Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Jan Sabak, Gasek, Stosio - kol.33

Rodzina Marcina  Sabak i Marcelli Żeń oraz ich następców
 na kolonii 33 ( Kresy )Kolonię tę zasiedlili Marcin Jan Sabak i Marcella Żeń, którzy przenieśli się tu z Transboru po roku 1850.
Pierwszym znanym przodkiem Marcina, podobnie jak kilku innych rodzin Sabaków w Lalinach, był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku . Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego zob. rodzinę Gosków. a po jej śmierci  poślubił w 1783 roku Teresę Gryz  zob. rodziny Macieja Sabak.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i założyli tam rodzinę a następnie przenieśli się z rodziną na Kresy na omawianą kolonię 33.
Marcin Jan Sabak urodził się w 1811 roku w Chyżynach, a w 1833 roku poślubił Marcellę Żeń, córkę Jędrzeja i Katarzyny Cygan z Transboru ( zob. rodzina Zajmów ), z którą mieli 11-ro dzieci - 9-ro urodziło się w Transborze i dwoje na Kresach ( Iwowe ).Córka  Łucja poślubiła w 1859 roku Andrzeja Świątka z Iwowego, syna Augustyna i Karoliny Świątek, druga córka Małgorzata poślubiła w 1864 roku Walentego Wiechetka z Lalin, syna Mikołaja i Ewy Plichty , kolonia 23. Marianna wyszła w 1865 roku za Piotra Płatka z Oleksianki, syna Grzegorza i Marianny Rechnio, którzy następnie przenieśli się na Lalinki , ogr. 1i2, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę na omawianej kolonii 33. Młodsza Magdalena poślubiła w 1884 roku Piotra Obłozę z Gozdu.
Jan Sabak urodzony w 1846 roku w Transborze z Franciszką Plichta mieli 7-ro dzieci. Najstarszy Franciszek ożenił się z Anną Brzezik urodzoną w Wyszkowie i mieli na Kresach troje dzieci. Młodsza Marianna w 1896 roku wyszła za Jana Gaska z Jaźwin. Kolejna Wiktoria w 1900 roku poślubiła Wojciecha Pieniaka z Mysłowa, syna Andrzeja i Marianny Sokół i Dominik Sabak poślubił Mariannę Myka ze Stodzewia, było to małżeństwo bezdzietne.

Franciszek Sabak urodzony w 1874 roku z Anną Brzezik mieli troje dzieci. Najstarsza Bronisława w 1921 roku poślubiła Franciszka Barana urodzonego w Ciszkowie i mieli syna Stanisława. Syn Lucjan w 1936 roku ożenił się z Aleksandrą Pazura z Iwowego i pozostał na podzielonej kolonii, gdzie przy drodze do Iwowego pobudował wiatrak. Zaś najmłodsza Wanda Sabak w 1940 roku wyszła za Jana Stosio do Żebraczki, syna Teodora i Marianny Paudyny.
Lucjan Sabak urodzony w 1903 roku z Aleksandrą Pazura mieli 8-ro dzieci. Na gospodarstwie pozostała córka Emilia, która w 1992 roku wyszła za Tadeusza Wójcika z kolonii 2, wdowca po Łucji Saganowskiej. Najmłodsza Anna z Leszkiem Cegiełko mieli córkę Monikę, która następnie wyszła za Bogdana Dziugła z kolonii 29.

Jan Gasek z Marianną Sabak początkowo zamieszkali w Jaźwinach, gdzie urodził się syn Aleksander i Michał, a następnie przenieśli się na Kresy, gdzie urodziło się im jeszcze 6-ro dzieci. Najstarszy Aleksander w 1926 roku ożenił się z Franciszką Sabak z kolonii 13, a następnie po śmierci Franciszki, w 1931 roku ożenił się z Kazimierą Baranek z kolonii 20 i przenieśli się do Łopacianki, gdzie zamieszkali u Wasążków. Kupili i prowadzili w Łopaciance wiatrak, przy którym pobudowali domek. W Łopaciance urodził się im syn Jan oraz córki Stanisława i Marianna. W 1940 roku zmarł Aleksander i Kazimiera pozostała z trójką małych dzieci. Jan wychowywał się  u rodziny w Oziemkówce zaś Stanisława w Lalinach. Po wojnie w 1948 roku, w wyniku obciążeń podatkowych wiatrak zamknięto i rodzina w 1950 roku przeniosła się do Świdwina.
Michał Gasek ożenił się z Kazimierą Kłos i mieli w Lalinach dwoje dzieci Janinę i Czesława. Michał był szewcem i przed wojną przeprowadził się prawdopodobnie w okolice Kodnia. Julianna Gasek w 1930 roku poślubiła Stanisława Redę z kolonii 34, który po jej śmierci ożenił się w 1932 roku ze starszą siostrą Franciszką Gasek  i trzeci raz z Aleksandrą Łodyga. Józefa Gasek poślubiła Aleksandra Gaska z Jaźwin i jakiś czas mieszkali na Kresach, gdzie urodziło się im troje dzieci, przed wybuchem wojny prawdopodobnie w 1939 roku wraz z najmłodszą siostrą Heleną i jej Marianna Sabak (Gaskowa),?,?, 
Dominik Sabak z żoną Marianną Myka, siedzą Genowefa Myka i Janina Stosio.dzieckiem przenieśli się do parafii Kodeń i tam Helena wyszła za mąż. Z kolei Kazimiera Gasek poślubiła Stanisława Gaca z Łopacianki i tam założyła rodzinę, a jej córka wyszła za Sienkiewicza do  Iwowego, gdzie mieli 7-ro dzieci..

Dominik Sabak urodzony w 1884 roku z Marianną Myka ze Stodzewia nie mieli dzieci i wzięli na wychowanie Janinę Stosio ze Stodzewia, córkę Piotra i Józefy Myka - siostry Marianny. Janina Stosio poślubiła w 1946 roku Wacława Rechnio z Oleksianki, syna Aleksandra i Julianny Śluzek i mieli trzech synów: Jana, Kazimierza i Henryka.
Kazimierz Rechnio urodzony w 1948 roku ożenił się w 1970 roku z Wiesławą Dziugieł z Dąbrówki, córką Bronisława i Ireny Kajka i mieli również troje dzieci: Janusza, Annę i Arkadiusza. Anna urodzona w 1974 roku poślubiła w 1995 roku Marcina Zawadzkiego ze Słupa, syna Stefana i Ireny Latuszek.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych