak zamężną z Piotrem Jarzębskim z Transboru i Katarzynę Rybak zamężną z Janem Zwierzem z Transboru.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych