Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabaka Macieja

Rodziny Sabak 
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Rodziny Macieja Sabaka i K. Goska, T. Gryz

Maciej Sabak poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego w 1776 roku i w Lalinach mieli troje dzieci, a następnie ożenił się z Teresą Gryz o nieustalonym pochodzeniu i w Lalinach mieli 8-ro dzieci. Pięcioro dzieci Macieja zmarło w dzieciństwie, natomiast 6-ro założyło rodziny.
 
Karol Sabak, najstarszy syn Macieja i Katarzyny Goska, w 1804 roku ożenił się z Teodozją Wiechetek z Redzyńskiego i w Redzynskiem mieli córkę Mariannę, która po roku zmarła a wkrótce zmarła również Teodozja i Karol w 1807 roku ożenił się ponownie z Joanną Śluzek z Redzyńskiego i mieli troje dzieci.
 
Jan Albert Sabak
, drugi syn Macieja i Katarzyny Goska, w 1808 roku ożenił się z Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach, gdzie mieli 6-ro dzieci.
Marcin Jan Sabak
syn Jana, w 1833 roku ożenił się z Marcellą Żeń z Transboru i mieli tam 9-ro dzieci, a następnie około roku 1859 zakupili kolonię w Iwowem (Kresy), gdzie przenieśli się z rodziną i tu urodziło się im jeszcze dwoje dzieci.Zob. kolonia 33 oraz rodziny Zajma
Córka Marcina, Łucja Sabak w 1859 roku poślubiła Andrzeja Świątka ze Strachomina i w Iwowem mieli 6-ro dzieci.
Następna Małgorzata Sabak w 1864 roku poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin i tu urodziło się im 5-ro dzieci.
Kolejna Marianna Sabak w 1865 roku wyszła za Piotra Płatka z Oleksianki i początkowo mieszkali w Iwowem, a następnie zakupili dwa ogrody na Lalinkach i tam przenieśli się około 1870 roku. Marianna z Piotrem mieli 9-ro dzieci z których dwoje urodziło się na kresach i 7-ro na Lalinkach.Zob. rodziny Płatek oraz ogrody 1i2

Syn Marcina, Jan Sabak ożenił się z Franciszką Plichta i na Kresach mieli 7-ro dzieci. Najstarszy Franciszek Sabak ożenił się z Anną Brzezik i w Iwowem mieli troje dzieci. Ich córka Bronisława Sabak w 1921 roku wyszła za Franciszka Barana z Czyżkowa i w Iwowem urodził się im syn Stanisław. Syn Lucjan Sabak w 1936 roku ożenił się z Aleksandrą Pazura z Iwowego i w Iwowem mieli 8-ro dzieci.  Lucjan na części kolonii 33 prowadził wiatrak przy drodze z Lalin do Iwowego. Ich córka Emilia w 1992 roku poślubiła Tadeusza Wójcika wdowca po Łucji Saganowskiej, natomiast najmłodsza Anna poślubiła Leszka Cegiełkę. Waznda Sabak najmłodsza córka Franciszka, w 1940 roku poślubiła Jana Stosio z Żebraczki syna Teodora i Marianny Paudyny.

Marianna Sabak
córka Jana, w 1896 roku poślubiła Jana Gaska z Jażwin i mieli 8-ro dzieci , z których 7-ro założyło rodziny. Jan Gasek z Marianną Sabak początkowo zamieszkali w Jaźwinach, gdzie urodził się syn Aleksander i Michał, a następnie przenieśli się na Kresy, gdzie urodziło się im jeszcze 6-ro dzieci.
 
Aleksander Gasek najstarszy syn Jana, w 1926 roku ożenił się z Franciszką Sabak z kolonii 13, a następnie po śmierci Franciszki, w 1931 roku ożenił się z Kazimierą Baranek z kolonii 20 i przenieśli się do Łopacianki, gdzie zamieszkali u Wasążków. Kupili i prowadzili w Łopaciance wiatrak, przy którym pobudowali domek. W Łopaciance urodził się im syn Jan oraz córki Stanisława i Marianna. W 1940 roku  Aleksander zmarł i Kazimiera pozostała z trójką małych dzieci. Jan wychowywał się  u rodziny w Oziemkówce,  zaś Stanisława w Lalinach. Po wojnie w 1948 roku, w wyniku obciążeń podatkowych wiatrak zamknięto i rodzina w 1950 roku przeniosła się do Świdwina. Jan Gasek syn Aleksandra ożenił się z Wacławą. Stanisława Gasek> córka Aleksandra poślubiła Józefa Hasika, natomiast najmłodsza Marianna Gasek wyszła za mąż za Stanisława Lestera.

Michał Gasek drugi syn Jana, ożenił się z Kazimierą Kłos i  w Lalinach urodziły się im córka Janina i syn Czesław. Michał był szewcem i przed wojną wraz z rodziną przeprowadził się  w okolice Kodnia, gdzie urodziło się im jeszcze 8-ro dzieci, z których dwoje (bliźniaki) zmarły po urodzeniu, natomiast 6-ro założyło rodziny.
Janina Gasek, najstarsza córka Michała poślubiła Włodzimierza (Władysława) Kowaliszyna ale nie mieli dzieci.
Czesław Gasek, syn Michała , założył rodzinę z Haliną Nawrotek  i mają córkę Elżbietę zamężną z Karpińskim i córkę Małgorzatę  zamężną z Kałagate von Kołogow.
Sabina Gasek, druga córka Michała, poślubiła Bronisława Kozioła i urodziła córkę Teresę i synów Romana, Bogusława i Wiesława. Wiesław założył rodzinę i urodziło się im dwóch synów: Rafał i Michał.
Kazimierz Gasek, drugi syn Michała, ożenił się z Marią Fijałkowską i adoptowali córkę Katarzynę.               
Stanisław Gasek trzeci syn Michała, ożenił się z Marią Lala i mają córki Joannę i Mirosławę. Joanna Gasek poślubiła Leszka Szczyrbę i urodziła się im córka Maria i syn Wojciech. Mirosława Gasek poślubiła Marka Borysia i mają córkę Michalinę i syna Macieja.
Józef Gasek najmłodszy syn Michała, ożenił się z Wiesławą Grygiel i mają  córki Agnieszkę i Annę oraz syna Arkadiusza.
Michał Gasek zmarł na tyfus w 1943 roku, w wieku 40 lat i spoczywa na cmentarzu w Kodniu.
Żona Kazimiera po 12 latach od śmierci męża wraz z sześciorgiem dzieci przeniosła się do Wrocławia, , gdzie zmarła w 1985 roku.

Julianna Gasek córka Jana, w 1930 roku poślubiła Stanisława Redę z kolonii 34 który po jej śmierci ożenił się w 1932 roku ze starszą siostrą Franciszką Gasek i trzeci raz z Aleksandrą Łodyga.
Józefa Gasek , trzecia córka Jana, poślubiła Aleksandra Gaska z Jaźwin i jakiś czas mieszkali na Kresach, gdzie urodziło się im troje dzieci, przed wybuchem wojny prawdopodobnie w 1939 roku wraz z najmłodszą siostrą Heleną Gasek i jej dzieckiem przenieśli się do parafii Kodeń i tam Helena wyszła za mąż.
Z kolei Kazimiera Gasek poślubiła Stanisława Gaca z Łopacianki i tam założyła rodzinę, a jej córka Barbara Gac wyszła za mąż za Jana Sienkiewicza do Iwowego, gdzie urodziło się im 7-ro dzieci.

Kolejna córka Jana Sabaka, Wiktoria Sabak w 1900 roku poślubiła Wojciecha Pieniaka z Mysłowa syna Andrzeja i Marianny Sokół.
Drugi zaś syn Jana, Dominik Sabak ożenił się z Marianną Myka ze Stodzewia ale nie mieli potomstwa i wzięli na wychowanie siostrzenicę Marianny Myka - Janinę Stosio, która z Wacławem Rechnio z Oleksianki założyli rodzinę na kolonii 33

Magdalena Sabak
córka Marcina, w 1884 roku poślubiła Piotra Obłozę z Gozdu syna Grzegorza i Agaty Zgadka.

 Album rodzin Baranek, Gasek.

Ambroży Sabak
najstarszy syn Macieja i Teresy Gryz, ożenił się z Tekla Sawicką i w Parczewie urodziła się im córka Domicella, następnie w 1840 roku Ambroży ożenił się ponownie z Teodorą (Teresą) Pazura ale nie mieli potomstwa.
Domicella Sabak córka Ambrożego ,w 1833 roku poślubiła Kazimierza Ostrowskiego z Kłoczewa syna Jana i Agnieszki Sykowskiej i brak dalszych danych o rodzinie.

Eleonora Sabak córka Macieja i Teresy, w 1805 roku poślubiła Józefa Pęśko z Lalin i mieli tu 5-ro dzieci, następnie w 1820 roku Eleonora poślubiła Andrzeja Łodygę z Lalin i mieli jeszcze syna Bernarda i Pawła, wiadomo że 5-ro zmarło w dzieciństwie, a o pozostałych dwóch brak informacji.

Józefat ( Józef ) Sabak drugi syn Macieja i Teresy, ożenił się z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego wdową po Hilarym Całka, który wcześniej z Łucją Wiechetek miał dwie córki i z Izabellą Śluzek trzy córki , a najstarsza z nich Magdalena Całka była zamężna z Klemensem Pazurą i Rochem Dzięciołem opisanymi na innych stronach. Józef z Izabellą mieli w Redzyńskiem 9-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie zaś pozostałych 5-ro założyło rodziny.

Damazy Mikołaj Sabak
najstarszy z żyjących syn Józefa, w 1836 roku ożenił się z Moniką Joanną Wiechetek z Redzyńskiego i założyli rodzinę  na zakupionej od Łodygi działce w Lalinach, gdzie urodziło się im 10-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie natomiast pozostałych 6-ro założyło rodziny.
 
Tomasz Sabak
najstarszy syn Damazego, w 1858 roku ożenił się z Ewą Jarzębską z Wielgolasu i w Lalinach mieli 5-ro dzieci.
 
Franciszek Sabak w 1890 roku ożenił się z Marianną Łodyga z Lalin i założyli rodzinę na Lalinkach na zakupionym ogrodzie 4 gdzie mieli 4-ro dzieci.
Ich syn Stanisław Sabak w 1919 roku ożenił się z Józefą Baran z Lalinek i tu mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Helena Sabak w 1940 roku poślubiła Władysława Kosuta z Iwowego syna Jana i Heleny Ositek i tam urodziła się im córka Teresa, następnie w 1946 roku poślubiła Tadeusza Kosuta z Iwowego syna Pawła i Marianny Sikora i mieli syna Mariana i córkę Jadwigę. Syn Stanisława, Wacław Sabak ożenił się z Heleną Łodyga z Chrominka i mieli córkę Alicję i syna Bogdana. Alicja w 1977 roku poślubiła Bernarda Wadasa i mieli córkę Magdalenę i syna Wiktora. Kolejna córka Stanisława, Jadwiga Sabak w 1947 roku poślubiła Władysława Rosę z Lalin i mieli 4-ro dzieci. Ich syn Mieczysław Rosa ożenił się w 1970 roku z Jadwigą Gołędowską, z która mieli syna Pawła i córki Małgorzatę i Jolantę, natomiast córka Barbara poślubiła Witolda Święcha z Budzisk i tam mieli 5-ro dzieci. Zob. kolonia 24. Kolejna córka Stanisława, Regina Sabak w 1953 roku wyszła za Stanisława Kowalskiego do Redzyńskiego i tam mieli córki Gabrielę i Janinę. Najmłodsza zaś córka Stanisława, Janina Sabak w 1959 roku poślubiła Stefana Łodygę z Chromina.
Katarzyna Sabak córka Franciszka w 1919 roku wyszła za Jana Soćko z Lalinek wdowca po Aleksandrze Szaniawskiej i na Lalinkach mieli 4-ro dzieci. Zob. ogród 10.

Jan Sabak
drugi syn Tomasza, w 1895 roku ożenił się z Katarzyną Gaładyk z Lalin i założyli rodzinę na zakupionej półkolonii 31 gdzie urodziło się im 4-ro dzieci, z których najstarsza Marianna Sabak w 1918 roku poślubiła Wiktora Redę z Iwowego. Zob. kolonia 34 oraz rodziny Reda. Natomiast Stanisław Sabak ożenił się z Genowefą Myka i pozostali na kolonii 31, gdzie urodził się Henryk Sabak żonaty następnie z Barbarą Malitka.

Rozalia Sabak
córka Tomasza, w 1890 roku poślubiła Leona Zwierza z Transboru i tam mieli syna Jana i córkę Helenę.

Piotr Sabak
najmłodszy syn Tomasza, w 1906 roku ożenił się z Aleksandrą Obłoza z Budzisk i w Budziskach mieli 6-ro dzieci. Najstarsza Anna Sabak w 1934 roku poślubiła Jana Jarzębskiego ze Zglechowa i w Budziskach mieli syna Kazimierza i Tadeusza. Kolejna Genowefa Sabak w 1934 roku wyszła za Stanisława Antosiewicza z Bestwin i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci, a ich syn Jerzy w 1959 roku poślubił Krystynę Pielasa z Dębego. Syn Piotra, Stanisław Sabak ożenił się z Józefą Rogala i w Budziskach urodził się im córka Henryka. Kolejna córka Marianna Sabak w 1948 roku poślubiła Stanisława Święcha ze Starogrodu i w Budziskach mieli 4-ro dzieci a ich syn wspomniany wyżej Witold Święch ożenił się w 1976 roku z Barbarą Rosa z Lalin i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Najmłodsza Marianna Stefania Sabak w 1946 roku poślubiła Józefa Jaworskiego z Oleksianki.
  Marianna Kazimiera Sulikowska żona Marcina Marcin Sabok Marcin Sabak drugi syn Damazego, w 1875 roku poślubił w Kutnie Mariannę Kazimierę Sulikowską z Kutna i mieli 9-ro dzieci. Marcin został gdzieś zapisany jako Sabok i takim nazwiskiem posługiwał się on i jego potomni. Marcin w tym czasie pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Gołębiewie k/Kutna i tam zapewne poznał swoją żonę. Później pracował na kolei Warszawsko - Wiedeńskiej i Bydgoskiej prawdopodobnie za sprawą przyrodniego brata jego teścia Ignacego. Brat ów - Karol Sulikowski był bowiem dyrektorem generalnym tej kolei. Z urodzeń dzieci wynika, że początkowo mieszkał w Kutnie , później we Włocławku, następnie w Skierniewicach i w końcu w Częstochowie, a przed śmiercią powrócił  do Lalin i zamieszkał z bratem Stanisławem na kolonii 11. Jak wspomniano z Marianną mieli 9-cioro dzieci.  Bronisław Sabok  urodzony w Kutnie ożenił się z Antoniną Knetich z Częstochowy i tu urodziła się im córka Janina Marianna, która z kolei w 1934 roku poślubiła w Warszawie Feliksa Selwona z Warszawy i mieli syna Dariusza, który w 1956 roku ożenił się z Barbarą Kołak. Ich syn Mariusz Selwon poślubił Małgorzatę Szubiakiewicz, z którą miał córkę Marię zamężną z Michałem Włodarczykiem, a następnie poślubił Agnieszkę Bylicę, z którą mieli syna Jana i Stanisława. 
Stanisława Aurelia  Sabok, urodzona w Kutnie córka Marcina, w 1911 roku poślubiła w Częstochowie Eugeniusza Sejfrida  z Huty Starej k/Częstochowy i miała z nim dwoje dzieci - Tadeusza i Edwarda.  Stanisława Aurelia trzy lata po ślubie zmarła na gruźlicę, która w tym czasie dziesiątkowała ludzi. Tadeusz Sejfried w 1948 roku poślubił w Częstochowie Wiesławę Wolnicz z Częstochowy i urodzili się im synowie Janusz i Michał. Janusz Sejfried w 1974 roku poślubił w Blachowni k/Częstochowy Krystynę Rosińską ze Starachowic i mieli 5-ro dzieci. Michał Sejfried zaś w 1977 roku poślubił Danutę Skalską z Katowic i mieli w Katowicach syna Piotra żonatego następnie z Joanną Gnela z Częstochowy, z którą miał córkę Zofię.
Kazimierz Ludwik Sabok urodzony we Włocławku ukończył prawo w Rosji i był nauczycielem i dyrektorem liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie od 1939 roku do końca lat 50-tych. W 1916 roku ożenił się w Częstochowie z Wiktorią Hiller z Częstochowy i tu mieli troje dzieci. Najstarszy syn Władysław Sabok w 1942 roku poślubił w Częstochowie Janinę Niedziałkowską urodzoną w Chiłek na Syberii i mieli w Częstochowie troje dzieci. Ich syn Władysław Wojciech Sabok w 1976 roku ożenił się z Małgorzatą Pietraszkiewicz z Warszawy. Drugi syn Piotr Sabok w 1985 roku poślubił Zofię Wawer z Warszawy. Jadwiga Sabok, córka Kazimierza, w 1943 roku poślubiła w Częstochowie Stanisława Rusina z Częstochowy. Zaś najmłodszy syn Kazimierza, Jan Sabok w 1942 roku ożenił się w Częstochowie z Sofią Jarczewską z Płocka i w Częstochowie urodziła się im córka Krystyna.
Tadeusz Sabok, trzeci syn Marcina urodzony w Skierniewicach, w 1925 roku ożenił się w Osjakowie z Alicją Belerman z Rudnik k/Wielunia. Tadeusz był księgowym.
O pozostałych dzieciach Marcina wiadomo, że syn Wacław był żołnierzem Legionów Polskich nr karty 43 421, z zawodu był farmaceutą i służył w 1 pułku piechoty później był marynarzem i zmarł w USA ale nie wiadomo kiedy. W rejestrze legionistów zapisany jako Wacław Sabak. Syn Józef zaś był nauczycielem w jednej z poznańskich szkół.

Album rodziny Sabok.

Marianna Sabak, córka Damazego, w 1869 roku poślubiła Piotra Łodygę z Lalin i mieli 6-ro dzieci. Zob. kolonia 1 oraz rodziny Baltazara Łodygi.

Stanisław Sabak, trzeci syn Damazego, w 1885 roku ożenił się z Marianną Brzozowską z Transboru i w Lalinach mieli 4-ro dzieci.
Najstarszy Jan Sabak w 1913 roku ożenił się z Kazimierą Kałaska urodzoną w Leszczynach a zamieszkałą w Strachominie i w Lalinach mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Antonina Jadwiga Sabak w 1935 roku poślubiła Klemensa Wielgosza ze Słupa (Pieńki) i w Lalinach urodziło się im troje dzieci. Po wojnie rodzina przeniosła się do Ryk, a po śmierci Klemensa - do Gdańska. Ich syn Andrzej Wielgosz w 1962 roku ożenił się w Gdańsku z Ksenią Sosnowską, gdzie urodził się im syn Jarosław żonaty następnie z Dorotą Brodnicką z Gdańska, z którą mieli córkę Alicję i syna Jacka. Córka Klemensa, Barbara Wielgosz w 1960 roku w Rykach poślubiła Eugeniusza Kępkę z Ryk i w Zielonej Górze urodził się im syn Przemysław, który następnie w 1985 roku w Gdańsku ożenił się z Marzeną Druhal i w Gdańsku mieli trzech synów.  Najmłodszy syn Klemensa, Tadeusz Wielgosz w 1967 roku ożenił się z Alicją Jaroszewicz i w Gdańsku mieli córki Annę i Agnieszkę. Anna w 1992 roku poślubiła Piotra Witkowskiego i mieli syna Kajetana i córkę Zuzannę.
Kazimierz Sabak, syn Jana, w 1946 roku ożenił się ze Stefanią Bieńko z Iwowego córką Franciszka i Marianny Skorupa i w Lalinach urodziło się im 5-ciu synów. Najstarszy z nich Marian Sabak w 1968 roku poślubił Teresę Galbarczyk z Siennicy i mieli córkę Annę zamężną następnie z Rafałem Kwapisiewiczem, z którym mieli syna Jana i córkę Julię. Kolejny syn Kazimierza, Stefan Sabak w 1972 roku ożenił się z Łucją Mucha z Redzyńskiego i w Redzyńskiem urodził się im syn Sławomir. Trzeci syn Antoni Sabak w 1973 roku poślubił Małgorzatę Marczak i w Puławach urodziła się im córka Karolina i syn Mateusz. Czwarty Mirosław Sabak w 1977 roku ożenił się z Małgorzatą Brączek z Katowic. Natomiast najmłodszy Krzysztof Sabak w 1990 roku poślubił Urszulę Wysocką z Prawdy Starej i w Lalinach mieli troje dzieci.
Helena (Halina) Sabak,córka Jana, w 1950 roku poślubiła Stanisława Bieńko z Iwowego brata w/w Stefanii Bieńko (miany) i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, z których córka Barbara Bieńko poślubiła następnie Adama Legata z Kątów Zdrojów i mieli 4-ro dzieci, zaś Piotr Bieńko ożenił się z Dorotą Duchna i mieli w Iwowem troje dzieci. Zob. też rodziny Grzegorza Bieńko.
Stanisław Sabak, drugi syn Jana, w  1957 roku ożenił się z Krystyną Wiechetek z Lalin, zob. kolonia 23 oraz rodziny Mikołaja Wiecheteka, i w Lalinach mieli troje dzieci. Najstarsza Jolanta Sabak w 1979 roku poślubiła Zdzisława Zaorskiego ze Śrema i mieli córkę Karolinę i syna Piotra. Syn Stanisława, Marek Sabak w 1991 roku ożenił się z Grażyną Jarmus z Radomia i mieli syna Pawła. Zaś najmłodszy Jerzy Sabak w 1993 roku ożenił się z Wiolettą Gałązka ze Zwoli i w Lalinach urodził się im syn Przemysław.
Zofia Sabak, najmłodsza córka Jana, poślubiła Jerzego Urbańskiego i w Dęblinie urodził się im syn Karol i córka Małgorzata. Karol Urbański poślubił Ewę Rytelewską i mieli syna Michała, natomiast Małgorzata Urbańska w 1985 roku wyszła za Feliksa Stamma i w Gdańsku mieli syna Macieja i córkę Agatę.
Stanisław Sabak, drugi syn Stanisława, ożenił się z Haliną Łagowską i mieli syna Mieczysława.
Aleksandra Sabak, najmłodsza córka Stanisława, w 1922 roku poślubiła Władysława Gelo z Transboru syna Stanisława i Agnieszki Brzozowskiej i tam mieli 4-ro dzieci. Najstarszy z nich Kazimierz Gelo ożenił się z Leontyną Prus i mieli syna Stanisława, zaś najmłodsza Stanisława Gelo wyszła za Przemysława Rosta.

Ludwika Sabak, córka Damazego, w 1883 roku poślubiła Piotra Niedka z Kamionki i tam mieli 6-ro dzieci.
NatomiastFranciszka Sabak w 1885 roku poślubiła Tomasza Płatka z Oleksianki i tam mieli 9-ro dzieci.

Feliks Florian Sabak, syn Józefa, w 1840 roku ożenił się z Katarzyną Kowalską z Redzyńskiego i tu mieli 6-ro dzieci, a następnie w 1856 roku powtórnie ożenił się z Katarzyną Sabak wdową po Piotrze Ćmochu i w Budziskach mieli córkę Mariannę.

Franciszek Sabak
, syn Feliksa, w 1864 roku ożenił się z Ludwiką Wiechetek z Redzyńskiego i mieli tu 4-ro dzieci. Ich córka Franciszka Sabak poślubiła Leonarda Serzysko i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci, a najstarszy Dominik Serzysko ożenił się z Heleną Waszczak z Bork i mieli troje dzieci. Natomiast druga córka Franciszka, Marianna Sabak  wyszła za Walentego Serzysko i mieli 7-ro dzieci, z których najstarszy Franciszek urodził się w Brzózie , natomiast pozostałe w Redzyńskiem.

Antoni Sabak, drugi syn Feliksa, w 1885 roku ożenił się z Agnieszką Prus z Chyżyn, córką Antoniego i Anastazji Bobotek.

Klemens Sabak, trzeci syn Józefa, w 1842 roku ożenił się z Moniką Reda z Chyżyn i mieli w Redzyńskiem 4-ro dzieci, a następnie ożenił się ponownie z Marianną Bobotek z Chyżyn i również w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci.

Marianna Sabak
, najstarsza córka Klemensa i Moniki, w 1865 roku poślubiła Cypriana Mykę z Transboru i tam mieli 8-ro dzieci.

Walenty Sabak, syn Klemensa, w 1875 roku ożenił się z Agnieszką Mroczek z Dębego i tu mieli 10-ro dzieci.
Katarzyna Sabak
, najstarsza córka Walentego, w 1898 roku poślubiła Walentego Świątka z  Kamionki i tam mieli trzy córki.
Ignacy Sabak
, syn Walentego, w 1906 roku ożenił się z Wiktorią Rybak z Transboru i w Dębem mieli 4-ro dzieci. Ich córka Anna Sabak w 1936 roku poślubiła Aleksandra Duczka z Transboru i w Dębem urodził się im syn Stanisław Duczek żonaty później z Wiesławą Reda, z którą mieli troje dzieci. Druga córka  Ignacego, Władysława Sabak w 1950 roku wyszła za Ludwika Bajera z Dębego. Zaś syn Jan Sabak w 1951 roku ożenił się z Kazimierą Duszczyk z Chyżyn i w Dębem mieli troje dzieci, z których najstarszy Ignacy Bernard Sabak ożenił się z Elżbietą Kamzurską i w Dębem mieli troje dzieci.
Józef Sabak, drugi syn Walentego, w 1911 roku ożenił się z Heleną Pielasa z Dębego i mieli tu 5-ro dzieci. Najstarszy Stanisław Sabak w 1936 roku ożenił się z Marianną Makowską z Redzyńskiego, zob. rodziny Makowski, i w Dębem mieli troje dzieci. Córka Celina w 1964 roku poślubiła Jana Czyżkowskiego z Żakowa i w Żakowie urodziła się im córka Barbara, zaś druga córka Stanisława w 1962 roku wyszła za Mariana Zawadkę z Kozłowa i w Dębem mieli córkę Jadwigę i syna Tomasza. Zofia Sabak, córka Józefa, w 1935 roku poślubiła Ignacego Pielasę z Woli Starogrodzkiej, syna Jana i Teofili Barbarczyk. Jan Sabak, drugi syn Józefa, w 1946 roku ożenił się z Bronisławą Bieńko z Iwowego i tu mieli syna Henryka i córkę Mariannę, a następnie w 1954 roku ożenił się ze Stanisławą Świeczka z Iwowego i mieli tu jeszcze 4-ro dzieci. Zob. rodziny Świeczka. Ich córka Małgorzata Sabak w 1988 roku wyszła za Zbigniewa Bartosiewicza z Łopacianki, natomiast syn Józef Sabak ożenił się w 1979 roku z Zofią Oszkiel z Iwowego i mieli 5-ro dzieci. Zob. rodziny Oszkiel. Genowefa Sabak, druga córka Józefa, w 1947 roku poślubiła Feliksa Stosio z Dębego i mieli tu syna Henryka i córkę Kazimierę. Zygmunt Sabak, najmłodszy syn Józefa, w 1953 roku ożenił się z Heleną Rechnio z Oleksianki i w Oleksiance urodziła im się córka Jadwiga i syn Marek. Jadwiga z kolei w 1979 roku wyszła za Kazimierza Świątka z Oleksianki.
Marianna Sabak, córka Walentego, w 1906 roku poślubiła Piotra Ćmocha z Dębego i mieli tu 4-ro dzieci. Najstarsza Aniela Ćmoch w 1928 roku poślubiła Stanisława Uścińskiego z Dębego syna Karola i Franciszki Wysockiej, zaś najmłodsza Zofia Czmoch w 1944 roku poślubiła Stanisława Zawilińskiego z Chyżyn, wdowca po Reginie Gelo, i w Chyżynach urodziła się im córka Anna.
Jan Sabak, trzeci syn Walentego, w 1923 roku ożenił się z Marianną Dusińską z Dębego i w Dębem mieli córkę Genowefę, która w 1948 roku poślubiła Stanisława Dusińskiego z Dębego i mieli córkę Janinę i syna Leszka.
Bolesław Sabak, najmłodszy syn Walentego, w 1927 roku ożenił się ze Stefanią Dusińską z Dębego i mieli troje dzieci. Ich syn Marian Sabak w 1954 roku ożenił się z Marianną Ptasińską z Dębego i mieli syna Krzysztofa, zaś córka Jadwiga Sabak w 1955 roku poślubiła Teofila Wąsowskiego z Zawodzia k/ Kałuszyna, syna Mariana i Joanny Kwiatkowskiej.

Franciszek Sabak, syn Klemensa i Marianny, w 1893 roku ożenił się z Marianną Całka ze Starogrodu i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci, Córka Aleksandra Sabak w 1931 roku poślubiła Jana Niedka z Kamionki i tam mieli 5-ro dzieci.
Ignacy Sabak, syn Franciszka, w 1931 roku ożenił się ze Stefanią Małecką z Budzisk i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Ich syn Zdzisław Sabak ożenił się z Marianną Bieńkowską i w Chyżynach mieli troje dzieci. Córka Mirosława w 1983 roku poślubiła Krzysztofa Kołodziejczyka z Bestwin syna Henryka i Anny Rumak. Zaś córka Bożena w 1987 roku poślubiła Tomasza Walewskiego syna Henryka i Sabiny Rozdaj. Córka Franciszka, Helena Sabak w 1936 roku poślubiła Ignacego Pielasę z Chyżyn. Władysław Sabak, najmłodszy syn Franciszka, w 1950 roku ożenił się z Wandą Rechnio z Latowicza i tu mieli córki Urszulę i Joannę. Urszula Sabak w 1980 roku poślubiła Zdzisława Zwierza z Chromina syna Zygmunta i Kazimiery Mikos, natomiast Joanna w 1981 roku wyszła za Wiesława Stańca z Oleksianki syna Ryszarda i Bolesławy Barej.

Paweł Sabak, drugi syn Klemensa i Marianny, w 1898 roku ożenił się z Julianną Kowalską z Chyżyn i tu mieli 9-ro dzieci.
Córka Zofia Sabak w 1935 roku poślubiła Władysława Pielasę z Dębego i tu mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Krystyna Pielasaw 1959 roku poślubiła Jerzego Antosiewicza z Redzyńskiego i w Dębem urodziła się im córka Hanna, natomiast druga córka Wiesława Pielasa w 1959 roku poślubiła  Stefana Wielgopolanina z Budzisk i w Dębem urodziła się im córka Elżbieta.
Wiktor Sabak, syn Pawła, w 1947 roku ożenił się z Marianną Małecką  z Budzisk i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Halina Sabak w 1972 roku poślubiła Sławomira Turka ze Strzebuli syna Bolesława i Apolonii Rek. Elżbieta Sabak w 1974 roku poślubiła Mariana Rybaka z Otwocka syna Stanisława i Haliny Wągrodzkiej. Zdzisław Sabak, syn Wiktora,  w 1979 roku ożenił się z Teresą Gajowniczek z Oleksianki córką Franciszka i Heleny Ozimek.
Janina Sabak, córka Pawła, w 1947 roku wyszła za Stanisława Małeckiego z Budzisk i tu mieli córkę Teresę i syna Zdzisława.

Katarzyna Sabak, córka Klemensa i Marianny, w 1893 roku poślubiła Józefa Osicę z Majdana i mieli w Transborze 9-ro dzieci.

Bonifacy Sabak zapisywany w księgach również jako Onufry Sabak, czwarty syn Józefa, w 1847 roku ożenił się z Jadwigą Chrzyptowicz z Redzyńskiego i mieli 9-ro dzieci.
Najstarsza z nich Marianna Sabak w 1871 roku poślubiła Tomasza Gaładyka urodzonego w Oleksiance a zamieszkałego w Lalinach, z którym miała 13-ro dzieci. Zob. kolonia 29 oraz rodziny Gaładyk. 
Jan Sabak
, syn Bonifacego, w 1890 roku ożenił się z Marianną Cwaliną w Warszawie i mieli córkę Mariannę. W tym czasie mieszkali na ulicy Wroniej. Czworo dzieci Bonifacego i Jadwigi zmarło w dzieciństwie a o pozostałych brak informacji.

Jędrzej Sabak, piąty z synów Józefa, w 1849 roku ożenił się z Agnieszką Święch z Wielgolasu i w Lalinach mieli 4-ro dzieci, a w roku 1859 Jędrzej ożenił się powtórnie z Franciszką Pazura z Lalin, z którą miał również czworo dzieci. Franciszka Pazura zaś po śmierci Jędrzeja wyszła w 1869 roku za Jana Borkowskiego z Brzegów i mieli w Lalinach 7-ro dzieci. Ich syn Franciszek Borkowski  ożenił się z Weroniką Lajborek z Transboru, córka Agnieszka Borkowska wyszła za mąż do Redzyńskiego za Karola Łodygę wdowca po Łucji Ptasińskiej z Wielgolasu i mieli dwoje dzieci, zaś najmłodsza Weronika urodziła Jana Borkowskiego w Lalinach i Henryka Borkowskiego w Latowiczu. Zob. kolonia 19.
 Marianna Sabak, córka Jędrzeja i Agnieszki, w 1880 roku wyszła za Jana Ptasińskiego urodzonego w Ptakach a mieszkającego w Wielgolesie wdowca po Mariannie Górskiej, z którą ten miał córkę Józefę. Marianna Sabak z Janem Ptasińskim mieli w Wielgolesie 7-ro dzieci, a po śmierci Ptasińskiego Marianna ponownie wyszła za mąż za Piotra Pawła Braułę z Wielgolasu i mieli jeszcze troje dzieci.
Katarzyna Sabak, córka Jędrzeja i Franciszki, w 1892 roku poślubiła Jana Muchę z Górek syna Adama i Franciszki Piłka.

Jan Sabak, syn Jędrzeja i Franciszki, w 1890 roku ożenił się z Józefą Ptasińską z Wielgolasu wspomnianą wyżej córką Jana Ptańskiego i Marianny Górskiej, czyli Marianna Sabak wyszła za Jana Ptasńskiego a jej młodszy przyrodni brat Jan - za córkę tegoż Jana Ptasińskiego. Jan z Józefą Ptasińską mieli w Lalinach 6-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie.
Ich syn Bronisław Sabak w 1922 roku ożenił się z Aleksandrą Gajowniczek z Latowicza i w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Najstarsza Stanisława Sabak  w 1944 roku poślubiła Jana Kowalskiego, którego po czterech miesiącach Niemcy z łapanki wywieźli gdzieś do obozu, w 1966 roku Stanisława wyszła za Mieczysława Stańca urodzonego w Podjanowie a zamieszkałego w Oleksiance i w Lalinach urodziła się im córka Zofia. Druga córka Janina Sabak w 1946 roku poślubiła Józefa Oszkiela z Iwowego i mieli czworo dzieci, troje w Lalinach i jedno w Bartoszycach. Zob.rodzina Jana Oszkiela. Trzecia córka Wacława Sabak w 1949 roku poślubiła Tadeusza Kowalczyka z Groszek k/Kałuszyna i mieli 4-ro dzieci. Syn Jan Sabak założył rodzinę w Mińsku Maz, Syn Stanisław Sabak w Garwolinie, a najmłodszy Stefan pozostał w Lalinach.

Tomasz Sabak, najmłodszy syn Macieja i Teresy, w 1818 roku ożenił się z Agnieszką Wiechetek z Redzyńskiego, w Lalinach mieli 7-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny.
 
Najstarsza Katarzyna Sabak w 1841 roku wyszła za mąż za Grzegorza Redę ze Strachomina syna Romualda i Ewy Miszta i tam mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
 
Kolejna Marianna Sabak w 1847 roku poślubiła Jakuba Bobotka z Chyżyn i tam mieli córkę Krystynę, a następnie Marianna w 1851 roku poślubiła Stanisława Redę z Chyżyn ale nie mieli dzieci.
Trzecia córka Tomasza, Brygida Sabak w 1850 roku wyszła za Marka Soćko z Lalin i mieli 7-ro dzieci. Zob. kolonia 2 oraz rodziny Soćko.

Karol Sabak, syn Tomasza, w 1853 roku ożenił się z Małgorzatą Łodyga z Lalin i tu mieli 7-ro dzieci. Zob. kolonia 18.

Rodzina Mariana Sabak. NajstarszyJan Sabak w 1882 roku ożenił się z Marianną Śluzek z Lalin i tu mieli 4-ro dzieci, z których przeżył najmłodszy Ludwik.
Ludwik Sabak
w 1914 roku ożenił się z Aleksandrą Żbik córką Mikołaja i Magdaleny Reda i mieli w Lalinach 6-ro dzieci. Zob. kolonia 12. Najstarszy z nich Feliks Sabak w 1942 roku ożenił się z Władysławą Kowalską z Redzyńskiego i tam mieli troje dzieci. Najstarsza z nich Jadwiga w 1982 roku wyszła za Andrzeja Świątka z Iwowego wdowca po Janinie Piekarskiej i w Iwowem mieli syna Pawła. Najmłodszy zaś syn Feliksa, Adam Sabak w 1976 roku ożenił się z Albiną Świątek z Oleksianki i w Oleksiance urodził się im syn Rafał.
Drugi syn Ludwika, Marian Sabak w 1943 roku ożenił się z Heleną Soćko z Lalin i pozostał na kolonii 12, gdzie mieli troje dzieci, które założyły rodziny poza Lalinami. Regina Sabak, córka Ludwika, w 1947 roku poślubiła Henryka Zwierza z Transboru syna Tomasza i Karoliny Góral, natomiast najmłodsza córka Janina Sabak w 1947 roku poślubiła Jana Świątka z Lalin i założyli rodzinę poza parafią Latowicz.

Franciszka Sabak, córka Karola, w 1882 roku wyszła za Karola Braułę z Wielgolasu wdowca po Mariannie Sobkowicz, z którą miał syna Antoniego. Natomiast Karol Brauła z Franciszką mieli jeszcze w Wielgolesie troje dzieci. Zob. rodziny Brauła.

Katarzyna Sabak z kolei w 1887 roku poślubiła Piotra Pietrasika z Dębego i tam mieli 6-ro dzieci.

Tekla Sabak zaś w 1889 roku wyszła za Antoniego Święcha z Transboru i nie mieli dzieci, a następnie w 1915 roku Antoni Święch ożenił się z Marianną Sabak z Lalin z kolonii 20 i również nie mieli dzieci, gdyż Antoni zmarł 20 dni po ślubie i Marianna wyszła ponownie w 1916 roku za Piotra Świątka, z którym na kolonii 18 mieli 9-ro dzieci. Zob. rodziny Michała Świątka.

Marianna Sabak, kolejna córka Karola w 1889 roku poślubiła Pawła Święcha z Transboru, brata w/w Antoniego i w Transborze mieli syna Piotra, a ponieważ Marianna wkrótce zmarła, Paweł w 1892 roku ożenił się z jej młodszą siostrą Rozalią Sabak i w Transborze mieli troje dzieci.
Piotr Święch
, syn Pawła i Marianny ożenił się w 1921 roku ze Stefanią Sadowską z Kol. Starogrodzkiej i mieli tam 4-ro dzieci, a ich syn Stanisławw Święch w 1948 roku ożenił się z kolei z Marianną Sabak z Budzisk i mieli w Budziskach 4-ro dzieci, a z kolei ich syn Witold Święch ożenił się z Barbarą Rosa z Lalin.
Aleksandra Święch
, córka Pawła i Rozalii, w 1919 roku wyszła za Wojciecha Sadowskiego z Transboru, a w 1925 roku za Władysława Podgórskiego z Jaźwin.
Ludwik Święch
, najmłodszy syn Pawła i Rozalii, w 1927 roku ożenił się z Genowefą Sadowską ze Starogrodu i tam mieli 5-ro dzieci, a ich córka Genowefa Święch poślubiła Jana Kaczorowskiego, których syn Andrzej Kaczorowski w 1983 roku ożenił się z Elżbietą Wiechetek z Lalin. Zob. rodzina Kaczorków.

Kot Stanisław i Marianna Sabak.Walenty Sitek i Stanisława Sabak.Piotr Sabak, najmłodszy syn Karola, w 1896 roku ożenił się z Marianną Rybak z Transboru i mieli w Lalinach córkę Mariannę, a w 1898 roku ożenił się ponownie z Agnieszką Lajborek z Transboru i w Lalinach mieli 6-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny. Najstarsza Marianna Sabak w 1918 roku wyszła za Stanisława Kota z Iwowego i tam mieli 9-ro dzieci. Najstarsza z nich Genowefa Kot poślubiła Jana Szaniawskiego z Iwowego, Stanisława Kot w 1955 roku wyszła za Edwarda Wronowskiego z Iwowego i mieli syna Waldemara, a Zofia Kot poślubiła Zdzisława Bogusza.
Aleksandra Sabak
, druga córka Piotra w 1928 roku poślubiła Piotra Dzięcioła z Redzyńskiego i w Lalinach urodziło się im dwoje dzieci, a następnie zamieszkali w Dębem i tam mieli córkę Krystynę.
Syn Piotra, Władysław Sabak w 1934 roku ożenił się z Marianną Sabak z Lalin i mieli tu 4-ro dzieci, a następnie ożenił się z Eugenią Wojciechowską z Chrominka i mieli jeszcze 5-ro dzieci. Z pierwszego małżeństwa dwoje najstarszych zmarło w dzieciństwie natomiast Stanisław i Kazimierz założyli rodziny. Stanisław Sabak z Kamilą Pasik załozyli rodzinę w Garwolinie, gdzie mieli syna Zbigniewa i Mirosława. Zbigniew Sabak ożenił się  z Barbarą Skorupa z Iwowego córką Mariana i Krystyny Bieńko i mieli  syna Daniela i córkę Monikę. Mirosław Sabak natomiast  miał syna Przemysława i Dariusza. Kazimierz Sabak w 1957 roku ożenił się z Barbarą Krzewską z Iwowego córką Stanisława i Stefanii Sabak i mieli syna Marka. Zob. tez rodziny Krzewski. Z drugiego małżeństwa Władysława z Eugenią Wojciechowską z Chrominka, syn Janusz Sabak  w 1981 roku ożenił się z Marianną Ozimek z Latowicza córką Jana i Kazimiery Grudzień i pozostali w Lalinach, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci. Córka Władysława i Eugenii, Teresa Sabak w 1980 roku poślubiła Tadeusza Makulca z Garwolina syna Stanisława i Felicji Bąk, natomiast najmłodsza Zofia Sabak w 1983 roku wyszła za Eugeniusza Tomasika z Małych Łąk syna Jana i Marii Łangowskiej. Zob. też kolonia 18.
Stanisława Sabak, kolejna córka Piotra, w 1928 roku poślubiła Walentego Sitka z Chromina syna Jana i Katarzyny Dzięcioł.

Karolina Sabak, czwarta córka Tomasza, w 1855 roku poślubiła Ambrożego Kowalskiego, jako druga z czterech żon i mieli córki Katarzynę i Mariannę.
Katarzyna Kowalska
w 1888 roku wyszła za Piotra Wiechetka urodzonego w Rososzy i mieli 4-ro dzieci, zaś Marianna Kowalska w 1889 roku poślubiła Ludwika Zawilińskiego z Chyżyn, wdowca po Katarzynie Pietrasik, i mieli w Dębem 4-ro dzieci. Zob. kolonia 21.

Krystyna Sabak, piąta córka Tomasza w 1857 roku wyszła za Fabiana Sabaka z Lalin i mieli córkę Katarzynę, która w 1889 roku poślubiła Jana Wronowskiego z Iwowego i Władysław i Eugenia z dziećmi. tam mieli 5-ro dzieci. Krystyna po śmierci Fabiana poślubiła w 1860 roku Henryka Pęśko, wdowca po Ludwice Chrzyptowicz i mieli 5 córek. Zob. kolonia 17 oraz rodziny Bartłomieja Pęśko.

Klemens Sabak, najmłodszy syn Tomasza, w 1862 roku ożenił się z Julianną Świątek ze Strachomina i w Lalinach mieli 9-ro dzieci, a następnie w 1885 roku ożenił się z Petronęllą Świątek z Lalin i mieli jeszcze 11-ro dzieci, z których 6-ro zmarło w dzieciństwie, zaś 13-ro założyło rodziny. Zob. kolonia 5.

Franciszek Sabak, syn Klemensa z pierwszego małżeństwa, w 1899 roku ożenił się z Aleksandrą Gielo z Redzyńskiego córką Ludwika i Katarzyny Świeczka i mieli w Lalinach 7-ro dzieci, na zakupionej kolonii 17. , z których troje zmarło w młodości, a troje założyło rodziny.
Bolesław Sabak, syn Franciszka,  ożenił się z Marianną Malitka z Brzuzy córką Wojciecha i Ewy Baran i mieli syna Mieczysława i Edwarda. Edward Sabak z kolei ożenił się z Marianną Naradzynkowską z która mieli syna Jacka i córkę Agatę. Marianna po śmierci Edwarda wyszła ponownie w 1990 roku za mąż  za Kazimierza Łodygę z sąsiedniej kolonii 16  wdowca po Zofii Prus. Kazimierz Łodyga z Marianną mieli syna Marcina.
Jan Sabak, drugi syn Franciszka ożenił się z Ireną Kowalczyk z Gozdu i pozostał na podzielonej kolonii 17, gdzie urodziły się im dwie córki Zofia i Jadwiga, które wyprowadziły się z Lalin .
Władysław Sabak, najmłodszy syn Franciszka, w 1962 roku ożenił się z Kazimierą Rogala z Oleksianki córką Stanisława i Weroniki Wójcik i tam urodziła się im córka Jadwiga.

Stanisław Sabak, drugi syn Klemensa, w 1901 roku ożenił się z Marcellą (Marianną) Kowalską z Lalin i mieli córkę Wiktorię zamężną następnie z Janem Malitką. Marcella po śmierci Stanisława wyszła ponownie w 1904 roku za Jakuba Adamczyka z Chromina syna Michała i Józefy Malitka ale nie mieli już dzieci.
 Wiktoria Sabak w 1924 roku poślubiła Jana Malitkę z Łopacianki syna Szymona i Katarzyny Adamczyk i w Lalinach mieli córki Stanisławę i Anielę oraz syna Mariana. Stanisława Malitka w 1947 roku wyszła za Henryka Gajowniczka do Żebraczki syna Bolesława i Marianny Miszta i mieli syna Janusza, który z kolei w 1972 roku ożenił się z Aliną Gaładyk z Lalin córką Stanisława i Albiny Piekarskiej i w Lalinach mieli syna Mariusza żonatego z Małgorzatą Świątek ze Strachomina oraz córkę Agnieszkę. Marian Malitka w 1958 roku ożenił sie z Celiną Galicką ze Strachomina córką Tomasza i Heleny Całka i pozostali na gospodarstwie, gdzie urodziło się im dwóch synów Andrzej i Adam. Marian poza gospodarstwem jako mistrz murarski zajmował się budową domów. Najmłodsza Aniela Malitka w 1956 roku poślubiła Stefana Świątka z Lalin syna Piotra i Marianny Sabak i założyli rodzinę na kolonii 18, gdzie mieli trzech synów i córkę Ewę. Najstarszy ich syn Tadeusz Świątek w 1983 roku ożenił sie z Barbarą Soćko z Iwowego córką Stanisława i Stanisławy Krzewskiej. Młodszy Bogdan Świątek ożenił się z Anną Kaczmarczyk i w Lalinach urodziła się im córka Daria i syn Daniel.
Zob kolonia 22.

Elżbieta Sabakw w1901 roku poślubiła Walentego Soćko z Lalin syna Tomasza i Julianny Pielasa z kolonii 2 i mieli tam 5-ro dzieci.
Najstarsza Stefania Soćko w 1927 roku poślubiła Stanisława Jarzębskiego z Transboru syna Piotra i Marianny Rybak i na podzielonej kolonii 2 w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Irena Jarzębska w 1951 roku wyszła za mąż za Kazimierza Soćko z Lalinek syna Stanisławy i Weroniki Kowalskiej i na Lalinkach mieli synów Mirosława i Jana. Najmłodsza zaś Jadwiga Jarzębska w 1966 roku poślubiła Kazimierza Brzozowskiego z Transboru syna Jana i Franciszki Żaczek i pozostała na ojcowiźnie, gdzie urodziło się im trzy córki Agnieszka, Małgorzata i Joanna. Najstarsza Agnieszka Brzozowska w 1987 roku wyszła za mąż za Krzysztofa Szaniawskiego z Gościewicza syna Edwarda i Bronisławy Zadrożnej. Młodsza Małgorza Brzozowska w 1991 roku poślubiła Krzysztofa Zarzyckiego z Budzisk syna Tadeusza i Marianny Saganowskiej i w Lalinach urodziły się im córki Katarzyna i Patrycja oraz syn Przemysław. Pozostałe dzieci Stefanii i Stanisława Jarzębskiego zamieszkały poza parafią Latowicz. Zob. też rodziny Jarzębski.
Waleria Sośko, druga córka Walentego, w 1927 roku wyszła za Stanisława Pazurę z kolonii 6 syna Ludwika i Anny Wiechetek i mieli tu 5-ro dzieci, i wszystkie założyły rodziny. Zob. rodziny Laurentego Pazury.
Jan Soćko syn Walentego w 1939 roku ożenił się z Władysławą Baranek córką Józefa i Rozalii Pęśko z kolonii 20 i zamieszkali na podzielonej kolonii 2 ale nie mieli potomstwa.
Najmłodsza Helena Soćko w 1943 roku poślubiła Mariana Sabaka z kolonii 12 syna Ludwika i Aleksandry Żbik i mieli tam troje dzieci - rodzina omówiona wyżej przy Karolu Sabaku.

Waleria Sabak, najmłodsza córka Klemensa  z pierwszego małżeństwa, w 1904 roku poślubiła Pawła Pazurę z Iwowego syna Piusa i Martyny Świeczka i mieli tam 9-ro dzieci.
Najstarszy Zygmunt Pazura w 1938 roku ożenił się z Marianną Świątek ze Strachomina córką Kacpra i Rozalii Reda i mieli w Iwowem 4-ro dzieci, z których najmłodszy Eugeniusz Pazura ożenił się z Teresą Bieńko i w Iwowem mieli córkę Elżbietę zamężną z Grzegorzem Walickim, i Hannę zamężną z Arturem Wonsem. 
Aleksandra Pazura
wyszła w 1936 roku za Lucjana Sabaka z Iwowego (wiatrak) kolonia 33. 
Czesław Pazura
w 1938 roku ożenił się z Władysławą Obłoza z Latowicza i tam mieli czworo potomstwa.
Najmłodsza Henryka Pazuraw 1946 roku poślubiła Stanisława Piotrowskiego z Iwowego i mieli tu 6-ro dzieci. Zob. rodziny Laurentego Pazury.

Aleksandra Sabak, najstarsza córka Klemensa z drugiego małżeństwa, w 1909 roku poślubiła Stanisława Kowalskiego z Lalin i mieli tu 5-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny Zob. kolonia 15 oraz rodziny Kowalski.

Walenty Sabak , syn Klemensa z drugiego małżeństwa, w 1913 roku ożenił się z Heleną Reda ze Strachomina córką Stanisława i Marianny Niedek i w Strachominie urodziło się im 10-ro dzieci.
Najstarsza Regina Sabak w 1938 roku poślubiła Józefa Gajowniczka ze Strachomina i mieli córkę Halinę i syna Edmunda ożenionego następnie z Krystyną Brzozowską, z którą mieli syna Krzysztofa i córkę Anetę.
Stanisława Sabak
w 1946 roku poślubiła Henryka Świątka ze Strachomina i mieli tu 4-ro dzieci, a ich syn Bogusław ożenił się z Jadwigą Duczek i mieli córki Agnieszkę i Marylę. Agnieszka poślubiła następnie w 1991 roku Wiesława Szeląga z Iwowego i tu mieli syna Grzegorza i córkę Beatę.
Kazimierz Sabak
w 1949 roku ożenił się ze Stanisławą Świątek ze Strachomina i mieli troje dzieci. Najstarsza ich córka Anna Sabak  w 1988 roku poślubiła Marka Krawczyka z Żebraczki. Syn Feliks Sabak w 1974 roku ożenił się z Jadwigą Soćko z Iwowego i w Iwowem urodził się im syn Dariusz. Najmłodszy Zbigniew Sabak w 1978 roku ożenił się z Anną Kozłowską ze Strachomina i w Strachominie urodził się im syn Marek.
Kazimiera Sabak
w 1948 roku poślubiła Józefa Kublika z Iwowego i w Strachominie urodziła się im córka Alicja a następnie w Iwowem córka Hanna.
Feliks Sabak
w 1956 roku ożenił się z Ireną Kowalską z Latowicza i mieli w Warszawie syna Janusza żonatego następnie w 1978 roku z Małgorzatą Żaczek z Warszawy. Najmłodsza córka Walentego, Cecylia Sabak w 1960 roku poślubiła Jana Domonia i w Strachominie mieli syna Wiesława i córkę Marzenę.

Piotr Sabak, kolejny syn Klemensa, w 1919 roku ożenił się z Józefą Braulińską ze Strachomina i tu mieli 7-ro dzieci.
Najstarszy Tadeusz Sabak w 1948 roku ożenił się z Kazimierą Chrzanowską ze Strachomina i w Rembertowie urodził się im syn Zbigniew a w Radości syn Marek. Kolejna Aniela Sabak z Leopoldem miała córkę Małgorzatę zamężną następnie ze Stanisławem Chmielewskim w 1972 roku.
Z kolei Edward Sabak w 1946 roku ożenił się z Marianną Chrzanowską ze Strachomina siostrą Kazimiery zamężnej z Tadeuszem i mieli w Strachominie czterech synów. Kolejny Stanisław Sabak w 1953 roku ożenił się z Wandą Kowalską z Latowicza i tu urodziło się im 4-ro dzieci. Najstarsza Stanisława Sabak w 1974 roku poślubiła Jana Flisa z Latowicza. Kolejny Andrzej Sabak w 1980 roku ożenił się z Grażyną Kozik z Latowicza. Następna Romana Sabak w 1979 roku poślubiła Zygmunta Dobrodzieja z Mińska Maz. i najmłodszy Tomasz Sabak w 1990 roku ożenił się z Marzeną Kępka z Latowicza.
Henryk Sabak
w 1965 roku ożenił się ze Stanisławą Reda ze Strachomina córką Szczepana i Eugenii Maciejak.

Ludwik Sabak w 1934 roku ożenił się z Heleną Łodyga z Lalin i mieli dwóch synów, z których starszy Jan zmarł w dzieciństwie, natomiast młodszy
Mieczysław Sabak w 1958 roku ożenił się ze Stanisławą Barej z Redzyńskiego i w Lalinach mieli syna Wiesława i córki: Elżbietę, Małgorzate i Annę. Najstarszy ich syn Wiesław Sabak  ożenił się z Władysławą Rogala i założyli rodzinę w Warszawie, gdzie urodził się im syn Mariusz i Kamil. Elżbieta Sabak w 1982 roku poślubiła Dariusza Malinowskiego ze Stoczku Łukowskiego syna Tadeusza i Zdzisławy Gac. Kolejna Małgorzata Sabak w 1987 roku wyszła za mąż za Roberta Osiaka z Jaźwin syna Władysława i Zofii Gryglas. Najmłodsza zaś Anna Sabak w 1999 roku poślubiła Andrzeja Zająca z Woli Miastkowskiej syna Władysława i Seweryny Mikos i zamieszkali w Lalinach na kolonii 12.

Stefania Sabak w 1920 roku poślubiła Józefa Rogalę z Chromina syna Grzegorza i Małgorzaty Gasek i tam założyli rodzinę.

Władysław Sabak w 1917 roku ożenił się z Bronisławą Reda ze Strachomina, siostrą Heleny zamężnej z omówionym wcześniej Walentym Sabak, i w Lalinach mieli 9-ro dzieci.
Zenon Sabak
założył rodzinę w Chrominie.
Kolejny Kazimierz Sabak ożenił się ze Stosiówną ze Skórca /Siedlec i założyli rodzinę w Pruszkowie.
Córka Irena Sabak w 1948 roku poślubiła Bolesława Jaronia z Gozdu syna Piotra i Aleksandry Wiechetek, a ich syn Grzegorz Jaroń w 1989 roku ożenił się z Hanną Małecką z Redzynskiego.
Kolejny syn Władysława, Henryk Sabak założył rodzinę w Łopaciance.
Najmłodszy zaś syn Edward Sabak w 1976 roku ożenił się z Krystyną Baranek z Jaźwin, wdową po Henryku Płatku z ogrodu 1,2, z którym miała córki Małgorzatę i Bożenę. Edward z Krystyną mają syna Piotra i pozostają na rodzinnej kolonii 5.
Córka Władysława, Apolonia Sabak w 1956 roku wyszła za mąż za Edwarda Redę syna Stanisława i Wiktorii Gaładyk na kolonię 29, i tam mieli synów Bogdana i Teofila oraz córkę Teodozję. Bogdan Redao żenił się z Zofią Sitek i mają syna Artura. Teodozja Reda poślubiła w 1977 roku Bolesława Chodzińskiego z Góry Kalwarii syna Tadeusza i Zofii Kociszewskiej. Najmłodszy syn Edwarda, Teofil Reda w 1990 roku ożenił się z Justyną Kot z kolonii 9, córką Władysława i Jadwigi Łodyga i urodziła się im córka Martyna i syn Jakub.
Najmłodsza z córek Władysława, Władysława Sabak  w 1962 roku poślubiła Eugeniusza Serzysko urodzonego w Gościewiczu a zamieszkałego w Redzyńskiem, gdzie prowadził warsztat ślusarski syna Grzegorza i Heleny Kowalskiej. Władysława z Eugeniuszem mieli 4-ro dzieci i prowadzili warsztat na kolonii 5. Ich syn Adam Serzysko ożenił się z Agnieszką Chudzik i mieli córkę Julię. Najmłodszy syn Sylwester Serzysko w 1996 roku ożenił się z Małgorzatą Kalińską z kolonii 9 , córką Jana i Apolonii Światek i tu urodziła się im córka Sandra.

Jan Sabak, kolejny syn Klemensa, ożenił się z Maciejakową z Bork Serockich i tam założyli rodzinę ale brak danych o tej rodzinie.

Grzegorz Sabak w 1933 roku ożenił się z Kazimierą Sabak z Lalin i mieli 6-ro dzieci. Rodzina ta została omówiona wyżej przy omawianiu rodzin Franciszka Sabaka i Magdaleny Kusio. Zob. też kolonia 21

Bolesław Sabak, najmłodszy syn Klemensa, w 1929 roku ożenił się z Józefą Świątek z Latowicza córką Józefa i Heleny Walewskiej i tam mieli córkę Danielę i syna Mariana żonatego następnie w 1961 roku z Janiną Dzięciołowską z Latowicza, z którą miał syna Jarosława.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych