Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Stosio

Rodziny Stosio
 


W początkowym okresie rodziny Stosio występują w Latowiczu i Oleksiance, ale są to raczej rodziny przybyłe spoza parafii Latowicz.  Omawianą tu rodzinę założył Balcer Majcher Stosio o nieustalonym pochodzeniu z Krystyną Wiechetek z Wężyczyna córką Wawrzyńca i Katarzyny Koziańki. Katarzyna Koziańka urodzona w Strachominie w 1763 roku wyszła za mąż za Jana Sochackiego z Wężyczyna, z którym w Wężyczynie miała 5-ro dzieci, a następnie po śmierci Jana w 1776 roku wyszła ponownie za Wawrzyńca Wiechetka z Redzyńskiego, z którym miała właśnie w Wężyczynie córkę Krystynę. Wawrzyniec z kolei po śmierci Katarzyny ożenił się w 1795 roku z Elżbietą Szeląg z Wężyczyna wdową po Idzim Gosce z Dąbrówki. Wawrzyniec Wiechetek z Elżbietą Szeląg mieli w Wężyczynie 4-ro dzieci.

Rodziny Balcera Stosio i Krystyny Wiechetek

Balcer Majcher Stosio (tak zapisywano Baltazara Melchiora) w 1793 roku ożenił się z Krystyną Wiechetek i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci. Dwoje najstarszych zmarło w dzieciństwie, natomiast dla dwóch ustalono rodziny.

Agnieszka Stosio córka Balcera w 1817 roku poślubiła Ludysława (Władysława) Domonia z Wężyczyna syna Ignacego i Franciszki Skorupa, ale nie mieli potomstwa, gdyż Agnieszka wkrótce zmarła i w 1820 roku Ludysław ożenił się z Katarzyną Reda z Wężyczyna córka Walentego i Franciszki Plichta i w Wężyczynie mieli 9-ro dzieci.

Paweł Stosio syn Balcera w 1824 roku ożenił się z Marianną Sabak z Wężyczyna córką Piotra i Julianny Reda i w Wężyczynie mieli 13-ro dzieci, z których 8-ro założyło rodziny.
Agnieszka Stosio najstarsza córka Pawła w 1842 roku poślubiła Jana Gajowniczka  ze Strachomina syna Mikołaja i Magdaleny Kusio i w Strachominie mieli 11-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny.
Stanisław Stosio syn Pawła w 1847 roku ożenił się z Katarzyna Brzozowską z Wielgolasu córką Tomasza i Anastazji Świątek i w Wężyczynie mieli 9-ro dzieci.
Marianna Stosio ich córka w 1878 roku poślubiła Franciszka Ochmana z Wężyczyna syna Andrzeja i Marianny Szostakowskiej i w Wężyczynie mieli 8-ro dzieci.
Ewa Stosio druga córka Stanisława w 1892 roku wyszła za Piotra Zwierza z Transboru syna Jana i Łucji Wójcik i w Transborze mieli troje dzieci.
Marianna Zwierz najstarsza ich córka w 1921 roku poślubiła Szczepana Szostaka z Woli Starogrodzkiej syna Rocha i Anastazji Górskiej i mieli córkę Mariannę. Marianna Szostak z kolei w 1945 roku wyszła za Władysława Biernata z Transboru syna Józefa i Zofii Brzyzek i w Transborze mieli syna Stanisława i córkę Teresę.
Helena Zwierz druga córka Piotra w 1921 roku poślubiła Antoniego Szostaka brata Szczepana, ale brak danych o potomstwie.
Wojciech Stosio syn Stanisława w 1891 roku ożenił się z Marianną Bobotek z Chyżyn córką Ignacego i Marcjanny Śluzek i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci.
Helena Stosio najstarsza ich córka w 1923 roku poślubiła Jana Dziugła urodzonego w Wężach syna Franciszka i Anny Kawka.
Weronika Stosio druga córka Wojciecha w 1935 roku wyszła za Bronisława Mazka z Wężyczyna syna Walentego i Karoliny Jurkowskiej i w Wężyczynie mieli syna Wiesława i córkę Stefanię. Wiesław Mazek w 1965 roku ożenił się z Marią Reda z Iwowego córką Piotra i Walerii Zarzyckiej i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci, a ich córka Dorota Mazek w 1998 roku poślubiła Jerzego Kozieła z Wężyczyna. Stefania Mazek córka Bronisława w 1963 roku poślubiła Henryka Mrozka ze Strachomina syna Walentego i Stanisławy Niedek.
Katarzyna Stosio druga córka Pawła w 1849 roku poślubiła Łukasza Dziugła z Jeruzala syna Szczepana i Tekli Szeląg i w Wężyczynie urodziło się im 11-ro dzieci, a dla trojga ustalono rodziny.
Walenty Stosio drugi syn Pawła w 1858 roku ożenił się z Franciszką Gajowniczek ze Strachomina córką Grzegorza i Marianny Mrozek wdową po Michale Domoniu i w Strachominie mieli 6-ro dzieci.
Katarzyna Stosio ich córka w 1885 roku poślubiła Ludwika Płatka z Oleksianki syna Onufrego i Marianny Świątek i w Oleksiance mieli córki Aleksandrę i Stefanię, które założyły rodziny.
Aleksandra Płatek w 1914 roku wyszła za Stanisława Świątka z Oleksianki syna Jakuba i Gertrudy Całka i w Oleksiance mieli trzech synów.
Stefania Płatek z kolei w 1922 roku poślubiła Jana Gaszewskiego z Oleksianki syna Jakuba i Weroniki Oszkiel i w Oleksiance urodziła się ich córka Marianna.
Magdalena Stosio najmłodsza córka Walentego w 1890 roku wyszła za Jana Olkowicza z Róży syna Macieja i Elżbiety Rosa.
Teodor Stosio trzeci syn Pawła w 1861 roku ożenił się z Józefą Brzozowską z Wielgolasu córka Tomasza i Anastazji Świątek siostra Katarzyny omawianej wyżej żony Stanisława Stosio. Teodor z Józefą mieli w Wężyczynie 10-ro dzieci, z których cztery założyło rodziny.
Michał Stosio syn Teodora w 1905 roku ożenił się z Wiktorią Stelmaszczyk ze Stawku córką Andrzeja i Katarzyny Sadowskiej i w Wężyczynie mieli 10-ro dzieci.
Feliksa Stosio ich najstarsza córka w 1927 roku poślubiła Ignacego Stendziaka z Guzewa syna Franciszka i Wiktorii Gałązka.
Aleksandra Stosio druga córka Michała w 1936 roku wyszła za Tomasza Tkaczyka z Jeruzala syna Franciszka i Ludwiki Jaglak.
Jan Stosio syn Michała w 1944 roku ożenił się z Kazimierą Pielasa z Wężyczyna córką Józefa i Walerii Domańskiej i w Wężyczynie mieli troje dzieci. Ich najstarsza córka Irena Stosio w 1971 roku poślubiła Andrzeja Beszeka z Radoryżu syna Aleksandra i Anieli Gajek. druga córka Jana, Janina Stosio w 1968 roku wyszła za Tadeusza Gąsiora z Janowa Syna Kazimierza i Anny Szmater.
Wacław Stosio drugi syn Michała w 1949 roku ożenił się z Władysławą Czerwińską z Wężyczyna córką Szczepana i Agnieszki Kozickiej i mieli troje dzieci, a w 1958 roku Wacław ożenił się ponownie z Jadwigą Domoń z Wężyczyna córką Juliana i Stanisławy Piekarskiej i mieli trzy córki, które założyły rodziny. Ich córka Stanisława Grażyna Stosio w 1980 roku poślubiła Zygmunta Sadowskiego z Wielgolasu syna Stanisława i Władysławy Chróst. Krystyna Stosio druga córka Wacława i Jadwigi w 1984 roku wyszła za Waldemara Nocka z Oleksianki syna Stanisława i Marianny Osiak. Trzecia Teresa Marzena Stosio w 1989 roku wyszła za Piotra Podstawkę z Płomieńca syna Edwarda i Janiny Pietrasik.
Agnieszka Stosio córka Teodora w 1895 roku poślubiła Szczepana Redę z Wężyczyna syna Macieja i Marianny Domuń i mieli córki Marianną i Aleksandrę, następnie Szczepan w 1900 roku ożenił się ze starszą siostrą Agnieszki, Marianną Stosio i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci.
Ich syn Franciszek Reda w 1946 roku ożenił się z Kazimiera Rosa z Lalin córką Mateusza i Agnieszki Kopacz i w Wężyczynie mieli troje dzieci, które założyły rodziny. Zofia Reda ich córka w 1966 roku poślubiła Józefa Niedziałka z Lipin syna Stanisława i Marianny Podstawka. Syn Ignacy Witold Reda  w 1971 roku ożenił się z Wiesławą Włodarczyk urodzoną w Seroczynie i w Waliskach mieli córki Małgorzatę i Annę. Najmłodsza Alina Reda  w 1976 roku wyszła za Sławomira Obłozę z Latowicza i mieli troje dzieci.
Aleksandra Stosio kolejna córka Teodora w 1905 roku poślubiła Wojciecha Domunia z Wężyczyna syna Józefata i Franciszki Kłos i w Wężyczynie urodził się ich syn Józef.
Józef Domuń z kolei w 1934 roku ożenił się ze Stefanią Sabak z Wężyczyna córką Ludwika i Heleny Mazek i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci, a ich córka Salomea Domoń w 1973 roku wyszła za mąż za Andrzeja Kowalczyka z Wodyń syna Kazimierza i Władysławy Kosmalskiej.
Wojciech Stosio trzeci syn Pawła w 1867 roku ożenił się z Anną Gajowniczek ze Strachomina wdową po Michale Niedku i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci, z których czterech synów założyło rodziny.
Piotr Stosio najstarszy syn Wojciecha w ożenił się z Marianną Mazek i w Wężyczynie mieli 5-ro dzieci. najstarsza ich córka Helena Stosio w 1914 roku poślubiła Walentego Sabaka z Wężyczyna syna Rocha i Marianny Światek i w Wężyczynie mieli czterech synów, z których trzech założyło rodziny.
Jan Stosio drugi syn Wojciecha w 1901 roku ożenił się z Franciszką Saganowską z Dębego córką Rafała i Weroniki Małeckiej i w Dębem mieli 7-ro dzieci. Ich córka Marianna Stosio w 1935 roku poślubiła Stanisława Sabaka z Dębego syna Jana i Teresy Ćmoch i w Dębem mieli córki Janinę i Halinę.
Feliks Stosio syn Jana w 1947 roku ożenił się z Genowefą Sabak z Dębego córką Józefa i Heleny Pielasa i w Dębem mieli synów Henryka i Kazimierza. Henryk Stosio w 1976 roku ożenił się z Danutą Maletko z Dąbrówki córką Henryka i Zofii Dżbik i w Dębem mieli córkę Renatę i syna Tomasza. Renata Ewa Stosio z kolei w 1999 roku poślubiła Krzysztofa Królika z Piaseczna syna Mariana i Cecylii Kaska. Kazimiera Stosio córka Feliksa w 1985 roku poślubiła Zbigniewa Rosłańca z Rębkowa syna Zbigniewa i Kazimiery Boratyńskiej.
Walenty Stosio trzeci syn Wojciecha w 1901 roku razem ze starszym bratem Janem poślubił siostrę Franciszki, Mariannę Saganowską i w Strachominie mieli 8-ro dzieci.
Franciszek Stosio syn Walentego w 1940 roku ożenił się z Wiktorią Reda z Wężyczyna córką Wiktora i Julianny Domańskiej i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Stefania Stosio ich córka w 1970 roku poślubiła Kazimierza Popiołka z Guzka syna Władysława i Władysławy Czajka i w Sulejówku urodziła się ich córka Grażyna. Janina Stosio druga córka Franciszka w 1972 roku wyszła za Telesfora Świstaka z Izabeli syna Antoniego i Janiny Żochowskiej.
Aleksandra Stosio córka Walentego w 1930 roku poślubiła Stanisława Wiechetka z Drupii syna Aleksandra i Franciszki Rechnio.
Stefania Stosio druga córka Walentego w 1938 roku wyszła za Jana Łodygę z Lalin syna Aleksandra i Weroniki Kowalskiej i w Lalinach mieli 5-ro dzieci.
Wiktor Stosio najmłodszy syn Wojciecha w 1908 roku ożenił się z Weroniką Świątek ze Strachomina córką Franciszka i Marii Magdaleny Płatek i w Strachominie mieli synów Bronisława i Stanisława.
Paweł Stosio kolejny syn Pawła w 1865 roku ożenił się z Marianną Miedek z Transboru córka Feliksa i Marianny Rybak i w Transborze mieli 10-ro dzieci.
Piotr Stosio ich syn w 1919 roku ożenił się z Katarzyną Sikora z Transboru córką Jana i Weroniki Jaworskiej.
Małgorzata Stosio kolejna córka Pawła i Marianny Sabak w 1866 roku poślubiła Dominika Sabaka z Iwowego syna Pawła i Bertyldy Dzięcioł wdowca po Faustynie Anusz i w Iwowem mieli jeszcze 10-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Dominik z Faustyną wcześniej mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.

Szczegóły gałęzi Balcera Stosio i Krystyny Wiechetek.

          Uzupełnienia

Rodziny Pawła Stosio i Ewy Piskorz

Paweł Stosio urodził się w 1785 roku w Soćkach i tam założył rodzinę z Ewą Piskorz.
Ich syn Piotr Stosio ożenił się z kolei z Magdaleną Flis z Soćków a następnie w 1862 roku z Franciszką Piskorz z Róży córką Dominika i Barbary Staniak.
Piotr z Magdaleną mieli trzech synów, którym ustalono rodziny.
Józef Stosio ich syn w 1854 roku w Stoczku Łuk. poślubił Rozalię Wilk ze Zgórznicy i założyli rodzinę w Toczyskach, gdzie urodzili się im synowie Walenty, Wojciech i Wincenty
Walenty Stosio w 1894 roku poślubił w Stoczku Łuk. Franciszkę Rosa z Toczysk córkę Kacpra i Karoliny Markosik i mieli tam 5-ro dzieci. Ich najstarsza córka Weronika Stosio poślubiła Jana Kunka z Kobiałek Starych.
Syn Bronisław Stosio w 1928 roku poślubił w Tuchowicz Heleną Szewczak z Zagoździa córkę Piotra i Rozalii Król i w Toczyskach urodził się ich syn Mieczysław. Mieczysław Stosio z kolei ożenił się z Anną Sulej. Helena Stosio druga córka Walentego wyszła za Józefa Piszczka. Jan Stosio drugi syn Walentego ożenił się z Janiną Reda i najmłodszy syn Walentego, Zygmunt Stosio ożenił się z Aleksandrą Soćko.
Wojciech Stosio drugi syn Józefa w 1897 roku ożenił się z Katarzyną Płatek z Oleksianki córką Jana i Julianny Sabak i mieli tu 9-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.
Wincenty Stosio trzeci syn Józefa w 1905 roku ożenił się z Aleksandrą Zawłocką z Oleksianki córką Jana i Marianny Kosut i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci, a dla dwojga ustalono rodziny.
Franciszka Stosio córka Piotra w 1861 roku poślubiła w Stoczku Łuk. Mateusza Rosę z Toczysk syna Szymona i Katarzyny Drabarczyk.
Antoni Stosio drugi syn Piotra ożenił się z Franciszką Lasota ze Zgórznicy córką Marcina i Jadwigi Waleckiej.

Szczegóły gałęzi Pawła Stosio i Ewy Piskorz.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych