Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Reda

Rodziny Reda

 
Rodziny Józefa Redy i Małgorzaty

Józef Reda z Małgorzatą są pierwszymi znanymi przodkami omawianej rodziny zamieszkałymi w Strachominie, gdzie mieli 5-ro dzieci. Paweł i Augustyn założyli rodziny.

Paweł Reda urodzony w 1758 roku poślubił w 1793 roku Kornelię Gortat,. z którą mieli 7-ro dzieci.
Walenty Reda , najstarszy syn Pawła, urodzony w 1794 roku z Antoniną Malko mieli również 7-ro dzieci.
Ich syn Józef Reda w 1852 roku ożenił się z Anastazją Kwiatkowską na Kresy (Iwowe), gdzie urodziło się im 10 dzieci. Franciszka Reda w 1884 roku poślubiła Jana Chrzanowskiego ze Strachomina, syna Mikołaja i Marcelli Reda i mieli w Strachominie 4-ro dzieci.
Ich syn Wiktor Chrzanowski w 1911 roku ożenił się z Aleksandrą Łodyga z Lalin córką Piotra i Marianny Sabak i w Strachominie mieli troje dzieci. Bronisław Chrzanowski syn Wiktora ożenił się ze Stanisławą Moracką i w Strachominie mieli 6-ro dzieci. Ich najstarszy syn Marian Chrzanowski w 1959 roku ożenił się z Marianną Rogowską z Budzisk córką Józefa i Aleksandry Mucha. Najmłodsza córka Bronisława, Maria Chrzanowska w 1977 roku wyszła za Kazimierza Piekarskiego z Łukówca syna Stefana i Józefy Piętka i w Strachominie urodziła się córka Renata. Edward Chrzanowski drugi syn Wiktora ożenił się z Haliną Podobas i w Latowiczu urodził się syn Marek.
Piotr Chrzanowski drugi syn Jana w 1928 roku ożenił się z Aleksandrą Smolak i w Strachominie mieli córkę Marię. Ich córka Maria Zuzanna Chrzanowska  w 1957 roku poślubiła Stanisława Zwierza z Transboru syna Jana i Marianny Prus i w Dębem urodzili się synowie Wiesław i Mirosław.
Jan Reda
syn Józefa w 1884 roku poślubił Mariannę Chrzanowską, córkę Mikołaja i Marcelli ( małżeństwo na miany ) i pozostał na Kresach, gdzie urodziło się 8-ro dzieci. 
Wiktor Reda
syn Jana w 1918 roku ożenił się z Marianną Sabak z Lalin córką Jana i Katarzyny Gaładyk i mieli 5-ro dzieci, z których najstarszy syn Stefan Reda przebywał na przymusowych robotach w Niemczech i po wyzwoleniu przeniósł się do Australii, córka  Aniela Reda w 1943 roku poślubiła Mieczysława Świątka z Kresów (wiatrak) syna Piotra i Apolonii Sasimowskiej, zob. też kolonia 36Adela Reda w 1970 roku wyszła za Adolfa Jaśkiewicza, a Władysław Reda w 1960 roku ożenił się z Jadwigą Świątek z Iwowego córkę Franciszka i Stefanii Rechnio i mieli tam syna Piotra i córkę Monikę. Monika Reda  z kolei w 2002 roku wyszła za Janusza Kopę z Iwowego syna Stanisława i Teresy Kosut.
Stanisław Reda
, drugi syn Jana, w 1930 roku ożenił się z Julianną Gasek z Iwowego córką Jana i Marianny Sabak i mieli córkę Henrykę, a następnie w 1932 roku poślubił siostrę Julianny - Franciszkę Gasek, z która miał syna Edwarda, i w 1934 roku ożenił się trzeci raz z Aleksandrą Łodyga córką Franciszka i Weroniki Śluzek, z którą mieli córki Janinę Reda  zamężną z Zygmuntem Mikosem z Łopacianki synem Wojciecha i Zofii Gasek i Kazimierę Reda  zamężną z Bogusławem Tarnowskim ze Stojadeł synem Ludwika i Bronisławy Murawskiej. Zob. kolonia 33.
Aleksander Reda trzeci syn Jana w 1930 roku ożenił się z Leokadią Sabak z Lalin córką Piotra i Marianny Kowalskiej i w Lalinach mieli troje dzieci, z których najstarszy syn Krzysztof Reda  z Odziemczykówną założył rodzinę w Jaźwinach, córka Janina Reda poślubiła w 1957 roku Kazimierz Redę z Lalin syna Stanisława i Wiktorii Gaładyk, zaś    druga córka Aleksandra, Walentyna Reda w 1961 roku wyszła za Stanisława Kublika z Iwowego syna Franciszka i Genowefy Malitka.
Józef Reda czwarty syn Jana w 1929 roku ożenił się z Anną Łodyga z Lalin córką Franciszka i Weroniki Śluzek i mieli troje dzieci, z których Feliks Reda w 1950 roku ożenił się z Zofią Kuśmierek z Budzisk i mieli 6-ro dzieci a następnie z rodziną  wyprowadzili się na ziemie północne, natomiast najmłodszy Władysław Reda ożenił się z Alfredą Reda i mieli w Iwowem syna Bernarda i córkę Agnieszkę. Bernard Reda ożenił się z Beatą Lech z Wielgolasu i pozostał na Kresach, gdzie urodziły się im córki Martyna i Dominika, natomiast Agnieszka Reda w 1998 roku poślubiła Krzysztofa Gubę z Lucina, syna Eugeniusza i Ewy Zarzyckiej.
Stanisław Reda drugi syn Józefa ożenił się w 1904 roku z Agnieszką Śluzek z Chyżyn córką Wincentego i Weroniki Anusz i założyli rodzinę w Strachominie, gdzie urodziło się im trzy córki. Najstarsza z nich Helena Reda w 1929 roku poślubiła Stanisława Rąbla ze Strachomina i w Strachominie mieli troje dzieci.
Kazimierz Reda najmłodszy syn Józefa w 1897 roku ożenił się z Rozalią Rechnio z Oleksianki i pozostał na drugiej połowie kolonii 34, gdzie mieli 5-ro dzieci.
Ich córka Helena Reda w 1926 roku poślubiła Władysława Baranka z Lalin syna Józefa i Rozalii Pęśko i w Lalinach urodził się syn Kazimierz i córka Jadwiga oraz w Iwowem córka Regina. Regina Baranek w 1956 roku poślubiła Józefa Rosę z Lalin syna Mateusza i Agnieszki Kopacz i w Iwowem urodził się syn Stanisław.
Stanisław Reda najstarszy syn Kazimierza w 1928 roku ożenił się z Wiktorią Gaładyk z Lalin córkę Aleksandry i mieli 4-ro dzieci. Najstarsza ich córka  Irena Reda w 1957 roku poślubiła Władysława Talarka z Górzna syna Pawła i Marianny Matysiak. Kazimierz Reda syn Stanisława  w 1957 roku ożenił się z Janiną Reda córką Aleksandra i Leokadii Sabak i założyli rodzinę w Warszawie. Edward Reda drugi syn Stanisława  w 1956 roku ożenił się z Apolonią Sabak z Lalin córką Władysława i Bronisławy Reda  i mieli troje dzieci. Najstarszy ich syn Bogdan Reda ożenił się z Zofią Sitek z Chromina i mieli syna Artura. Ich córka Teodozja Reda poślubiła w 1977 roku Bolesława Chodzińskiego z Góry Kalwarii syna Tadeusza i Zofii Kociszewskiej i najmłodszy Teofil Reda ożenił się w 1990 roku z Justyną Kot córką Władysława i Jadwigi Łodyga z Lalin z kolonii 9 i mieli córkę Martynę i syna Jakuba.
Jan Reda  drugi syn Kazimierza w 1929 roku ożenił się z Marianną Sitek z Lalin córką Szczepana i Heleny Kowalskiej i mieli 4-ro dzieci. Ich syn Henryk Reda z Krystyną Wojciechowską założyli rodzinę na Chrominku. Tadeusz i  Konstancja założyli rodziny poza Lalinami, natomiast najmłodszy Wiesław Reda ożenił się z Danutą Karasek i mieli w Iwowem cztery córki. Najstarsza Elżbieta Reda poślubiła w 2003 roku Andrzeja Duczka z Dębego Małego syna Stanisława i Elżbiety Reda, a kolejna Monika Reda w @000 roku wyszła za Mirosława Kluskę z Iwowego
Zofia Reda najmłodsza córka Kazimierza w 1927 roku poślubiła Bronisława Cudnika z Kobiałek syna Jana i Józefy Trendak i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
 Piotr Reda, drugi syn Walentego, w 1861 roku ożenił się z Katarzyną Rechnio z Oleksianki córką Macieja i Anieli Pazura i pozostali w Strachominie, gdzie mieli 10-ro dzieci.
Marianna Reda, córka Piotra, w 1883 roku poślubiła Wojciecha Chrzanowskiego ze Strachomina syna Mikołaja i Marcelli Reda (brata wyżej omówionego Jana Chrzanowskiego męża Franciszki Reda) i tu mieli 5-ro dzieci.
Ich syn Wiktor Chrzanowski w 1914 roku ożenił się z Marianną Kozłowską ze Strachomina córką Jana i Teofili Światek i w Strachominie mieli syna Piotra. Piotr Chrzanowski w 1943 roku ożenił się z Janiną Chrzanowską ze Strachomina córką Piotra i Stanisławy Świątkowskiej i w Strachominie mieli również 5-ro dzieci. Ich syn Adam Chrzanowski w 1970 roku ożenił się z Aliną Gołędowską z Dąbrówki córką Jana i Sabiny Całka. Drugi syn Piotra, Wiesław Chrzanowski w 1977 roku ożenił się z Haliną Płatek z Oleksianki córką Stanisława i Stanisławy Płatek i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Najmłodsza córka Piotra, Alicja Chrzanowska  w 1981 roku poślubiła Czesława Łabędzia z Długiej Kościelnej syna Władysława i Janiny Łączyńskiej.
Piotr Chrzanowski drugi syn Wojciecha w 1920 roku ożenił się ze Stanisławą Świątkowską ze Strachomina  córką Walentego Świątka i Marianny Miklaszewskiej i w Strachominie mieli troje dzieci, które założyły rodziny. Janina Chrzanowska poślubiła omówionego wcześniej Piotra Chrzanowskiego syna Wiktora i Marianny Kozłowskiej. Kazimierz Chrzanowski syn Piotra w 1951 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek ze Strachomina córka Ignacego i Heleny Kozłowskiej i w Seroczynie urodziła się im córka Adamina zamężna z Klemensem Mikosem z Redzyńskiego.
Jan Chrzanowski najmłodszy syn Wojciecha w 1921 roku ożenił się z Leokadią Świątek ze Strachomina córką Walentego i Marianny Miklaszewskiej i w Strachominie mieli 5-ro dzieci. Ich córka Kazimiera Chrzanowska w 1948 roku poślubiła Tadeusza Sabaka ze Strachomina, natomiast Marianna Chrzanowska - Edwarda Sabaka, brata Tadeusza.
Jan Reda
, syn Piotra, ożenił się z kolei z Marianną Dzięcioł i w Strachominie mieli dwie córki oraz w 1896 roku ożenił się z Marianną Bogusz ze Strachomina córką Wojciecha i Franciszki Niedek i mieli tu jeszcze 7-ro dzieci. Z pierwszego małżeństwa córka Anna Reda w 1909 roku poślubiła Stanisława Świątka ze Strachomina syna Piotra i Franciszki Pieśko i mieli tu 6-ro dzieci. Z drugiego małżeństwa Ignacy Reda w 1927 roku ożenił się ze Stefanią Żbik z Redzyńskiego córką Mikołaja i Magdaleny Reda i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Ich córka Teresa Reda w 1955 roku wyszła za Mariana Kosuta z Żebraczki syna Jana i Marianny Noga i w Strachominie mieli córki Barbarę i Krystynę. Najmłodsza Janina Reda w 1962 roku poślubiła Wiesława Kostyrę z Bork syna Stanisława i Marianny Wysockiej i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Ewa Kostyra w 1988 roku poślubiła Romana Płatka urodzonego w Seroczynie syna Józefa i Stanisławy Pałdyna, natomiast siostra Agnieszka Kostyra w 1998 roku wyszła za Jarosława Nogę z Jamielnego syna Kazimierza i Jadwigi Piskorz..
Agnieszka Reda córka Jana z drugiego małżeństwa w 1932 roku wyszła za Władysława Świątka z Iwowego syna Ignacego i Natalii Bogusz i mieli w Strachominie córkę Anielę i syna Stanisława.
Natomiast Władysław Reda syn Jana w 1948 roku ożenił się z Reginą Świątek z Oleksianki córką Stanisława i Marianny Kowalskiej.
Agnieszka Reda, druga córka Piotra, w 1891 roku poślubiła Michała Gelo ze Strachomina syna Piotra i Ewy Niedek.
Trzecia córka Piotra,  Helena Reda w 1896 roku poślubiła Michała Bogusza z Iwowego syna Wojciecha i Franciszki Niedek i tu mieli 7-ro dzieci. Ich córka Genowefa Bogusz w 1926 roku wyszła za Stanisława Nieprzeckiego z Wielgolasu syna Józefa i Marianny Soćko wdowca po Aleksandrze Górskiej i w Wielgolesie mieli troje dzieci, a ich córka Aniela Nieprzecka w 1952 roku poślubiła Edwarda Barcikowskiego ze Zglechowa syna Jana i Stefanii Jastrzębskiej.
Agnieszka Reda, córka Walentego, w 1862 roku poślubiła Ignacego Płatka z Oleksianki syna Józefa i Krystyny Rechnio ale brak danych o potomstwie.
Krystyna Reda,  córka Pawła, w 1835 roku wyszła za mąż za Konstantego Staneckiego z Wodyń, wdowca po Urszuli Wójcik i w Strachominie mieli trzech synów.

Augustyn Reda, drugi syn Józefa, w 1794 roku ożenił się z Klarą Reda ze Strachomina córką Bartłomieja i Marianny Kusio i w Strachominie mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Marianna Reda w 1813 roku poślubiła Pawła Sabaka z Lalin syna Piotra i Agnieszki Markosik i mieli w Lalinach 6-ro dzieci, a następnie Paweł w 1830 roku ożenił się z Cecylią Kowalską i mieli w Lalinach jeszcze troje dzieci. Zob. rodziny Sabak Piotra i A. Markosik.
Kolejna Łucja Reda w 1816 roku poślubiła Franciszka Chrosta z Kamionki syna Mikołaja i Urszuli Śledź i założyli rodzinę w Kamionce, gdzie urodziło się im 8-ro dzieci.
Franciszek Reda, syn Augustyna w 1821 roku ożenił się z Marianną Nidek ze Strachomina córką Bernarda i Katarzyny Zatorskiej i mieli tu troje dzieci, a następnie w 1831 roku ożenił się z Salomeą Kawka z Latowicza córką Jędrzeja i Klary Podkockiej i w Strachominie mieli jeszcze 8-ro dzieci. Najstarszy z drugiego małżeństwa,
Jan Reda
  w 1852 roku ożenił się z Krystyną Śluzek z Latowicza i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci, a następnie w 1862 roku ożenił się z Rozalią Górską z Wielgolasu i w Latowiczu mieli jeszcze 7-ro dzieci. Córka Jana z pierwszego małżeństwa, Weronika Reda w 1882 roku poślubiła Jana Wardzyńskiego z Latowicza i tu mieli 7-ro dzieci. Natomiast syn Franciszek Reda w 1883 roku ożenił się z Aleksandrą Walewską z Latowicza, z którą mielili syna Jana, a następnie w 1888 roku Franciszek ożenił się ponownie z Heleną Okrzeja z Latowicza i urodziło się im tu trzy córki, z których Marianna Reda w 1916 roku wyszła za Jana Domańskiego z Wężyczyna i mieli synów Henryka i Romana. Z małżeństwa Jana z Rozalią Górską, córka Agnieszka Reda w 1889 roku poślubiła Jana Krzewskiego z Latowicza i mieli tu 8-ro dzieci, natomiast druga córka Marianna Reda w 1894 roku poślubiła Jana Rogalę z Latowicza i tu mieli 8-ro dzieci.
Józef Reda, drugi syn Franciszka i Salomei, w 1858 roku ożenił się z Julianną Rechnio z Oleksianki córką Macieja i Anieli Pazura i w Strachominie mieli 7-ro dzieci, następnie Józef  ożenił się z Marianną Gajowniczek, z którą w Strachominie mieli jeszcze 9-ro dzieci. Marianna Reda, córka Józefa z pierwszego małżeństwa w 1888 roku poślubiła Mikołaja Gajowniczka  ze Strachomina i tu mieli 5-ro dzieci, zob. rodziny Gajowniczek - Stefan i Małgorzata, natomiast Magdalena Reda w 1893 roku poślubiła Piotra Łuckiewicza z Wielgolasu i założyli rodzinę w Wielgolesie, gdzie mieli 8-ro dzieci. Zob rodziny Łuszkiewicz. Z drugiego małżeństwa Józefa z Marianną Gajowniczek, syn Franciszek Reda w 1922 roku ożenił się z Weroniką Świeczka ze Strachomina i tu mieli 6-ro dzieci, a ich córka Kazimiera Reda w 1953 roku poślubiła Stanisława Zielińskiego ze Starogrodu, syna Jana i Zofii Grabowskiej. Drugi syn Józefa, Jan Reda w 1921 roku ożenił się z Aleksandrą Gajowniczek ze Strachomina i w Strachominie mieli 7-ro dzieci. Ich syn Kazimierz Reda w 1960 roku ożenił się z Ireną Kozłowską ze Strachomina i mieli syna Zbigniewa. Natomiast córka Jana, Marianna Reda w 1955 roku poślubiła Jana Kostyrę z Bork i w Strachominie urodziła się im córka Krystyna.
Katarzyna Reda, córka Franciszka, w 1862 roku poślubiła Jana Grzendę z Chyżyn i tu założyli rodzinę i mieli 7-ro dzieci. Natomiast druga córka Franciszka, Weronika Reda w 1868 roku wyszła za mąż za Feliksa Skorupę z Iwowego i w Iwowem urodził się im syn Piotr.

Szczegóły gałęzi Józefa Redy i Małgorzaty.
 

Uzupełnienia

Rodziny Hiacynta Redy i Zofii Szeląg

Hiacynt Reda urodził się około 1722 roku w Strachominie.  W 1757 roku ożenił się z Zofią Szeląg z Wężyczyna i tam urodziło się im 10-ro dzieci. Dla pięciu z nich ustalono rodziny.

Jadwiga Reda, córka Hiacynta, w 1790 roku poślubiła Augustyna Świątka wdowca po Klarze Sączkównie i w Wężyczynie mieli 7-ro dzieci, z których dwie córki założyły rodziny w parafii Latowicz.
Katarzyna Świątek, córka Augustyna w 1825 roku poślubiła Ignacego Paydę z Walisk syna Szymona i Agnieszki Sęczek i w Kamionce urodził się im syn Szczepan.
Scholastyka Świątek, druga córka Augustyna w 1821 roku poślubiła Rocha Szeląga z Latowicza, syna Jakuba i Elżbiety Chrzanowskiej i w Latowiczu urodzili się Paweł i Piotr Szeląg. W roku 1826 Roch ożenił się ponownie z Marianną Kawką z Latowicza córką Stanisława i Petroneli Suda i w Latowiczu mieli jeszcze cztery córki, z których Julianna Szeląg w 1852 roku poślubiła Stanisława Chrzanowskiego z Latowicza syna Szymona i Marianny Rajkowskiej.

Teresa Reda, córka Hiacynta, w 1783 roku poślubiła Baltazara Domonia z Wężyczyna syna Stanisława i Marianny i tu urodziło się im 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Joanna Domoń, córka Baltazara w 1806 roku poślubiła Juliana Zdrowca z Wężyczyna syna Baltazara i Marianny Szostakówny i w Wężyczynie mieli 8-ro dzieci.
Dominik Domoń, syn Baltazara, ożenił się z Magdaleną Kaczorek, z którą miał córki Krystynę i Mariannę, następnie w 1834 roku ożenił się z Marcellą Pajda z Walisk córką Szymona i Agnieszki Sęczek, a wdową po Józefie Ciono i w Wężyczynie urodził się im syn Józefat Domoń.
Marianna Domon z pierwszego małżeństwa w 1844 roku poślubiła Macieja Redę z Kamionki syna Grzegorza i Petronelli Świątek i w Wężyczynie urodził się syn Szczepan żonaty z Agnieszką Stosio, a potem z Marianną Stosio.
Józefat Domoń w 1856 roku ożenił się z Julianną Sabak z Wężyczyna córką Adalberta i Barbary Domoń i mieli córkę Franciszkę. Zob. rodziny Hiacynta Sabak. Po śmierci Julianny, Józefat ożenił się z Franciszką Kłos.

Walenty Reda, syn Hiacynta, ożenił się z Franciszką Plichta i w Wężyczynie mieli 7-ro dzieci. Dla troje ustalono rodziny.
Michał Reda, najstarszy syn Walentego, w 1817 roku ożenił się z Małgorzatą Kłos z Dąbrówki córką Mikołaja i Katarzyny Duda i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci.
Piotr Reda, syn Michała, w 1845 roku ożenił się z Agnieszką Świątek ze Strachomina córką Tomasza i Katarzyny Wiechetek i w Wężyczynie urodziło się im 10-ro dzieci, z których dla trojga ustalono rodziny.
Paweł Reda, syn Piotra,  w 1883 roku ożenił się z Katarzyną Sabak z Iwowego córką Dominika i Faustyny Anusz i założyli rodzinę w Strachominie, gdzie urodziło się 10-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Wiktor Reda, syn Pawła,  w 1935 roku ożenił się z Weroniką Domoń z Wężyczyna córką Grzegorza i Marianny Gajowniczek i w Strachominie urodził się Henryk, Marianna i Zygmunt. Henryk Kazimierz Reda, syn Wiktora, w 1954 roku ożenił się z Jadwigą Obłoza ze Strachomina córką Jana i Heleny Brodzik i w Strachominie urodziło się 5-ro dzieci. Najstarsza córka Henryka, Jadwiga Reda w 1978 roku poślubiła Jana Świątka z Oleksianki syna Stanisława i Kamili Światek i w Strachominie urodziła się córka Katarzyna i syn Andrzej. Druga córka Henryka, Marianna Reda w 1979 roku poślubiła Ireneusza Plaskota z Bujał syna Mieczysława i Marii Zając i w Strachominie urodziła się córka Anna. Marianna Reda, córka Wiktora, w 1949 roku poślubiła Józefa Gajowniczka ze Strachomina syna Wojciecha i Katarzyny Łukasik i w Strachominie urodziło się 7-ro dzieci. Ich córka Jadwiga Gajowniczek w 1982 roku poślubiła Mariana Skorupę z Iwowego syna Tadeusza i Anny Małeckiej.
Weronika Reda, córka Pawła, w 1908 roku poślubiła Jana Rechnio z Oleksianki syna Tomasza i Łucji Gajowniczek i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Zob. rodziny Rechnio.
Helena Reda, druga córka Pawła, w 1932 roku poślubiła Franciszka Wardzyńskiego ze Strachomina syna Jana i Aleksandry Świątek i w Strachominie urodziło się 4-ro dzieci.
Walenty Reda, najmłodszy syn Pawła, w 1935 roku ożenił się z Aleksandrą Szczepańczyk z Transboru córką Michała i Józefy Wieczorek i w Strachominie urodziło się trzy  córki. Ich córka Zofia Stanisława Reda w 1961 roku poślubiła Emila Zdzisława Niedka z Latowicza syna Feliksa i Ireny Haluszki i w Strachominie urodzili się Elżbieta i Jarosław. Elżbieta Niedek w 1982 roku poślubiła z kolei Stanisława Bogusza z Oleksianki syna Stanisława i Heleny Gaładyk i w Oleksiance urodził się Mariusz, Marcin i Arkadiusz.
Marianna Reda, córka Piotra, w 1871 roku poślubiła Pawła Bieńko z Iwowego syna Grzegorza i Marianny Kosut i w Iwowem urodziło się im 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Zob. rodzina Grzegorza Kazimierza Bieńko
Franciszek Reda, drugi syn Piotra, w 1892 roku ożenił się z Julianną Gaładyk z Lalin córką Tomasza i Marianny Sabak i w Strachominie mieli 6-ro dzieci. Ich najmłodsza córka, Helena Reda w 1921 roku poślubiła Wiktora Kozłowskiego ze Strachomina syna Filipa i Franciszki Rechnio i w Strachominie mieli 8-ro dzieci. W 1937 roku Wiktor ożenił się ponownie z Julianną Soćko z Lalinek córką Stanisława i Franciszki Świeczka i w Strachominie urodziło się im jeszcze troje dzieci. Ich syn z pierwszego małżeństwa, Walenty Feliks Kozławski w 1953 roku ożenił się z Reginą Anną Belkiewicz z Lalin córkąStanisława i Marianny Zadrożnej i w Strachominie urodziło się im czworo dzieci, z których Zofia Ewa Kozłowska w 1983 roku wyszła za Zygmunta Sławomira Lutego z Oleksianki syna Jana i Genowefy Domańskiej i mieli syna Dariusza i córkę Monikę.

Katarzyna Reda, córka Walentego, w 1820 roku poślubiła Ludysława (Władysława) Domoń z Wężyczyna syna Ignacego i Franciszki Skorupa wdowca po Agnieszce Stosio i w Wężyczynie mieli 9-ro dzieci.
Marianna Domoń, ich córka, poślubiła Wawrzynca Majaka z Dąbrówki syna Floriana i Marianny Kowalskiej i tu urodziło się im 9-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.
Julianna Domoń, druga córka Ludysława, w 1848 roku wyszła za Sebastiana Gagaska i w Dąbrówce urodził się ich syn Maciej.
Maciej Gagaska
w 1884 roku ozenił się z Marianną Jaworską z Wielgolasu córką Franciszka i Elżbiety Górskiej i w Dąbrówce mieli troje dzieci. Julianna Gagaska ich córka w 1916 roku poślubiła Aleksandra Nowaka ze Stawku syna Andrzeja i Magdaleny Stelmaszczyk i w Stawku mieli 10-ro dzieci, a ich córka Janina Nowak w 1942 roku wyszła za Aleksandra Worcha z Warszawy syna Wincentego i Stanisławy Kielak.

Marianna Reda, druga córka Walentego, w 1852 roku poślubiła Izydora Wincentego Świątka z Dąbrówki syna Marcina i Julianny Kosowskiej, wdowca po Brygidzie Wierzbickiej, z którą Izydor miał wcześniej czworo dzieci. Izydor z Marianną nie mieli potomstwa i Izydor w 1865 roku ożenił się z Marianną Szeląg z Latowicza córką Jana i Cecylii Pieniak i w Wężyczynie  mieli jeszcze córkę Ludwikę i synów Grzegorza i Jana.

Salomea Reda, trzecia córka Hiacynta, w 1778 roku poślubiła Laurentego Domonia wdowca po Mariannie Szeląg, z którą Laurenty wcześniej miał 6-ro dzieci. Laurenty z Salomeą miał jeszcze 5-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie.
Agnieszka Domoń, najstarsza córka Laurentego w 1818 roku poślubiła Jakuba Kłosa z Wężyczyna syna Macieja i Franciszki Czerwonka i mieli syna Kazimierza.
Kazimierz Kłos w 1847 roku ożenił się z Józefą Maletka z Dąbrówki córką Walentego i Małgorzaty Waleskiej i w Wężyczynie mieli 5-ro dzieci, następnie Kazimierz w 1858 roku ożenił się z Jadwigą Reda z Wężyczyna córką Jakuba i Marianny Jadwigi Świątek i urodziło się im jeszcze 12-ro dzieci.

Izabella Reda, czwarta córka Hiacynta, w  1805 roku poślubiła Szymona Łukaszka z Wielgolasu syna Mikołaja i Agaty Gryz i w Wielgolesie mieli 10-ro dzieci.
Jan Grzegorz Łukaszek ich syn w 1839 roku ożenił się z Jadwigą Franciszką Górską z Wielgolasu córką Szymona i Izabelli Reda i mieli tu trzech synów, którzy założyli rodziny.

Szczegóły gałęzi Hiacynta Redy i Zofii Szeląg.


 


 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych